Införselregler

Införselregler och taxfree-regler

Det finns olika bestämmelser för hur mycket alkohol du får föra in i Sverige. Bestämmelserna baseras på om du för in alkohol från ett annat EU-land eller från ett icke EU-land.
Du måste vara 20 år för att få ta in inköpt alkohol i Sverige.

Regler gällande införsel av alkohol från ett EU-land:

Gäller:
- När du handlar OMBORD och ILAND på resor till och från Riga.
- När du handlar ILAND Helsingfors, Åbo eller Tallinn - förutsatt att du kan uppvisa ett kvitto på var varorna är köpta, som bevis på att de är köpta iland och ej ombord.

Införselregler:
Reglerna gäller för införsel av alkohol för eget bruk i samband med resa

Riktlinjer för bedömning om införseln är privat eller kommersiell:
10 liter sprit
20 liter starkvin
90 liter vin
110 liter öl

Du får föra in alkohol i Sverige (utan att betala svensk alkoholskatt) när du reser från ett annat EU-land under förutsättningen att:
• alkoholen är avsedd för eget bruk eller för din familjs* behov
• du själv transporterar varorna till Sverige
• du är minst 20 år gammal

Tillåten kvot för tobaksprodukter att föra in till Sverige från ett annat EU-land för privat bruk:
• 800 cigaretter
• 400 cigariller
• 200 cigarrer och
• 1 kilo röktobak

Observera!
För vissa områden utanför EU: s skatteområde, exempelvis Åland, gäller reglerna för införsel av alkohol för eget bruk från ett icke EU-land, alltså handlar du ombord på ett fartyg som lägger till i Åland, se nästa sektion.

Regler gällande införsel av alkohol från ett icke EU-land:

Gäller:
- När du handlar OMBORD till och från Helsingfors/Åbo/Tallinn. Detta med anledning av att fartygen mellan Helsingfors, Åbo och Tallinn anlägger Mariehamn (Åland) som ligger utanför EU:s skatteområde.

Införselregler:
Så mycket alkohol får du ta med i resanderansonen:

• 1 liter spritdryck eller 2 liter starkvin (inklusive mousserande vin)
• 4 liter vin
• 16 liter starköl

Så här mycket tull och punktskatt måste du betala för alkoholvaror som överstiger resanderansonen:
• Spritdryck, tull 4 kr/liter, skatt 253 kr/liter
• Starkvin, tull 2 kr/liter, skatt 67 kr/liter
• Vin, tull 1 kr/liter, skatt 30 kr/liter
• Starköl, tull 3 kr/liter, skatt 16 kr/liter

Tillåten kvot för tobaksprodukter att föra in till Sverige från ett land utanför EU för privat bruk:
• 200 cigaretter eller
• 100 cigariller eller
• 50 cigarrer eller
• 250 g röktobak

Definitioner
• Spritdryck: alkoholhalten överstiger 22 volymprocent
• Starkvin: alkoholhalt överstiger 15, men inte 22 volymprocent
• Vin: annat vin än starkvin, samt annan alkoholdryck som överstiger 3,5, men inte 15 volymprocent och som inte är starköl.
• Starköl: öl med en alkoholhalt som överstiger 3,5 volymprocent.
 

Om du är bosatt i Sverige gäller följande förutsättningar:
• utlandsvistelsen varat längre än 20 timmar eller
• varorna beskattats på Åland eller i Norge.
 

Snusförsäljning ombord:
Tillåten import till Sverige: för max 430 €
- Import och export för personligt bruk

För rutten Stockholm-Riga-Stockholm
- Ingen snusförsäljning sker ombord

Livsmedel:
Livsmedelsverket rekommenderar att inte ta med sig vildsvinskött eller livsmedel tillverkade av vildsvinskött från Baltikum, Ryssland, Polen och Tjeckien. Detta för att förhindra afrikansk svinpest från att spridas till Sverige och Finland. Läs mer på www.livsmedelsverket.se

Tillbaka upp

 

Säkerhetsbestämmelser ombord

Säkerhet vid hårt väder

Tallink Silja är Östersjöns största rederi med regionens modernaste, säkraste och miljövänligaste fartygsflotta. Vi har som målsättning att du som passagerare alltid ska få bästa möjliga service oavsett yttre omständigheter.

Alla Tallinks och Silja Lines fartyg har en mycket professionell besättning som följer strikta regler avseende sjösäkerhet. Höst- och vintertid drabbas Östersjöområdet till och från av hårt väder vilket ställer ännu högre krav på säkerhet och komfort.
Innan varje fartygs avgång gör befälhavaren en bedömning av väderläget. Vindstyrka, vindriktning och våghöjd är några av de faktorer som befälhavaren tar med i sin beräkning.

Passagerarnas komfort går alltid i första hand. Vid hårt väder prioriteras alltid passagerarnas välmående före driftekonomi och tidtabeller.

Utifrån rådande väderförhållanden kan befälhavaren besluta om att sänka hastigheten för att maximera säkerheten och komforten. Det finns också tillfällen då befälhavaren kan välja att öka hastigheten för att kringgå det värsta ovädret.

Skulle väderförhållandena visa sig vara för hårda innan avgång kan befälhavaren besluta att fartyget stannar i hamn. Avgången kan senareläggas (eftersom ovädrets epicentrum oftast drar förbi på ett par timmar) eller ställas in helt och hållet.

Beslut om att inställa en avgång beror främst på varifrån fartyget avgår. Fartyget kan framföras även i kraftig storm om vind- och vågriktningen är gynnsam. Det kan alltså innebära att ett av våra fartyg stannar kvar i hamn medan ett annat väljer att avresa (t.ex. i fallet med stormen Gudrun då en avgång från Tallinn ställdes in medan fartygen från Stockholm kunde avgå).

Varje fartyg har individuella vindbegränsningar för manövrering i hamn. Otaliga simulatortester har gett exakta besked om respektive fartygs aerodynamik, rodereffekt, bogpropeller prestanda m.m.

Vid hårt väder följer befälhavaren med besättning strikta säkerhetsregler som regelbundet ses över. Före avgång och under resans gång informerar befälhavaren kontinuerligt både besättning och passagerare om de aktuella väderförhållandena och hur de kan påverka komforten. Informationen sker via högtalarutrop och via informationsdisken.

Vid hårt väder kan tillträde till fartygets yttre däck stängas av med hänsyn till passagerarnas säkerhet. Det samma kan gälla vid isbildning (med halka eller farliga istappar som följd).

Vid hårt väder gäller även särskilda regler för hur lasten ombord surras för att upprätthålla högsta säkerhet.

Sammanfattningsvis gäller för alla våra fartyg följande prioriteringsordning avseende säkerhet:
1) människan
2) miljön
3) egendom.

Välkommen ombord på en trygg och säker resa med Tallink Silja.

Olika vindstyrkor
Kuling är en beteckning på vind med styrka mellan 13,9 och 20,7 meter i sekunden - det vill säga mellan frisk bris och halv storm. Indelas i styv kuling och hård kuling. Storm kallas vinden både på land och till sjöss när vindhastigheten är mellan 24,5 och 28,4 m/s. Orkan kallas vinden både på land och till sjöss, när vindhastigheten överstiger 32,7 m/s

 

Tillbaka upp

Sikkerhetsbestemmelser om bord

For å garantere sikkerhet, trygghet og trivsel for alle som er om bord på fartøyet skal samtlige passasjerer følge ordensregler. Passasjerer som opptrer forstyrrende, personer som ikke er i stand til å ta vare på seg selv, personer som opptrer truende og utviser uansvarlig atferd, kan tas i forvaring av skipets mannskap.

1. Hver passasjer skal ved ombordstigningen kunne vise frem et gyldig boardingkort med strekkode, samt kunne vise frem gyldig legitimasjon.

2. Hver person som er ombord på skipet eller i havneområdet kan bli gjenstand for personlig sikkerhetskontroll i form av avhør eller visitasjon for å beholde sikkerheten og tryggheten. Dersom personen ikke samarbeider kan personen avvises fra skipet eller havneområdet og anmeldt til politiet. Låst bagasje, kjøretøy, lugar eller annet lagringssted kan bli gjenstand for gjennomsøkning.

3. Hver passasjer må ha med seg gyldige reisedokumenter under hele reisen. Dersom en passasjer ikke har med seg reisedokumenter, er vedkommende ansvarlig for rederiets eventuelle kostnader.

4. Passasjerer som oppfører seg truende eller forstyrrende og som ikke følger regler blir nektet adgang til skipet. Passasjerer som forstyrrer andre passasjerer i lugaravdelingen mister retten til å bruke sin lugar og kan bli tatt i forvaring av skipets mannskap.

5. Konsumering av alkoholholdig drikke er bare tillatt i skipets restauranter og i andre rom egnet for mat og drikke. Det er forbudt å ta med alkoholdig drikke om bord, dette gjelder også matvarer. Med unntak av spesiell diett- og barnemat eller -drikke er det forbudt å konsumere medbrakt mat i skipets restauranter. Besittelse og bruk av narkotika er forbudt om bord.

6. Passasjerer får ikke medbringe farlige gjenstander eller stoffer om bord. Skuddvåpen eller andre våpen skal deklareres i tollen i avreisehavnen samt låses inn i safen som finnes i skipets informasjonsdisk.

7. All bruk av åpen flamme er forbudt. Det er forbudt å bruke egen medbrakt elektrisk vannkoker, kaffemaskin, brødrister samt annet elektrisk utstyr som brukes til matlaging. Om noen av produktene nevnt over finnes og brukes i lugaren, har personalet rett til å beslaglegge utstyret og oppbevare det i informasjonsdisken. Utstyret leveres tilbake til passasjeren 15 minutter før skipet ankommer destinasjonshavnen.

8. Røyking er forbudt i skipets fellesarealer samt i lugaren. Røyking er kun tillatt på særskilt markerte plasser.

9. Det er forbudt å oppholde seg på bildekket under overfarten.

10. Ombord på skipet skal reisende ta hensyn til medpassasjerers trivsel. Det er ikke tillatt å høre på lydutstyr uten hodetelefoner i lugaren. Det skal være nattero fra 23:00 lokal tid. Det er forbudt å bruke musikkinstrumenter og musikkutstyr i lugaravdelingen. Personalet har rett til å beslaglegge instrument eller musikkutstyr og oppbevare det i skipets informasjonsdisk. Utstyret leveres tilbake til passasjeren 15 minutter før skipet ankommer destinasjonshavnen.

11. Ledere av ungdomsgrupper er ansvarlige for gruppen om bord. Gruppelederen må samarbeide med mannskapet og følge deres instruksjoner ved ordensforstyrrelse.

12. Samtlige gjenstander i lugaren (puter, sengetøy, stoler og andre gjenstander som eies av rederiet) må ikke skades eller fjernes fra lugaren. Tyveri, innbrudd, bedrageri eller trusler blir anmeldt til politiet.

13. Det er strengt forbudt å gjøre skade på sikkerhet-, varsel- og trygghetsutstyr om bord, eller å deaktivere dette utstyret uten grunn. Overtredelse av overstående anmeldes til politiet.

14. Passasjerer som gjennom sine handlinger forårsaker skader på skipet forpliktes til å erstatte de skader som forårsakes. Reisende har mulighet til å betale dette direkte til skipets informasjonsdisk. Passasjerer som reiser med felles booking og billett i samme lugar har solidarisk ansvar for påført skade av lugaren, samt på skade av gjenstander i lugaren.

