Tallinks nettovinst ökade med 22 procent under tredje kvartalet

Tallinks nettovinst ökade med 22 procent under tredje kvartalet

AS Tallink Grupp redovisar ett nettoresultat på 49,6 miljoner euro under tredje kvartalet 2012, en ökning med 21,9 procent. Intäkterna ökade med 3,8 procent till 282,4 miljoner euro under samma period. Räkenskapsårets tredje kvartal omfattar juli till september.

Tallinks nettovinst ökade med 22 procent under tredje kvartalet

Koncernledningen understryker att skuldsättningen minskat avsevärt de senaste åren, vilket är i linje med bolagets strategi. "Innan utdelningspolicyn kan fastställas fokuserar koncernledningen på den fastställda aggressiva återbetalningsplanen på koncernens lån. Detta för att ytterligare stärka koncernens positiva kassaflöde".

AS Tallink Grupp har under räkenskapsårets tredje kvartal 2012 visat på en fortsatt ökad försäljning. Företaget transporterade sammanlagt 2,77 miljoner passagerare under tredje kvartalet, en ökning med 2 procent jämfört med samma period förra året.
EBITDA uppgick till 77 MEUR, en minskning med 1,4 procent jämfört med motsvarande period förra året. Koncernens totala nettovinst för det innevarande räkenskapsårets nio första månader uppgår till 50,6 MEUR, vilket är en ökning med 13,5 MEUR från förra året.
Bränslepriserna ligger på en fortsatt hög nivå under det tredje kvartalet. Mätt i euro och jämfört med samma period förra året är det genomsnittliga priset för bränsle cirka 13 procent högre.

Under 2012 har koncernen investerat närmare 1,5 MEUR för att förbättra och utveckla företagets synlighet i de digitala medierna. Ny konsumentwebbsida har nyligen lanserats. Koncernen kommer inom kort även att lansera en ny version av det onlinebaserade bokningssystemet för privatkunder. Utveckligen av det nya systemet bygger på enkelhet, användbarhet och god prisöversikt. Tallinks mobila applikation kommer att vara tillgänglig i början av 2013.
De räntebärande skulderna har minskat med 4,5 procent, då 41 MEUR har amorterats. Under de 12 senaste månaderna har koncernen minskat sina räntebärande skulder med 134 MEUR. Nettoskulden i slutet av tredje kvartalet var 803 MEUR. Nettoskuldsättningsgraden i förhållande till de 12 senaste månadernas EBITDA var 4,9

För ytterligare information vänligen kontakta:
AS Tallink Grupp
Luulea Lääne, Kommunikationsdirektör
E-mail: luulea.laane@tallink.ee
www.tallink.com