15. Passasjerer ombord på skipet har ikke rett til å utføre kommersielle eller andre salgsaktiviteter, organisere donasjoner, evenement, lotteri, eller utøve propagandaaktiviteter, agitere eller framføre politiske taler om ikke annet er avtalt med rederiet.

16. Rederiet har ikke ansvar for penger, verdipapirer, gull, sølvgjenstander, verdifulle smykker, kunstverk eller andre verdisaker og andre personlige gjenstander som er i lugaren. Passasjerenes verdigjenstander og smykker kan forvares i en safe i informasjonsdisken.

Informasjon vedrørende bagasje gis i terminalen, ombord på båten samt i passasjerenes reisedokument. Ytterligere informasjon finnes i reisebrosjyrer samt på rederiets hjemmeside: www.tallink.ee og www.tallinksilja.com

Hver passasjer (dvs. person som ikke er en del av skipets besetning) skal følge de ovennevnte bestemmelser i samsvar med den estiske sjøloven § 60 lg.(4), den finske sjøloven, pt. 15, lg. 4, den svenske sjøloven, kapitel 15 lg 7, ISPS (International Ship and Port Facility Security Code), EU forordning 725/2004 samt de estiske, finske, latviske og svenske sjøfartsmyndighetenes sikkerhetsrelaterte bestemmelser.

Godkjent av ledelsen for AS Tallink Grupp, 28.11.2011

Passasjerers forpliktelser

Passasjerene må følge rederiets ordensregler samt kapteinens bestemmelser om orden og sikkerhet om bord. Ordensreglene finnes i terminalene og på skipet. Medlemmer av skipets besetning har rett til å avvise passasjerer som kan utgjøre fare eller forårsake forstyrrelser for andre passasjerer, for seg selv eller for skipets sikkerhet. Det samme gjelder passasjerer påvirket av alkohol eller andre rusmiddel, og passasjerer som ikke oppfyller ovennevnt alders-, ordens- og øvrige regler.

Alkoholdige drikker som er kjøpt i butikken om bord må ikke konsumeres i fellesområdene om bord. For å kunne ivareta trivsel for samtlige passasjerer om bord aksepteres ikke forstyrrende oppførsel i lugarene og lugargangene.

Det er forbudt å oppholde seg på bildekket under overfarten.

Samtlige lugarer om bord er røykfrie og røyking er kun tillatt på avgrensede/bestemte områder

Passasjeren skal selv passe på sin bagasje. Rederiet er ikke forpliktet til å erstatte penger, verdipapirer eller annet spesielt verdifullt reisegods, dersom dette ikke er blitt oppbevart i safe i informasjonsdisken. Varer som legges i låsbare oppbevaringsbokser anses ikke å ha blitt mottatt for forvaring av rederiet. Se Transportvilkår for passasjerer og deres reisegods.

Det pålegges den reisende selv å sørge for gyldige reisedokumenter. Alle gjester må medbringe gyldig legitimasjon.  Vi anbefaler at du tar med pass på alle utenlandsreiser, også på reiser innenfor Schengen-området. Kun pass er gyldig id-dokument utstedt av norske myndigheter og bekreftelse på norsk statsborgerskap

Passasjerer er erstatningspliktige for skade forårsaket av uaktsomhet eller forsømmelse.

Sikkerhet i terminalen

ISPS kontroll: Av sikkerhetsmessige grunner kan passasjerer, bagasje og kjøretøy gjennomsøkes før ombordstigning tillates. Dersom dette nektes kan passasjeren avvises uten refusjon av betalt billettpris. Alle passasjerer må medbringe gyldig legitimasjon.

Det må på forhånd opplyses om man har med medisinsk oksygen.

En videofilm om sikkerhetsrutiner vises i terminalen og ombord før avgang. Ved innsjekkingen deles det dessuten ut en separat brosjyre med sikkerhetsanvisninger. Informasjon om alarmsignaler samt passasjerers samlingsstasjoner finnes på boardingkort.

For sikkerhetskontrollene i Stockholm er Stockholms Hamn ansvarlig. Tallink Silja tar ikke ansvar for bookede passasjerer/kjøretøy som mister avgangen på grunn av overforstående sikkerhetskontroller.

Sikkerhet om bord

Personalet om bord / Øvelser
Alle besetningsmedlemmer deltar i ukentlige øvelser. Det trenes og instrueres i brann- og havaribekjempelse, nødutganger, nødkommunikasjon samt bruk av alle redningsredskaper.

Skipet
Sveriges og Finlands sjøfartsmyndigheter kontrollerer og godkjenner jevnlig sikkerhetsansvarlige for våre skip.

Alarmsignal
I en nødsituasjon vil alle om bord bli varslet med kraftige lydsignaler over hele skipet.
Alarmsignal 7 korte og 1 langt lydsignal betyr at du straks skal begi deg til samlingsstasjon. Samlingsstasjon er merket på boardingkortet samt i lugaren. Lytt til informasjon som blir gitt over høyttaleranlegg. Følg besetningens veiledning.

Nødutgang/fluktplan
Finnes oppslått i alle lugarer. For din egen sikkerhet anbefaler vi at du gjør deg kjent med denne så snart du har kommet om bord. Den forteller hvordan du skal forholde deg i en nødsituasjon, og angir fluktveiene fra din lugar til samlingsstasjonene/redningsstasjonene.

Livbåtene, redningsflåtene samt redningsvestene
Disse er plassert på båtdekk. Antall plasser på livbåtene og redningsflåtene er større enn antallet passasjerer totalt om bord. Dette gjelder også for redningsvestene.

Sprinkler & røyk- og varmedetektor
Alle rom over hele skipet, inkludert lugarer, korridorer, oppholdsrom, lagerrom, lintøyrom er utrustet med sprinklersystem. Samtlige rom er også utrustet med detektorer som varsler personalet ved eventuell røykutvikling eller forhøyet temperatur.

Information
Passasjerer får informasjon om sikkerhetsrutiner via brosjyrer som fås ved innsjekkingen samt via en videofilm som vises i terminalen og via sitt boardingkort. Sikkerhetsanvisninger for hvordan man skal handle ved et nødstilfelle finnes i lugarene. I samband med skipets avgang gis sikkerhetsinformasjon via høyttaler. Alle passasjerer er forpliktet til å bli kjent med skipets sikkerhet og sjekke plasseringen av sin samlingsstasjon. Personalet ombord kan gi mer informasjon om sikkerhetsspørsmål.

Gjør deg kjent med sikkerhetsrutiner om bord;

  • Studer fluktplan/alarm instruks som er slått opp i din lugar.
  • Merk deg hovedfluktvei og alternativ fluktvei fra din lugar og prøv å gå disse.
  • Merk deg hvordan skiltene som markerer fluktveien til samlingsstasjonene ser ut.
  • Gjør det til en vane å observere all sikkerhetsmessig skilting om bord på skipet der du i øyeblikket befinner deg.


Ordensvakt
Ordensvakten patruljerer skipet døgnet rundt.

Ved kraftig sjøgang
Ved kraftig sjøgang kan det være nødvendig at skipet sakker ned farten, noe som kan gjøre at ankomsttiden forsinkes. Også for vår kaptein er sjøsikkerheten det viktigste.

Sikkerhet på bildekk

Alt løst materiale i kjøretøyet skal festes ordentlig. Røyking på bildekket er forbudt. Det er ikke tillatt å oppholde seg på bildekk under reisen. Dørene til bildekket er låst og blir åpnet 30 minutter før ankomst.

De anvisninger som gis av personalet på bildekket bør følges og motoren i bilen får startes først når det er din tur til kjøre ut. Brannfarlige væsker i fat får ikke transporteres på bildekket.

Hovedtilførsel for gass på campingvogn, bobil og lignende skal være stengt før ombord-kjøring, og under overfarten

Passasjerer må overholde alle gjeldende lover og internasjonale konvensjoner om transport av farlig gods eller bagasje.. Såkalte servicekjøretøy med sveiseutstyr (gasstuber) får IKKE reise med passasjerskip på linjene Stockholm-Tallinn/Riga samt Kapellskär-Paldiski.

Om du ønsker å transportere farlig gods/varer ta kontakt med Silja Cargo, +358(0)203-742 66 eller cargo.booking@tallinksilja.com

Reservedunker for bensin (tomme eller fulle) maks 15 liter, får medbringes på linjene Stockholm-Tallinn/Riga

Sikkerhet ved hardt vær

Tallink Silja er Østersjøens største rederi med regionens mest moderne, sikre og miljøvennlige skipsflåte. Vi har som målsetting at du som passasjer alltid skal få den beste mulige servicen uansett ytre omstendigheter.

Alle våre skip har en profesjonell besetning som følger strenge regler om sjøsikkerhet. Høst- og vinterstid berøres østersjøområdet av og til av hardt vær som stiller enda høyere krav til sikkerhet og komfort.

Før hvert skips avgang gjør kapteinen en bedømming av værforhold. Vindstyrke, vindretning og bølgehøyde er noen av faktorene kapteinen tar med i sin beregning.

Passasjerenes komfort er alltid det viktigste. Ved hardt vær prioriteres alltid passasjerenes komfort og trygghet framfør driftsøkonomi og tidstabeller.

Ut ifra værforholdene kan kapteinen beslutte å senke hastigheten for å maksimere sikkerheten og komforten. Det finnes også tilfeller der kapteinen kan velge å øke hastigheten for å unngå det verste uværet.

Skulle værforholdene vise seg å være for ekstreme før avgang kan kapteinen beslutte at skipet blir i havnen. Avgangen kan utsettes (ettersom uværets episentrum oftest drar forbi på et par timer) eller innstilles helt.   

Beslutningen om å innstille en avgang kommer mest an på hvorfra skipet seiler. Skipet kan til og med fremskyndes i kraftig storm om vind- og bølgeretningen er riktig. Det kan altså innebære at et av våre skip blir i havn mens et annet velger å reise (f.ex. i tilfellet med stormen Gudrun då en avgang fra Tallinn ble innstilt mens skipene fra Stockholm kunne seile).

 

Tillbaka upp

ALDERSGRENSE

Aldersgrensene gjelder for reisende uten følge av foreldre/foresatte.
Minimumsalderen for reiser med Tallink Silja er 18 år

Barn/ungdom 0-17 år får reise:
- I følge med foresatte
- I følge med familiemedlem eller ledsager (min 25 år).
Max 2 barn (utover egne) per familiemedlem/ledsager. Det skal væra 1 familiemedlem/ledsager per lugar. Tillatelse for reisen undertegnet av foresatte for barn/ungdom 0-17 år skal medbringes.

OBS! Gjelder ikke ved spesialcruise/ungdomscruise.

* Familjemedlem = resenärens far, mor eller annan laglig vårdnadshavare, mor- och farföräldrar, moster, faster, morbror, farbror. Syster eller bror skall vara min 25 år.


Intyg/Blanketter
0-14 och 0-17 år Tillstånd (pdf)
15-17 år Obeledsagad ungdom (pdf)
Övervakare/handledar (pdf)

Tallink Silja forbeholder seg retten til endringer. Eventuell dispensasjon kan innvilges, vennligst kontakt kundeservice for mer informasjon.

Tillbaka upp

Rengjøring av lugarer

På enkelte ruter begynner lugarrengjøringen før skipet er framme. Dette for at alle lugarer skal bli rengjort før nye passasjerer kommer ombord. Passasjerene disponerer likevel lugaren under hele sin reise, og bagasjen kan legges igjen i lugaren tross at rengjøringen pågår.

På grunn av Silja Galaxys korte havnetid kan lugarrengjøringen pågå også etter at skipet har dratt fra havnen.

Vi takker for deres forståelse og håper at ingen problemer oppstår som følge av dette.

 

Tillbaka upp

FEEDBACK OCH REKLAMATION

Vår målsättning är att alla våra resenärer skall trivas ombord och ha en lyckad resa. Om någon tjänst, utrustning eller produkt inte fungerar tillfredsställande ber vi dig kontakta fartygets information, hotellets reception eller tala med en terminaltjänsteman på plats. Vi får därmed möjlighet att justera, reparera eller rätta till felet genast.

Ärendet behandlas endast om felet eller skadan har anmälts till personalen under resan. Vid ärenden som ej kan besvaras på plats, sänds ärendet till vår avdelning för kundrelationer så snart som möjligt, dock senast inom 2 månader efter resans slut.

Tallink Silja AB
Att: Kundrelationer
Box 27295
102 53 Stockholm

Passageraravgift

Alla rederier betalar en hamnavgift/passageraravgift till Stockholms Hamn AB för varje person som reser.

Passageraravgiften för resor Sverige-Finland, Sverige-Estland, Sverige-Lettland, Åland-Finland, Åland-Sverige och Finland-Estland eller v.v. är 4€ / 38 SEK person/riktning.

 

 

BETALNINGS- OCH AVBESTÄLLNINGSVILLKOR FÖR GRUPPER

En grupp består av minst 10 vuxna passagerare. Ordet "hytt" används också för att hänvisa till däcksplats.
 

1. BETALNINGSVILLKOR

- Vid bokningstillfälle utgår 10% av resans totala pris i förhandsavgift.
- Slutbetalning skall vara Tallink Silja tillhanda senast 28 dagar före avresa.
- Om bokningen görs mindre än 28 dagar före avresa måste betalning ske omgående.

 

2. ÄNDRINGS- OCH AVBESTÄLLNINGSREGLER FÖR REGULJÄRA RESOR OCH KRYSSNINGAR

2.1. Avbokning (50 % eller mer av antal hytter)
Avbokas mer än 50 % av bokningen grundas avbeställningen på antal hytter som funnits på ursprungsbokningen, enl. 2.3.

2.2. Avbokning (mindre än 50 % av antal hytter)

Avbokas mindre än 50 % av bokningen grundas avbeställningen på antal avbokade hytter, enl. 2.3.

2.3. Avbeställningsregler

Grupper med färre än 100 hytter

- mer än 28 dagar före avresa ingen avbokningskostnad.
- 27-21 dagar före avresa debiteras 10% av kostnaden för antalet avbokade hytter.
- 20-14 dagar före avresa debiteras 25% av kostnaden för antalet avbokade hytter.
- 13-7 dagar före avresa debiteras 50% av kostnaden för antalet avbokade hytter.
- mindre än 7 dagar före avresa debiteras 100% av resans avbokade del.

Grupper med fler än 100 hytter

- mer än 90 dagar före avresa ingen avbokningskostnad.
– 89-60 dagar före avresa debiteras 10 % av kostnaden för antalet avbokade hytter.
– 59-28 dagar före avresa debiteras 25 % av kostnaden för antalet avbokade hytter.
– 27-21 dagar före avresa debiteras 50 % av kostnaden för antalet avbokade hytter.
– 20-14 dagar före avresa debiteras 75 % av kostnaden för antalet avbokade hytter.
– mindre än 14 dagar före avresa debiteras 100 % av kostnaden för antalet avbokade hytter.

Specialkryssningar och charter

- vid specialkryssningar och charter reserverar vi oss för rätten till separata betalnings- och avbeställningsvillkor. *Se Betalnings- och avbeställningsvillkor för enskilda resenärer.
- specialkryssning kan innebära avvikelser i tidtabell och ankomsthamn.

2.4. Partners

Ifall gruppbokningen innehåller en för Tallink Silja AB utomstående samarbetspartner, samarbetsrederi eller dylikt, tillämpas ifrågavarande samarbetspartners avbeställningsvillkor.


3. ÄNDRINGS- OCH AVBESTÄLLNINGSREGLER FÖR HOTELLRESOR

3.1. Grupper med färre än 50 rum

- mer än 28 dagar före avresa ingen avbokningskostnad.
- 27-14 dagar före avresa debiteras 25% av resan.
- 13-7 dagar före avresa debiteras 50% av resan.
- mindre än 7 dagar före avresa debiteras 100% av resan.
 

3.2. Grupper med fler än 50 rum

- Vi reserverar oss för rätten till separata betalnings- och avbeställningsvillkor.

Avbokning, även en del avbokning ska göras skriftligt via brev, fax eller e-mail. Ej avbokade resor återbetalas inte. Avbokningen är giltig från det datum Tallink Silja erhållit den. Mot läkarintyg debiteras endast expeditionsavgift på 180 SEK per person. Om reservationen innefattar tjänst av annat företag än Tallink Silja, t.ex. hotell, annat rederi, bussanslutning eller sightseeing gäller det externa serviceföretagets avbokningsregler. Ändringar av ovannämnda tjänster är att betrakta som en avbeställning och ny beställning. För sjöresa som tillhandahålls av Tallink Silja, gäller betalnings- och avbokningsregler enligt ovan.

Konsumentverket och Svenska Rese- och Turistindustrins Samarbetsorganisation, har träffat följande överenskommelse parter emellan gällande " Arrangörens ändringar före resa och inställande av resan" som finns under punkt 5 i allmänna villkor för paketresor.

RESEVILLKOR FÖR ENSKILDA RESENÄRER

RESEVILLKOR FÖR AS TALLINK GRUPP

Föreliggande resevillkor för AS Tallink Grupp (härefter resevillkor) gäller fr.o.m den 1 juni 2015 för AS Tallink Grupp och dess dotterbolag (härefter Tallink). Föreliggande resevillkor tillämpas enbart för enskilda resenärer.

DEL I – ALLMÄNT

1. DEFINITIONER

- ”Reguljärresa” – en enkelresa eller en tur och returresa som inte är en kryssning.

- ”Kryssning” – en tur och returresa med ett och samma fartyg, varvid incheckningen av tur och returbiljetten sker i fartygets avgångshamn, resan inkluderar övernattning.

- ”Dagsbiljett” – en tur och returresa där båda resorna sker samma dag, varvid incheckningen av biljetterna för båda riktningarna sker i fartygets avgångshamn.

- ”Bilpaket” – en enkelresa som avser minst en passagerare och ett fordon (exkl. cyklar och bussar).

- ”Specialkryssning” – en båtresa som arrangerats av Tallink, varvid andra boknings- och betalningsvillkor tillämpas än de som finns beskrivna i föreliggande resevillkor. Boknings- och betalningsvillkor för specialkryssningar finns beskrivna tillsammans med respektive produktbeskrivning.

- ”Specialerbjudande” – en samling av transporttjänster, varvid andra villkor tillämpas än de som finns beskrivna i föreliggande resevillkoren. Villkor för specialerbjudandet finns beskrivna tillsammans med erbjudandet.

- ”Bokning” – en beställning som gjorts av passagerare avseende utnyttjande av passagerartransport, ombordtjänster och andra tjänster (t.ex. tjänster av tredje part).

- ”Biljett” – en av transportören utgiven handling om att sjötransportavtal har träffats och att avgiften för resan har betalats.

- ”Passagerartransport” – en samling av tjänster, till vilken hör transport av passagerare (hytt, hyttplats eller däcksplats) samt transport av fordon som medföljer passageraren.

- ”Ombordtjänster” – tjänster som utförs ombord, men som inte avser passagerartransport. Till ombordtjänster hör hyttservice/hyttbeställning, matservering, bastu, wellness-tjänster och andra tjänster som utförs ombord.

- ”Paket” – en bestämd färdig kombination av minst två av följande tjänster: passagerartransport, logi samt andra turisttjänster, som inte omfattas av transport och logi, men som är en väsentlig del av paketet. Dessa paket säljs eller erbjuds till försäljning till ett (total-)pris, om tjänsten omfattar en tidsperiod om mer än 24 timmar eller innehåller övernattning.

- ”Boardingkort” – en handling som utfärdats till en passagerare med biljett som underlag och som ger passageraren rätt att gå ombord på fartyget. Boardingkortet är personligt, det är inte tillåtet att överlämna det till annan person.

- ”Familjemedlem” – far, mor eller annan laglig vårdnadshavare (minst 18 år gammal) eller faster/moster, farbror/morbror, syster, bror eller mor-/farförälder (minst 25 år gammal) till resande barn.

- ”Övervakare” – företrädare för resenärer upp till 17 år. Övervakaren skall vara minst 25 år gammal och skall ha informerat sig om instruktionerna för övervakare utgivna av AS Tallink Grupp. Övervakaren skall ansvara för de personer han eller hon företräder och skall ha undertecknat vederbörande handling.

- ”Resetillstånd” – en ifylld och undertecknad förtryckt blankett, med vilken förälder eller annan laglig vårdnadshavare tillåter sitt 15–17-åriga barn att resa ensamt.

- ”Resefullmakt” – en ifylld och undertecknad förtryckt blankett, med vilken förälder eller annan laglig vårdnadshavare ger en annan person (annan familjemedlem eller övervakare) fullmakt att vara övervakare till sitt barn under ifrågavarande resa. Den befullmäktigade personen är skyldig att ta hand om och ansvara för barnet under hela ifrågavarande resa.

- ”Blankett för övervakare” – en av övervakaren ifylld och undertecknad förtryckt blankett, med vilken övervakaren bekräftar att han eller hon ansvarar för den 0–17- åriga passageraren under hela ifrågavarande resa.

- ”Serviceavgift” – en avgift avseende extratjänster enligt Tallink och Silja Lines prislista. Serviceavgifterna finns angivna på motsvarande lands hemsida.

DEL II – RESEVILLKOR 1. BOKNING OCH BILJETT

(1) Vid bokning skall följande uppgifter om passagerare anges: efternamn, förnamn, kön, födelsedatum (datum, månad och år), nationalitet, telefonnummer samt eventuell e-postadress.

(2) Vid bokning av passagerarfordon (cykel, segway, moped, motorcykel, personbil, buss) skall fordonets registreringsnummer samt fordonets exakta längd- och höjdmått anges. Även längd och höjd på extrautrustning (skidbox, takräcke, trailer etc.) samt utrustning som placerats på fordonets tak eller hängts på bakom fordonet (cykel, takräcke etc.) skall anges. Vid bokning skall kunden vid behov ange fordonets totalvikt.

2. BILJETTINCHECKNING

(1) Samtliga biljetter skall checkas in innan fartygets avgång i check-in i hamnen, i incheckningsautomat eller genom annat för ändamålet angivet sätt.

(2) Efter incheckning utfärdas ett boardingkort till passageraren. På boardingkortet finns följande uppgifter: passagerarens namn, resedatum och destination. Boardingkortet är enbart giltigt om innehavaren av boardingkortet är samma person, vars uppgifter om resan finns på boardingkortet.

(3) Boardingkortet skall bevaras under hela resan. Besättningsmedlem har rätt att kontrollera och passageraren är skyldig att uppvisa boardingkortet vid ombordstigning samt på anmodan under hela resan. Vid behov skall passageraren kunna bevisa sin identitet för fartygets besättningsmedlem.

(4) Incheckning av passagerare utan fordon börjar en och en halv timme innan fartygets avgång i check-in i hamnen eller i incheckningsautomat. Genom annat för ändamålet angivet sätt börjar incheckningen 24 timmar innan fartygets avgång. Incheckningen sker med utfärdad biljett och erforderliga resehandlingar som underlag.

(5) Incheckning av passagerare med fordon börjar en och en halv timme innan fartygets avgång i bilincheckningen. Incheckningen sker med utfärdad biljett, samtliga passagerares erforderliga resehandlingar och vid behov fordonets registreringsbevis som underlag.

(6) Incheckning av passagerare utan fordon slutar 30 minuter innan fartygets avgång och tillträde till fartyget stängs 20 minuter innan fartygets avgång.

(7) Incheckning av passagerare med fordon slutar 1 timme innan fartygets avgång

(8) Ingen incheckning sker av personer som anländer senare än de tider som finns angivna i punkt 6 och 7.

3. RESEHANDLINGAR

(1) Passageraren skall under hela resan inneha giltig resehandling och andra erforderliga handlingar, även visum om sådant krävs. Passageraren ansvarar för att samtliga handlingar är giltiga och korrekta.

(2) Passagerare som passerar en landsgräns är skyldiga att kunna uppvisa erforderliga resehandlingar. Personer som saknar erforderliga resehandlingar eller inte vill visa upp dessa tillåts inte att gå ombord på fartyget.

(3) Tallink ersätter inte biljett till passageraren om resan uteblir på grund av bristfälliga eller ogiltiga resehandlingar eller om passageraren saknar erforderliga resehandlingar.

4. PERSONER MED FUNKTIONSHINDER ELLER MED NEDSATT RÖRELSEFÖRMÅGA

(1) För att kunna ge personer med funktionshinder och personer med nedsatt rörelseförmåga likvärdiga förutsättningar att resa med fartyg som andra passagerare har personer med funktionshinder och personer med nedsatt rörelseförmåga, utöver de allmänna rättigheter för passagerare, rättigheter enligt EU:s förordning nr 1177/2010 om passagerares rättigheter vid resor till sjöss och på inre vattenvägar: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:334:0001:0016:SV:PDF.

(2) Om passageraren under resans gång ledsagas av en erkänd ledarhund (ledarhund är hund som är godkänd som ledsagare för personer med funktionshinder och personer med nedsatt rörelseförmåga) skall passageraren inneha erforderliga handlingar för införsel och utförsel av ledarhund ur landet. Pass för ledarhund är obligatoriskt för samtliga passagerare som reser med ledarhund inom Europeiska unionen.

(3) Passageraren är skyldig att vid bokning ange erforderliga uppgifter om ledarhund samt antal ledarhundar.

5. TRANSPORT AV SÄLLSKAPSDJUR

(1) Passageraren skall inneha erforderliga handlingar för införsel och utförsel av sällskapsdjur ur landet. Pass för sällskapsdjur är obligatoriskt för samtliga passagerare som reser med sällskapsdjur inom Europeiska unionen.

(2) Besättningsmedlem har rätt att kontrollera och passageraren är skyldig att uppvisa de i föreliggande punkt, första stycket, nämnda handlingar för sällskapsdjur vid ombordstigning samt på anmodan av besättningsmedlem under hela resans gång.

(3) Transport av djur som är farliga för passagerare och fartygets besättningsmedlemmar får enbart ske efter speciell överenskommelse med transportören. Ansökan om sådan överenskommelse kan göras på följande e-postadress:

Sverige: info.sweden@tallinksilja.com


(4) Passageraren är skyldig att informera sig om hytter och burar för sällskapsdjur samt annat därtill hörande innan bokning sker.
Ytterligare information finns här
 
Sällskapsdjur →

(5) Passageraren är skyldig att vid bokning ange erforderliga uppgifter avseende transport av sällskapsdjur samt sällskapsdjurens antal. 
(6) Tallink ersätter inte biljett till passageraren om resan uteblir på grund av bristfälliga eller saknade handlingar avseende sällskapsdjur. 
 


6. ÅLDERSGRÄNSER

På Tallinks och Silja Lines fartyg har följande åldersgränser inrättats avseende passagerare som är yngre än 18 år (minderåriga):

(1) Passagerare som är 15–17 år gammal får oavsett veckodag resa ensam på enkel reguljärresa under dagtid eller med dagsbiljett om han eller hon medför resetillstånd som undertecknats av förälder eller annan laglig vårdnadshavare. Personen som bokat resan eller passageraren själv ansvarar för att sådant resetillstånd finns.

(2) Passagerare som är 17 år eller yngre får delta i resa med övernattning enbart på följande villkor:

1) tillsammans med förälder eller annan laglig vårdnadshavare, eller annan familjemedlem eller övervakare som innehar resefullmakt. Exempel på reseintyg finns på följande hemsidor:

Sverige: Åldersregler
Internationellt: https://www.tallinksilja.com/good-to-know#16658622

2) Annan familjemedlem eller övervakare som reser med passageraren som är 17 år eller yngre skall fylla i blankett för övervakare. Exempel på sådan blankett finns på följande hemsidor:

- Sverige: Åldersregler

- Internationellt: PDF →

3) Minst en familjemedlem eller en övervakare skall finnas i hytt tillsammans med passagerare som är 14 år eller yngre.

(3) Passagerare som är 14 år eller yngre får resa på enkel reguljärresa under dagtid eller på dagsbiljett:

1) tillsammans med förälder eller annan laglig vårdnadshavare, eller tillsammans med familjemedlem eller övervakare som innehar resefullmakt. Exempel på resefullmakt finns angiven i föreliggande punkt, stycke 2, punkt 1.

2) Annan familjemedlem eller övervakare som reser med passagerare som är 14 år eller yngre skall fylla i blankett för övervakare. Exempel på sådan blankett finns angiven i föreliggande punkt, stycke 2, punkt 2.

(4) Tallink ersätter inte biljett till passageraren om den minderåriga passageraren saknar de erforderliga handlingar som finns angivna i de föregående punkterna eller om dessa är bristfälligt ifyllda och passageraren därvid inte tillåts att gå ombord.

DEL III – BOKNING, BETALNING, ÄNDRING OCH AVBESTÄLLNING AV BILJETT 

1. ALLMÄNNA VILLKOR FÖR BOKNING AV BILJETT

(1) Föreliggande villkor avseende bokning och betalning (härefter villkor) gäller vid bokningar som gjorts via Tallinks contactcenter, Tallinks försäljningskontor, terminalen, internet, app i mobiltelefon och resebyrå.

(2) De i föreliggande del stadgade villkoren tillämpas vid bokning av enskilda resenärer, varvid en bokning kan omfatta upp till 9 passagerare.

(3) Föreliggande villkor gäller för bokningar upp till 24 passagerare om bokningen har skett via internet.

(4) Föreliggande villkor gäller inte för resor som arrangerats av tredje part, inte heller för bokningar och/eller biljetter av specialkryssningar och/eller specialerbjudanden.

(5) Biljetter kan bokas och betalas på Tallinks försäljningskontor, i terminalen, via internet eller app i mobiltelefon, hos resebyrå eller via samtal till Tallinks contactcenter .

(6) Bokningar och biljetter kan ändras och avbokas på Tallinks försäljningskontor, i terminalen, hos resebyrån där resan bokades eller via samtal till Tallinks contactcenter.

(7) Bokning eller biljett kan inte ändras eller avbokas via internet eller app i mobiltelefon.

2. BETALNING AV BOKNING

(1) Bokning som gjorts på internet eller med app i mobiltelefon skall betalas omgående i samband med bokning.

(2) Betalning för bokning som gjorts på Tallink Silja Lines försäljningskontor, i terminalen, via contactcenter eller hos resebyrå skall betalas enligt följande:

1) Om bokningen sker mer än 28 dagar innan avgång skall den betalas inom 14 dagar efter bokningstillfälle.

2) Om bokning sker 28 till 14 dagar innan avgång skall den betalas minst 14 dagar innan avgång.

3) Om bokning sker mindre än 14 dagar innan avgång skall den betalas omgående i samband med bokningen.

(3) Om bokning sker mindre än 5 arbetsdagar innan avgång och betalning sker via banköverföring har incheckningspersonal rätt att kräva betalning på plats (dvs. i hamnterminalen) om totalbeloppet för bokningen inte har överförts till Tallinks konto vid incheckningen.

(4) För Tallinks paketresor tillämpas andra villkor än föreliggande villkor. Villkoren för Tallinks paketresor framgår vid erbjudandet för paketresa. Avtal avseende paketresa träder i kraft då passageraren har betalt ett förskott enligt boknings- och betalningsvillkoren för paketresor.

(5) Om bokning innehåller tjänst som tillhandahålls av en för Tallink utomstående samarbetspartner, tillämpas ifrågavarande samarbetspartners boknings- och betalningsvillkor.

3. BETALNING MED KLARNA

(1) Klarna erbjuder följande betalningsalternativ: Faktura och Delbetala. När du betalar med Klarna godkänner du att dina bokningsuppgifter kommer att överföras till Klarna för kontroll av tillgängliga betalningsalternativ. Läs mer om Klarnas användning av dina uppgifter.

(2) När du betalar via Klarna faktura handlar du tryggt och enkelt. Du behöver aldrig uppge dina kortuppgifter, och betalar alltid efter att du fått din beställning.
- Få alltid din beställning innan du betalar
- Betalningstid - alltid minst 14 dagar
- Du behöver aldrig lämna ut kortuppgifter
- Alltid 14 dagars ångerrätt i enlighet med distans- och hemförsäljningslagen*
- Ladda ner dina fakturor från klarna.se
- Möjlighet till delbetalning**

* Gäller konsumentköp och ej för alla varor och tjänster, t ex. flygresor, evenemang och specialtillverkade varor.
** Delbetalning erbjuds för närvarande bara privatpersoner.

Betalningsvillkor
Kredittiden för detta köp är 14 dagar från fakturadatum. Näringsidkare kan, när det så anges i kassan, erbjudas en kredittid på 30 dagar från fakturadatum. Fakturan skickas i samband med leveransen. I enlighet med avtalet med e-butiken debiteras en fakturaavgift om 0 kr.

En påminnelseavgift tillkommer vid utebliven betalning. Har du handlat för under 60 kr tillkommer 29,00 kr, och har du handlat för 60 kronor eller mer tillkommer 60,00 kr i påminnelseavgift.

Kreditprövning
Vid köptillfället görs en kreditprövning som i vissa fall innebär att en kreditupplysning tas. Du får då en kopia på kreditupplysningen per post.

Omvandling av faktura till en flexibel delbetalning
När du har fått hem din faktura kan du, i stället för att betala hela fakturan på en gång, erbjudas att betala in ett lägre belopp och på så sätt göra om din faktura till en flexibel delbetalning. Detta innebär att du betalar i din egen takt med minst 50 kr per månad. Den effektiva räntan vid ett köp om 10 000 kr, 29 kr i månatlig administrativ avgift, 19,90% i rörlig ränta och betalning över 12 månader är 29,22%. Varje delbetalning blir då 955 kr per månad och din totalkostnad blir 11 458 kr.

För omvandling av din faktura till en flexibel delbetalning gäller följande allmänna villkor. Här hittar du även information om Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation.

Har du några ytterligare frågor eller funderingar, är du välkommen att ringa Klarna på 08- 120 120 10 Mån-Tors mellan 08.30 – 20.00, fredagar 08.30-17.00 och helger 10.00 – 17.00. Om det skulle uppstå en tvist mellan dig och Klarna som vi inte lyckas lösa kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden Box 174, 101 23 Stockholm, tel.:+46 (0)8-508 860 00.

 

3. ÄNDRING AV BOKNING ELLER BILJETT

(1) Ändring av bokning eller köpt biljett omfattar bland annat följande ändringar av passagerartransporttjänster: resans riktning och/eller sträcka, datum och tidpunkt för avgång, hyttklass, pris för fordonstransport samt ändring av ombordtjänster. Ändringar av pris för fordonstransport omfattar ändringar av fordonets höjd och längd.

(2) Ändring av personuppgifter (namn, födelsedatum, nationalitet, kön och stamkundsnummer) i bokning eller på biljett innebär inte ändring av bokning eller biljett.

(3) Vid ändring av passagerartransport och/eller ombordtjänster betalar passageraren ombokningsavgift enligt föreliggande villkor. För tjänster som tillhandahålls av en för Tallink utomstående samarbetspartner, tillämpas ifrågavarande samarbetspartners fastställt ombokningsavgift.

(4) Bokning och biljett kan alltid ändras om betalning för de ändrade tjänsterna sker enligt Tallinks prislista. Vid ändring av passagerartransporttjänster och ombordtjänster skall den mellanskillnad betalas, som uppstår mellan det ursprungliga priset och den ändrade bokningen. Alternativt sker en återbetalning och ombokningsavgift tillämpas enligt föreliggande punkt, stycke 7 och 8.

(5) Vid ändring av bokning eller biljett mer än 14 dagar innan avgång (exkl. reguljärresa mellan Tallinn och Helsingfors) tillämpas inte ombokningsavgift.

(6) Ombokningsavgift tillämpas inte vid ändring av biljett avseende reguljärresa mellan Tallinn och Helsingfors mer än 7 dagar innan avgång och inte heller vid ändring av biljett för Business Lounge mellan Tallinn och Helsingfors.

(7) Ombokningsavgift tillämpas enligt följande (exkl. reguljärresa mellan Tallinn och Helsingfors):

1) Om biljett ombokas mindre än 14 dagar men mer än 48 timmar innan fartygets avgång och den ändrade biljetten är billigare än den ursprungliga biljetten skall ombokningsavgift om 5 euro betalas och mellanskillnaden återbetalas.

2) Om biljett ändras mindre än 48 timmar innan avgång och den ändrade biljetten är billigare än den ursprungliga, skall ombokningsavgift betalas bestående av mellanskillnaden mellan den ursprungliga och den ändrade biljetten.

(8) Ombokningsavgift på reguljärresa mellan Tallinn och Helsingfors tillämpas enligt följande:

1) Om biljett ändras mindre än 7 dagar men mer än 48 timmar innan fartygets avgång och den ändrade biljetten är billigare än den ursprungliga biljetten skall ombokningsavgift om 5 euro betalas och mellanskillnaden återbetalas.

2) Om biljett ändras mindre än 48 timmar innan avgång och den ändrade biljetten är billigare än den ursprungliga biljetten återbetalas inte mellanskillnaden.

(9) Om ändring av biljett sker mindre än 48 timmar innan avgång och ändring avser hyttbeställning skall ombokningsavgift betalas till det belopp som hyttbeställning avser.

(10) Tallink förbehåller sig rätten att tillämpa 5 euro i ombokningsavgift per resesträcka, om biljetten ändras efter incheckning. Vid ändring av returresa avseende dagsbiljett skall sådan ändring ske innan incheckning av biljett är slutförd.

4. ANNULLERING AV BOKNING ELLER BILJETT

(1) Tallink annullerar bokning som inte har betalats vid förfallodag. Tallink annullerar biljett om passageraren inte har checkat in biljetten innan resans avgång. Vid dagsbiljett eller kryssning annullerar Tallink hela resan om passageraren inte har checkat in biljetten i avgångshamnen.

(2) Vid annullering av passagerartransport och ombordtjänster krävs avbeställningsavgift enligt föreliggande villkor. Erlagda serviceavgifter återbetalas ej. Vid annullering av tjänster som utförs av tredje part tillämpas avbeställningsavgift enligt deras fastställda villkor.

(3) Vid annullering av biljett återbetalas den summa som betalades för biljett med avräknat avbeställningsavgift till samma bankkonto från vilken betalning gjordes.

(4) Avbeställningsavgift tillämpas enligt följande (exkl. reguljärresa mellan Tallinn och Helsingfors):

1) Vid annullering av bokning eller biljett mer än 14 dagar innan avgång tillämpas avbeställningsavgift på 5 euro.

2) Vid annullering av biljett mindre än 14 dagar men mer än 48 timmar innan fartygets avgång tillämpas avbeställningsavgift på 5 euro och 20 % av biljettpriset.

3) Vid annullering av biljett mindre än 48 timmar innan fartygets avgång tillämpas avbeställningsavgift på 100 % av biljettpriset.

(5) Avbeställningsavgift på reguljärresa mellan Tallinn och Helsingfors tillämpas enligt följande:

1) Vid mer än 7 dagar innan fartygets avgång tillämpas avbeställningsavgift på 5 euro.

2) Vid annullering av biljett mindre än 7 dagar men mer än 48 timmar innan fartygets avgång tillämpas avbeställningsavgift på 5 euro och 20 % av biljettpriset.

3) Vid annullering av biljett mindre än 48 timmar innan fartygets avgång tillämpas avbeställningsavgift på 100 % av biljettpriset.

(6) Om passageraren inte infinner sig på grund av force majeure, skall detta bestyrkas av passageraren. Omständigheterna kring force majeure och styrkandet av dessa utvärderas av Tallink. Om force majeure kan bestyrkas skall beloppet som betalats för biljetten återbetalas och avbeställningsavgift inte tillämpas.

(7) Passageraren kan låta för biljett inbetalat belopp kvarstå som förskott till betalning för framtida tjänster hos Tallink.

DEL IV – FRAMFÖRANDE AV KLAGOMÅL (REKLAMATIONER)

(1) Passageraren har rätt att lämna in klagomål avseende Tallinks ageranden eller tjänsteleverans. Om tvisten inte är möjlig att lösa på de grunder som framförts muntligen skall passageraren till Tallink framföra sitt klagomål skriftligen eller i en form som möjliggör skriftlig återgivning.

(2) Klagomål kan göras till Tallinks e-postadress för feedback, med vanlig post eller genom att fylla i formuläret på vår hemsida:
Tallink Silja AB, Att: Kundrelationer Box 27295 102 53 Stockholm
Formulär →

(3) Vid klagomål skall minst följande uppgifter lämnas:

- namn och kontaktuppgifter på person som framför klagomålet
- datum för klagomålet
- beskrivning av klagomålet
- ersättningsanspråk.

(4) Vid krav på skadestånd skall till klagomålet bifogas motsvarande kvitton eller andra vederbörande handlingar.

(5) Vid klagomål av ombordtjänster skall detta ske omgående under resans gång till fartygets information.

(6) Om passageraren har skickat in klagomålet skriftligen eller i en form som möjliggör skriftlig återgivning bekräftar Tallink mottagandet av klagomålet på samma sätt.

(7) I normala fall löses klagomålet senast inom 2 månader från det att ärendet inkommit till Tallink. Klagomål som kräver särskild granskning och/eller andra speciella åtgärder skall lösas enligt de i lagstiftningen fastställda tidsgränserna.

(8) Tallink är skyldig att informera passageraren om hur klagomålet behandlas och om det finns grundade behov för förlängning av svarstider.

 

 

RESEVILLKOR: Allmänna villkor för paketresor

Dessa avtalsvillkor som godkänts 30.6.2009 har förhandlats fram av Resebyråbranschens Förbund i Finland rf och konsumentombudsmannen.

Vid resa till Estland och Lettland krävs giltigt pass eller ID-kort som styrker nationaliteten, gäller även barn. Körkort godkänns ej.

Vid resor inom Norden krävs inte pass för svensk resp. finsk medborgare. Vid resa till Finland måste du dock kunna styrka din identitet om en säkerhetskontroll sker i terminalen, gäller även barn.

1. Tillämpningsområde

1.1. Allmänna villkor för paketresor

Dessa avtalsvillkor tillämpas på sådana över två dygn långa paketresor som huvudsakligen anskaffats för enskilt ändamål och som består åtminstone av transport och inkvartering och som säljs eller erbjuds till försäljning i Finland och vilkas arrangör har ett driftsställe i Finland. Som inkvartering beaktas också inkvartering i familj.

1.2. Tilläggsvillkor

Researrangören har rätt att komplettera och precisera de allmänna villkoren för paketresor med tilläggsvillkor, som inte får strida mot dessa allmänna villkor till nackdel för resenären.

1.3. Speciella villkor

Researrangören har rätt att tillämpa speciella villkor som avviker från dessa avtalsvillkor, om tillämpningen av speciella villkor kan motiveras med resans speciella karaktär, speciella bestämmelser om transportsättet (såsom boknings- och försäljningsvillkor för reguljära flyg), avvikande inkvarteringsvillkor på grund av resans speciella karaktär eller speciella omständigheter i resmålet. De speciella villkoren får inte strida mot lagen om paketresor till nackdel för resenären. En researrangör som vid avbeställning tillämpar speciella villkor och på basis av dem debiterar de faktiska avbeställningskostnaderna av resenären ska vid behov redovisa för hur kostnaderna hänför sig till de olika delarna av resan.

2. Avtal om paketresa och ansvaret för fullgörande av avtalet

2.1. Researrangören ansvarar gentemot resenären för att paketresan motsvarar avtalet. Ansvaret gäller också för prestationer av näringsidkare som researrangören anlitar vid fullgörande av avtalet (t.ex. transportföretag och hotell).

2.2. Reseförmedlaren ansvarar på samma sätt som researrangören för information som ges till resenären och för att avtalet uppfylls. Detta ansvar bortfaller dock, om resenären vid ingåendet av avtalet vet, vem researrangören är och att denne ensam ansvarar för att uppfylla avtalsförpliktelserna.

2.3. Före avtalsslutet ska resenären få veta om researrangören eller reseförmedlaren har ställt en sådan säkerhet som avses i lagen om paketreserörelser och om säkerheten täcker den erbjudna resan.

2.4. Resenären kan uppfylla sin skyldighet att meddela om en omständighet enligt dessa avtalsvillkor genom att kontakta antingen researrangören eller reseförmedlaren. Om fel i en paketresa ska meddelas enligt punkt 13.4.

2.5. Avtalets innehåll

Resan omfattar de tjänster och arrangemang som avtalats mellan resenären och researrangören. Vid bedömning av avtalets innehåll beaktas alla avtalsvillkor som i förväg meddelats skriftligt eller elektroniskt samt övriga uppgifter i researrangörens broschyrer och övriga marknadsföring samt resehandlingarna.

2.6. Resehandlingar och reseförsäkring

Researrangören ska före avtalsslutet lämna resenären allmänna uppgifter om behövliga resehandlingar och hur lång tid det i regel tar att få dem.

Resenären ska i enlighet med researrangörens anvisningar själv se till att han eller hon har de handlingar som behövs för resan (pass, visum, vaccinationsintyg) samt kontrollera riktigheten hos dessa och flygbiljetten samt att de överensstämmer med varandra. Resenären ska också kontrollera avgångstiderna för transporterna. Om researrangören har uppfyllt sin skyldighet att ge information, ansvarar researrangören inte för skada som drabbar resenären till följd av att resan förhindras eller avbryts på grund av bristfälliga eller felaktiga resehandlingar (t.ex. ett trasigt pass) eller för att resenären förvägras eller saknar visum. Researrangören ansvarar inte för frivilliga försäkringar som resenären behöver på resan, utan resenären ansvarar själv för sitt försäkringsskydd och dess omfattning, bl.a. i fråga om avbeställningsskydd.

2.7. Eventuella säkerhetsrisker i resmålet

Före resan ska researrangören informera resenären om eventuella särskilda risker i samband med resan och hälsobestämmelser som berör resa och vistelsen. Resenären ska dessutom ges anvisningar med tanke på eventuella sjukdomar, olycksfall eller andra motsvarande händelser. För resenärens säkerhet utomlands ansvarar, förutom resenären själv, i första hand myndigheterna i respektive land. Resenären ska beakta omständigheterna i resmålet. Information om säkerheten i resmålet och annan viktig information om resmålet tillhandahålls av utrikesministeriet och Institutet för hälsa och välfärd, t.ex. på webbplatserna www.formin.fi och www.thl.fi. Resenären har skäl att bekanta sig med förhållandena i resmålet bland annat med hjälp av ovan nämnda information.

2.8. Skyldighet att bistå

Om resenären under resan insjuknar, drabbas av ett olycksfall, blir offer för ett brott eller lider annan skada, ska researrangören bistå honom eller henne med att få sjukvård eller tidigare hemtransport eller med att utreda brottet eller skadan samt i andra behövliga åtgärder. Resenären ansvarar själv för kostnaderna för specialarrangemang som researrangören i dessa eller andra situationer behöver vidta på grund av resenärens belägenhet (t.ex. ny transport, extra övernattningar på hotell samt eventuella extra kostnader för researrangören). Om det under resan uppstår en sådan situation som avses i punkt 11.1.b. ska researrangören på motsvarande sätt bistå resenären och i mån av möjlighet försöka begränsa de skador och olägenheter som orsakas resenären. Om researrangören inte i resmålet har personal som kan bistå resenären, ska researrangören före resan meddela resenären namn och kontaktuppgifter på sin eller reseförmedlarens lokala representant eller motsvarande uppgifter om lokala organ som resenären kan kontakta när han eller hon behöver hjälp. Om sådana representanter eller organ inte finns, ska resenären meddelas hur han eller hon vid behov kan få kontakt med researrangören eller förmedlaren.

2.9. Resenärens skyldigheter och ansvar

2.9.1. Under resan ska resenären iaktta myndigheternas, researrangörens eller researrangörens representants anvisningar och bestämmelser om genomförandet av resan samt ordningsreglerna på hotell och i transportmedel.

2.9.2. Resenären får inte störa andra resenärer med sitt uppträdande. Om resenären på ett väsentligt sätt försummar sina skyldigheter, kan han eller hon förvägras avresan eller avlägsnas från resan. Då har resenären inte rätt till återbetalning av priset och han eller hon ansvarar själv för alla kostnader för sin hemresa.

2.9.3. Resenären ansvarar för skador som han eller hon genom uppsåtligt eller oförsiktigt förfarande förorsakar för researrangören eller tredje part, t.ex. genom att bryta mot ovan nämnda bestämmelser.

2.9.4. Resenären ska lämna sådana kontaktuppgifter till researrangören enligt vilka han eller hon kan nås före och under resan.

3. Ingående av avtal och betalning av priset

3.1. Avtalet blir bindande för resenären när den av researrangören fastställda bokningsavgiften har betalats vid den tidpunkt som researrangören bestämmer.

3.2. Resans pris ska i sin helhet betalas inom den tid som researrangören meddelat eller en annan avtalad tid. När resans pris är betalt har resenären rätt att i god tid före resan få alla handlingar som berör resan.

4. Resenärens rätt att utan särskild orsak avbeställa resan

Resenären har rätt att utan särskild orsak avbeställa resan enligt följande:

4.1.a) Senast 28 dygn före avresetiden, genom att till researrangören betala en på förhand angiven expeditionsavgift.

b) Senare än 28 dygn men senast 14 dygn före avresetiden, genom att betala bokningsavgiften.

c) Senare än 14 dygn men senast 48 timmar före avresetiden, genom att betala 50 procent av resans pris.

d) Om resan avbeställs senare än 48 timmar före avresetiden, har researrangören rätt att debitera hela priset för resan.

4.2. Om resan har prissatts utgående från att en grupp bestående av två eller flera resenärer ska inkvarteras i samma rum eller lägenhet, och någon av gruppens medlemmar avbeställer sin resa, har researrangören rätt att ta ut en skälig extra avgift till följd av avbeställningen. Den som har avbeställt sin resa och de medlemmar i gruppen som deltar i resan ansvarar solidariskt för att den extra avgiften betalas till researrangören.

4.3. Om resan inte avbeställs och resenären inte inom avtalad tid anländer till den avtalade avreseplatsen eller om resenären inte kan delta i resan för att resenären, av orsaker som resenären ansvarar för, saknar de handlingar som behövs för resan, t.ex. giltigt pass, visum, identitetsbevis eller vaccinationsintyg, har resenären inte rätt till återbetalning.

4.4. Avbeställningskostnaderna kan skilja sig från dem som nämns i punkterna 4.1. och 5.1., om det är fråga om en sådan resa på vilken man tillämpar speciella villkor (punkt 1.3). Avbeställningskostnadernas belopp eller bestämningsgrund ska anges de speciella villkoren.

5. Resenärens rätt att avbeställa resan till följd av ett oöverstigligt hinder

5.1. Resenären har rätt att avbeställa resan och återfå det pris som betalats för resan efter avdrag för expeditionskostnaderna, om det vore oskäligt att kräva att resenären deltar i resan för att

a) resenären själv eller en honom eller henne närstående person plötsligt drabbas av en allvarlig sjukdom eller ett allvarligt olycksfall eller avlider. Som närstående personer betraktas make/maka, sambo, barn, föräldrar, svärföräldrar, syskon, barnbarn, far- och morföräldrar eller en medresenär som resenären har bokat resan tillsammans med och som enligt avtalet ska inkvarteras i samma rum eller lägenhet som resenären, eller

b) resenären eller en medresenär som han eller hon har bokat resan tillsammans med råkar ut för någon annan oväntad och allvarlig händelse, som gör att det vore oskäligt att kräva att resenären deltar i resan. Som medresenär betraktas resenärens barn eller föräldrar eller andra personer som enligt avtalet ska inkvarteras i samma rum eller lägenhet som resenären i fråga. En oväntad och allvarlig händelse är t.ex. betydande skada på egendom, såsom en bostadsbrand.

5.2. Resenären ska utan dröjsmål informera researrangören om att resan avbeställs. Den händelse som hindrat att personen deltar i resan ska redovisas på ett tillförlitligt sätt, såsom genom läkarintyg, polisprotokoll eller försäkringsbolagets utlåtande. Redovisningen ska ges till researrangören så snart som möjligt och senast inom två veckor från att det hinder som berättigar till avbeställning uppstod, om det inte är oskäligt svårt för resenären att iaktta denna tidsfrist.

5.3. Om resan har prissatts utgående från att en grupp bestående av två eller flera resenärer ska inkvarteras i samma rum eller lägenhet, och någon av gruppens medlemmar avbeställer sin resa på grund av ett oöverstigligt hinder enligt punkt 5.1., har researrangören inte rätt till en extra avgift enligt punkt 4.2. Researrangören har emellertid rätt att på grund av avbeställningarna göra ändamålsenliga ändringar i den övriga gruppens inkvartering, förutsatt att resans kvalitet inte blir sämre än vad som avtalats.

5.4. På avbeställningskostnaderna tillämpas också punkt 4.4.

6. Resenärens rätt att avbeställa resan på grund av ändringar som researrangören gör eller på grund av förhållandena i resmålet

6.1. Resenären får avbeställa resan, om

a) tidpunkten för avresan eller hemkomsten förskjuts med mer än 30 timmar från den avtalade,

b) researrangören i övrigt väsentligt ändrar researrangemangen. Som en väsentlig ändring betraktas t.ex. byte av transportmedel som gör att restiden ökar avsevärt, ändring av resmålet eller en ändring som klart försämrar inkvarteringens standard.

c) resenären har grundad anledning att tro att resan inte går att genomföra på avtalat sätt eller utan att resenärens liv eller hälsa äventyras till följd av en krigshandling, naturkatastrof, strejk eller en motsvarande situation i resmålet eller dess närhet. Vid bedömning av grunderna för avbeställningen beaktas de finländska myndigheternas ståndpunkt i frågan.

d) resenären i övrigt har vägande skäl att anta att researrangörens prestation kommer att vara väsentligt felaktig.

6.2. Resenären ska utan dröjsmål meddela researrangören att resan avbeställs.

6.3. Bestämmelser om rätten att avbeställa resan på grund av prishöjning finns i punkt 9.4.

6.4. När resenären i ovan nämnda fall avbeställer resan, har han eller hon rätt att återfå resans pris. Om avbeställningen beror på annat än skäl som avses i punkt 6.1.c., har resenären rätt att också få ersättning för utgifter som har föranletts av resan och som på grund av avbeställningen har blivit onyttiga. I fall som nämns i punkterna 6.1.a, 6.1.b. och 6.1.d. får resenären alternativt av researrangören kräva en ny motsvarande resa till det pris som resenären betalat för den ursprungliga resan. På en ersättande resa tillämpas dessutom punkt 11.3.

7. Resenärens rätt att avbryta resan och häva avtalet

7.1. Resenären har rätt att avbryta resan, om

a) researrangören grovt försummar sina skyldigheter eller om genomförandet av resan annars visar sig vara så förfelat att resan inte uppfyller det ändamål som ursprungligen uppställdes för den. På dessa grunden har resenären också rätt att häva avtalet efter resan.

b) det under resan uppstår en situation som avses i punkt 6.1.c..

7.2. När resenären avbryter resan eller häver avtalet har han eller hon rätt att återfå resans pris och övriga avgifter som betalats till researrangören. Om resenären har haft nytta av researrangörens prestation, ska resenären betala en sådan ersättning till researrangören som motsvarar prestationens värde för resenären.

7.3. Om resenären avbryter resan på grunder som avses i punkt 7.1.a, ska researrangören på egen bekostnad vid behov ordna med returtransport för resenären. Transporten ska ordnas till avreseorten eller till en avtalad ort med ett transportmedel som motsvarar det som ursprungligen avtalats.

7.4. Om resenären enligt punkt 7.1.a. har rätt att häva avtalet, får resenären som alternativ kräva en ny motsvarande resa av researrangören till det pris som resenären betalat för den ursprungliga resan. På en ersättande resa tillämpas dessutom punkt 11.3.

7.5. Om resenären avbryter resan enligt punkt 7.1.b. och researrangören inte bistår honom eller henne med att ordna med hemresa enligt punkt 2.8, kan resenären själv vidta behövliga åtgärder. Resenären ska dock eftersträva att begränsa de kostnader och annan skada som eventuellt faller på researrangören.

8. Resenärens rätt att ändra avtalet och överlåta det till en annan

8.1. Resenären har rätt att senast 28 dygn före avresan ändra avresedagen, resmålet eller hotellet genom att utöver priset på den nya resan betala expeditionskostnaderna. Senare ändringar kan researrangören betrakta som en avbeställning av resan och en beställning av en ny resa.

8.2. Resenären har rätt att ändra uppgifterna om resenären i bokningen eller överlåta sina rättigheter enligt avtalet till en person som uppfyller eventuella villkor för att delta i resan. Om överlåtelse eller ändring av uppgifterna ska meddelas till researrangören senast 48 timmar före avresan. Researrangören har rätt att ta ut en skälig ersättning för behövliga åtgärder till följd av överlåtelsen eller ändringen av uppgifterna. Om researrangören inte har uppgett annat i sina tilläggsvillkor, är ersättningen lika stor som expeditionsavgiften. Överlåtaren och förvärvaren av överlåtarens rättigheter ansvarar solidariskt för att resans pris och ersättningen betalas till researrangören.

9. Prisändringar

9.1. Efter avtalsslutet har researrangören rätt att höja och på motsvarande sätt en skyldighet att sänka resans avtalade pris på följande grunder:

a) förändringar i skatter och andra offentliga avgifter som påverkar resans pris

b) sådana förändringar i transportkostnaderna som researrangören inte har kunnat påverka och inte heller ta med i beräkningen när avtalet ingicks

c) förändringar i valutakurserna som påverkar kostnaderna för resan. Konsumentombudsmannen och Resebyråbranschens förbund i Finland har förhandlat om kompletterande anvisningar för beräkning av kursändringarna.

Enligt anvisningen fastställs storleken på förändringen av valutakursen enligt den valutakurs som gällde sex veckor före avresan. Som jämförelsekurs används valutakursen den dagen som researrangören i sin broschyr uppger som grund för prissättningen. Om resan inte har marknadsförts i en broschyr, är jämförelsekursen den kurs som uppgetts till resenären senast när avtalet ingicks.

9.2. Prishöjningen får inte vara större än kostnadsökningen. Priset ska sänkas minst så mycket att det motsvarar minskningen av kostnaderna. Prisändringen ska dock vara minst 2 procent av det pris som grundar sig på det billigaste inkvarteringsalternativet på samma resa och samma avresedag. Researrangören ska meddela det nya priset till resenären så snart som möjligt och dessutom uppge på vilken grund priset ändras och vilka delar av paketresan ändringen gäller.

9.3. Resans pris får inte höjas under de sista 21 dygnen före avtalad avresedag. Under denna tid är researrangören inte heller skyldig att sänka priset.

9.4. Om resans pris efter avtalsslutet höjs med mer än 10 procent beräknat enligt punkt 9.2, har resenären rätt att frånträda avtalet. Resenären ska informera researrangören om frånträdandet inom en vecka från att resenären fick kännedom om prishöjningen.

10. Researrangörens rätt att göra obetydliga ändringar i reseprogrammet

10.1. Om researrangören av orsaker som är oberoende av researrangören inte kan följa den avtalade resplanen, har researrangören rätt att byta hotell, övernattningsplats eller transportmedel och ändra tidtabellen eller reseprogrammet på sätt som inte väsentligt ändrar resans karaktär. Resenären ska så snart som möjligt informeras om ändringarna.

10.2. På grund av ett litet deltagarantal har researrangören rätt att ändra transportmedel, rutt och tidtabell, om ändringarna inte väsentligt ändrar resans karaktär. Resenären ska informeras om ändringarna minst 14 dygn före avresan.

10.3. Trots ändringar som avses ovan är resenären skyldig att betala resans pris och övriga avtalade avgifter, dock med beaktande av bestämmelserna i punkt 14.2. om resenärens rätt till prisavdrag.

11. Researrangörens rätt att ställa in och avbryta resan

11.1. Researrangören har rätt att ställa in resan, om

a) för få deltagare har anmält sig till resan och researrangören i broschyren eller annat material om resan (t.ex. reseprogrammet eller övriga resedokument) har nämnt att genomförandet av resan är beroende av antalet deltagare. Kravet på deltagarantal kan gälla antingen en enskild resa eller en serie resor till ett visst resmål. Resenären ska informeras om en inställd resa senast 21 dygn före avresan.

b) researrangörens möjligheter att genomföra resan på avtalat sätt har väsentligt försvårats efter avtalsslutet på grund av en krigshandling, naturkatastrof, strejk eller annan motsvarande situation i resmålet eller dess närhet, eller om resan av en annan oväntad orsak inte kan genomföras utan att resenärens liv eller hälsa äventyras. Resenären ska så snart som möjligt informeras om en inställd resa.

11.2. Om en situation som nämns i punkt 11.1.b uppstår under resan, har researrangören rätt att avbryta resan och göra andra nödvändiga ändringar i reseprogrammet. Efter resan ska researrangören utan dröjsmål återbetala resenären den del av resans pris som motsvarar de uteblivna tjänsterna.

11.3. Om researrangören ställer in resan enligt punkt 11.1, får resenären kräva en ny motsvarande resa för det pris som betalats för den ursprungliga resan, om det inte medför oskäliga kostnader eller olägenheter för researrangören. Om den ersättande resans pris är lägre än det ursprungligen avtalade priset eller om den ersättande resan inte omfattar de ursprungligen avtalade tjänsterna, ska prisskillnaden eller den del av priset som motsvarar den uteblivna tjänsterna återbetalas till resenären.

11.4. Efter att ha ställt in resan ska researrangören utan dröjsmål återbetala de belopp som resenären betalat, om resenären inte får en ersättande resa enligt punkt 11.3. Om resan ställs in på grunder som nämns i punkt 11.1.a., ska researrangören dessutom betala resenären ersättning för utgifter som direkt hänför sig till avresan och som blivit onyttiga på grund av att resan blir inställd.

12. Researrangörens rätt att häva avtalet

Researrangören har rätt att häva avtalet, om resenären inte har betalat resans pris senast på den avtalade betalningsdagen. En förutsättning för researrangörens rätt att häva avtalet är att resenären har fått en skälig betalningstid. I det dokument där betalningstiden nämns ska det också uppges att researrangören har rätt att häva avtalet på grund av försummad betalning.

13. Fel och reklamation

13.1. Researrangörens prestation är felaktig, om

a) resan vad beträffar tjänsterna och andra arrangemang inte motsvarar vad som överenskommits eller kan anses överenskommet

b) researrangören har försummat att lämna resenären de uppgifter som enligt lagen om paketresor ska lämnas om villkor som tillämpas på resan, resans innehåll, nödvändiga resehandlingar, hälsobestämmelser som berör resan, transportförbindelser och deras tidtabeller samt övriga uppgifter som resenären behöver, såsom anvisningar med tanke på eventuella sjukdomar, olycksfall eller andra motsvarande händelser under resan, och detta kan anses ha påverkat resenärens beslut

c) researrangören har försummat sin skyldighet att bistå enligt punkt 2.8.

13.2. Som fel betraktas dock inte sådana med tanke på resans helhet obetydliga ändringar eller brister, på vilka resenären på grund av resmålet eller resans natur skäligen har kunnat förvänta sig.

13.3. Som fel betraktas inte heller försenad ankomst till resmålet eller tidigare hemfärd, om ändringen sker av en orsak som är oberoende av researrangören och vistelsen i resmålet förkortas högst 6 timmar på en resa som pågår minst 3 men under 5 dygn, högst 8 timmar på en resa som pågår 5– 8 dygn och högst 12 timmar på en resa som pågår över 8 dygn. Om resan är kortare än 3 dygn, bedöms felet från fall till fall. Om orsaken till ändringen är trängsel i luftrummet, flygledningens eller myndigheternas åtgärder, exceptionell väderlek, ett exceptionellt skäl som är oberoende av transportbolaget (bl.a. säkerhetsrisk, en oväntad brist som påverkar flygsäkerheten eller en arbetsmarknadskonflikt som påverkar det flygbolag som ansvarar för flyget) eller någon motsvarande orsak, fördubblas de ovan nämnda tiderna.

13.4. Reklamation

Resenären får inte åberopa ett fel, om han eller hon inte underrättar researrangören om felet inom en skälig tid efter det att han eller hon märkte eller borde ha märkt felet. Fel som kan avhjälpas i resmålet ska reklameras hos guiden eller researrangörens representant i resmålet så snart som möjligt.

Om researrangören inte har en guide eller annan representant i resmålet, har resenären också rätt att reklamera hos den näringsidkare som researrangören har anlitat (dvs. underleverantören, t.ex. hotellet) och i vars prestation felet finns. Det ovan nämnda utgör dock inget hinder för resenären att åberopa fel, om researrangören eller någon annan näringsidkare som researrangören anlitat vid fullgörandet av avtalet har handlat grovt vårdslöst eller i strid med tro och heder.

14. Avhjälpande av fel och prisavdrag

14.1. Avhjälpande av fel

Researrangören ska på egen bekostnad avhjälpa felet utan dröjsmål. Researrangören får dock vägra avhjälpa felet, om det skulle orsaka oskäliga kostnader eller olägenheter. Resenären får vägra låta researrangören avhjälpa felet, om det skulle medföra väsentlig olägenhet för resenären.

14.2. Prisavdrag

Om felet inte utan dröjsmål har avhjälpts på researrangörens bekostnad eller om felet inte kan avhjälpas, har resenären rätt till ett prisavdrag som motsvarar felets betydelse. Om resenären inte använder sig av transport eller andra tjänster som ingår i resan, eller använder dem endast delvis, har han eller inte rätt till prisavdrag på denna grund.

15. Skadestånd

15.1. Resenären har rätt till ersättning för person-, sak- och förmögenhetsskada som ett fel i researrangörens prestation har orsakat, om felet eller skadan beror på vårdslöshet hos researrangören eller någon annan näringsidkare som researrangören anlitat vid fullgörandet av avtalet (t.ex. transportbolag och hotell). För att undgå ersättningsskyldighet ska researrangören visa att vårdslöshet saknades på researrangörens sida.

15.2. Skador som ska ersättas är till exempel extra utgifter och utgifter som blivit onyttiga till följd av skadan samt förlorad inkomst vid försenad hemkomst och extra kostnader för övernattning.

15.3. På grunder enligt 15.1 har resenären också rätt till ersättning för borttappat resgods och förhindrad användning av resgodset på grund av att det kommit bort. Resenären har rätt till ersättning för att resgods inte kan användas till följd av att transporten av det fördröjs, om det kan anses att resenären med beaktande av dröjsmålets längd och övriga omständigheter orsakats olägenhet av dröjsmålet.

15.4. Resenären ska göra sitt bästa för att begränsa skadan. Researrangören ansvarar inte för skada som resenären själv har vållat. Skadeståndet kan jämkas om det är oskäligt med beaktande av resenärens eventuella medverkan, researrangörens möjligheter att förutse och förhindra skadan samt övriga omständigheter.

15.5. Skadestånd för skada som uppstått under luft-, sjö- eller järnvägstransport bestäms utgående från de bestämmelser eller avtal som det transportföretag som fungerar som underleverantör tillämpar på sin egen verksamhet. Vid fastställande av researrangörens skadeståndsskyldighet beaktas bestämmelserna i sjölagen (674/1994) i fråga om sjötransporter och järnvägstransportlagen (1119/2000) i fråga om järnvägstransporter eller ersättningsgrunderna enligt den internationella konventionen för transporten i fråga (COTIF, FördrS 5/1985). Ersättning för skador under lufttransporter bestäms huvudsakligen enligt Montrealkonventionen (FördrS 78/2004) och rådets förordning (EG) nr 2027/97. Om bestämmelserna i konventionen eller förordningen inte går att tillämpa på transporten, bestäms ersättningarna enligt Warszawakonventionen, vars olika versioner har införts i Finland genom lagen om befordran med luftfartyg (289/1937), lagen om luftbefordringsavtal (45/1977) eller luftfartslagen (387/1986).

15.6. Force majeure

Researrangören ansvarar inte för skada som orsakas av oöverstigligt hinder eller annan oförutsebar orsak, som researrangören eller en näringsidkare som researrangören anlitar inte kunde ha förhindrat ens genom yttersta omsorg. Sådana orsaker är t.ex. krigshandlingar, naturkatastrofer, smittsamma sjukdomar, strejker och motsvarande händelser. Researrangören ska omgående informera resenären om sådana oöverstigliga hinder och sträva efter att den skada som resenären lider blir så liten som möjligt.

16. Ersättningskrav

16.1. Bestämmelser om reklamation av fel hos researrangören finns i punkt 13.4.

16.2. Ersättningskraven ska framställas skriftligt hos researrangören senast två månader efter resans slut, om det inte finns särskilda skäl att förlänga reklamationstiden.

17. Tvister

17.1. Om researrangören och resenären inte kan uppnå samförstånd t.ex. om tolkningen av avtalet eller ersättningens belopp, kan resenären föra tvisten till konsumenttvistenämnden.

17.2. Resenären kan också föra tvisten till tingsrätten på sin hemort.

ÅBO HAMN

Silja Line terminalen

Åbo hamn
FIN-20100 Åbo

Besöksadress
Slottsgatan 91
tel. +358 600 157 00
fax. +358 2 3356375

Öppettider

Incheckning:
Dagligen mellan klockan 06.45-20.15*

Biljettförsäljning:
Dagligen mellan klockan 08.30-16.30

*ev. andra tider vid Charter

Trafikförbindelser

Buss:
Buss nr 1 går från Silja Lines terminal till Åbo centrum. Bussen stannar utanför hotell Hamburger Börs, Salutorget.

Anslutningsbussar till Tammerfors, Jyväskylä, Idensalmi, Vasa och Uleåborg och Matkahuoltos bussar till Helsingfors och till Vasa/Uleåborg avgår från busstationen i hamnen, bredvid tågstationen, ca 200 meter från terminalen.

Tåg:
Bra förbindelser från Åbo hamn med tåg till Helsingfors och Tammerfors samt med direktbuss till följande orter: Forssa, Hangö, Helsingfors, Vittis, Tavastehus, Jyväskylä, Jämsä, Karleby, Lahtis, Loimaa, Virmo, Uleåborg, Björneborg, Vasa, Raumo, Salo, Tammerfors och Nystad.

Till tågstationen, som ligger ca 200 meter från terminalen, kommer du via en glasgång utanför terminalen.

Taxi:
Taxistationen är belägen vid terminalen, bredvid Hotell Seaport, ca 50 meter från terminalen. Parkering

Allmän parkering finns i närheten av terminalen.
Pris: 7 €/dygn (kan betalas med mynt eller kreditkort)


Parkeringshus i Åbo hamn:
200 m från terminalen finns ett parkeringshus som är inhägnat och låst.
Öppet: klockan 07.00–08.30 och 18.00–20.30 eller enligt överenskommelse.
Platsbeställning: telefon: +358 (0)41-49 765 56.
Pris: 10 €/dag eller 15 €/dygn

Incheckning
Separat incheckning för passagerare utan fordon samt grupper. Bokningar med fordon kan endast checkas via bil-incheckning, som ligger ca 200 m från terminalen.

Separat incheckning för medlemmar med Club One Guldkort, resenärer i Svit-klass samt deltagare i "Må bra" och "Wine & Dine"-kryssningar (gäller ej bil-incheckning).

Övrig service

Restaurang:
Café finns på våning 3 med snacks och öl- och vinrättigheter. Caféet har öppet även dagtid. Dessutom finns det en bar på våning 2.
OBS! Baren och caféet finns tillgänglig för incheckade passagerare i samband med avgångar.
Kaffe, Dryck- och godisautomat finns på entreplan.

Bagageförvaring:
Max väskstorlek 82 x 58 x 28 cm.
2,5 € respektive 3,5 €/påbörjat dygn. Endast kreditkortsbetalning.

Bankomat:
OBS! Ingen bankomat.

Valutaväxling:
Det finns ingen möjlighet att växla pengar i terminalen. Närmaste växlingskontor ligger vid Hotell Seaport, ca 150 m från terminalen, där man kan växla de vanligaste valutorna. Officiella växlingskontor ligger i Åbo centrum.

Bagageservice:
Bagageservice är endas för grupper och organiseras av terminalpersonalen. Bokas en vecka i förväg via FAX:+358 2 335 6371

VÄSTRA HAMNEN, HELSINGFORS

Västra hamnen

Besöksadress:
Tyynenmerenkatu 8,
00220 Helsinki

Västra Terminalen
Tel.+358 9180 4729
Fax.+358 9 685 3909

Öppettider

(incheckning):
Måndag-fredag: 06.15 -23.15
Lördag: 06.30-22.00
Söndag: 09.00 -23.15

Fartyg som avgår från/till Tallinn:
– Tallink Star, Tallink Superstar och Baltic Princess
Från Västra Hamnen till Olympiaterminalen (Stockholm-Helsingfors-linjen) är promenadavståndet cirka 1 timma.

Trafikförbindelser

Kommunala transportmedel:
Spårvagn 9 tar dig till och från Västra Terminalen. (Östra Böle - Järnvägsstationen - Fight - Västra terminalen).
Besök Helsingfors stads trafikverks (HST) hemsida för tidtabeller, www.hel.fi/hkl/

Bagageförvaring:
Förvaringsboxar mot avgift finns i terminalen.
Oy Renholm Ab

Telefon: +358 400 462 352
Liten väska 2 € / Stor väska 4 €

Uttagsautomat/valutaväxling:
Bankomat och växlingskontor finns i terminalen Bank, Sampo
Telefon: +358 10 513 6315
Måndag-söndag: 06.45 - 20.00

Cafeteria
Öppet:
Måndag-lördag: 06.00 - 19.00
Söndag: 07.00 - 19.00

Restaurang
Öppet:
Måndag-lördag: 06.30 - 10.30 och 13.00 - 19.00
Söndag: 07.00 - 11.00 och 13.00 - 19.00

Kiosk
Öppet:

Måndag-lördag: 06.30 - 11.00 och 13.30 - 21.00
Söndag: 07.30 - 11.00 och 13.30 - 21.30

HST:S biljettautomat
Du kan ladda resekort samt köpa enkelbiljetter och gruppbiljetter.
Som betalningsmedel fungerar sedlar, mynt samt resekort med värde.

Parkering
Korttidsparkering (max. 2 h)
1,60 €/h

Långtidsparkering
2 första timmarna 2 €/ h
9 påföljande timmar 1,00 €/h, därefter 0,60 €/h

VÄRTAHAMNEN, STOCKHOLM

Besöksadress:
Södra Hamnvägen 46
Telefon: +46 (0)8 22 21 40 (kundservice)

Öppettider
Alla dagar mellan klockan: 05.45-19.30

Huvudkontoret:
Södra Hamnvägen 50A
115 74 Stockholm
Telefon: +46(0)8-22 21 40 (kundservice)
Fax 08-667 14 60

Utdelningsadress:
Box 27 295
S-102 53 Stockholm

Fartyg som avgår från Värtahamnen:
– Silja Serenade & Silja Symphony till Helsingfors
– Silja Galaxy & Baltic Princess till Åbo
– Victoria & Romantika till Tallinn

GPS koordinater:
Stockholm/Värtahamnen: Lat: N 59° 21.024´Lon: E 18° 06.372´
Stockholm/Frihamnen: Lat: N 59° 20.591´ Lon: E 18° 07.119´

Trafikförbindelser

Bussförbindelse till Värtahamnen:
Bussen avgår från Vasagatan 16 och tar cirka 20 minuter.
Buss mellan Frihamnen och Värtahamnen tar cirka 5 minuter.

Linjen trafikeras av Interbus AB, Stockholm. Telefonnummer: 08-727 90 00. www.interbus.se

Kommunala transportmedel:

Tunnelbana:
Åk röd linje mot Ropsten och kliv av vid station Gärdet. Följ skyltarna mot Värtahamnen. Vi har nu börjat använda nya värtaterminalen. Följ nya skyltar och vägbeskrivning. Gångtid ca 13 minuter. Ny gångväg genom tunnel som passerar den tidigare terminalen, ta höger halvvägs över gångbron från tunnelbanan, gå ca 50m och ta sedan vänster och du befinner dig i terminalgången. 

Buss:
Buss nummer 76 går till Värtahamnen, kliv av vid stationen Färjeterminalen. Du kan även åka blå buss nummer 1 från Centralstationen till Gärdet. Följ skyltarna mot Värtahamnen. Ca 500 meter gångavstånd.

Pris per person:
Vuxen från 36 SEK, barn (7-19 år) 16 SEK. Biljetten är giltig 1 timme.
Barn 0-6 år åker gratis.
Ovanstående priser gäller vid resa inom 1 zon.

Arlanda Express:
Arlanda Express avgår från Centralstationen. Restid: 20 minuter. 1 biljett kostar ca 230 kr. www.arlandaexpress.com.

Parkering Värtahamnen

Vi rekommenderar följande parkeringar: Två som sköts av Stockholm Parkering:
Ropstens infartparkering (570 platser), Kiel (62 paltser), Tallink/Silja-parkeringen (160 platser) Parkering sker alltid på egen risk.
Se karta Värtahamnen (pdf), Parkering (pdf).

Stockholm Parkering, tel. 08-772 96 00 (dygnet runt)
Q-Park, tel. 0771-96 90 00
P-platser går inte att boka i förväg.
Orientering: http://kartor.eniro.se/

Malmen (160 platser). Minimitaxa: 100 sek. Pris 100 sek/dygn. Maximal parkeringstid: 7 dygn. Önskar man betala för enstaka timmar utöver dygntaxan kostar det 10 sek/h (Exempel: 1 dygn och 2 timmar=120 kr). P-platser går inte att boka i förväg. Parkering sker alltid på egen risk.

Parkeringen Hamburg 90 platser 100 sek/dygn, därefter 10 sek/timme.
Parkering sker alltid på egen risk.  Adress: Malmvägen 1, 11541 STOCKHOLM

För rekommenderad infart till Malmvägen, sök på:
Tegeluddsviadukten, 11559 STOCKHOLM
Gångtid, ca 5 minuter

För att tillgodogöra sig "Lidingö-regeln" avseende trängselskatt rekommenderas infart:
Norra Hamnvägen 3, 115 42 STOCKHOLM

Q-Parks Parkeringshus 63 platser. Adress: Tegeluddsvägen 27, 11541 STOCKHOLM
www.q-park.se/ Parkering sker alltid på egen risk.

För Tallink Silja Lines resenärer finns speciella parkeringsbiljetter som har anpassats efter kryssningens längd, 26 timmars biljett kostar 120 sek, 38 timmars biljett kostar 180 sek, 42 timmars biljett kostar 210 sek (ord.pris 20 sek/timme). Parkeringshuset ligger knappt 300 m från terminalen. Vägen mellan garaget och terminalen är helt fri från trappor och andra hinder som kan vara ett problem för barnfamiljer och funktionshindrade. Q-Park har försett garaget med förbättrad belysning och ett nytt betalsystem som gör att kunden kan betala sin parkering i efterskott. Kunder som vill använda sig av parkeringshuset, skall ta sig till Tegeluddsvägen 27, via Lindarängsvägen söderifrån eller via Valhallavägen och vidare in på Lidingövägen norrifrån.

Parkering Frihamnen
Stockholms Stads parkerings AB har i anslutning till Frihamnsterminalen två långtidsparkeringar varav den ena är inhägnad och låst mellan 18.30-07.30. bevakad av p-vakt endast 2 gånger/dag. Parkering sker alltid på egen risk. Platserna betalas i förväg i automat med mynt, kontokort eller via mobiltelefon. De flesta bensin/kreditkort accepteras, dock ej Electron/Maestro.

Avgifter:
Inhägnad parkering (107 st platser) :  100 kr / dygn
Ej inhägnad parkering (87 st platser) :  80 kr / dygn

Frihamnen
GPS koordinater:
Lat: N 59° 20.591´
Lon: E 18° 07.119´

Antalet platser är begränsat och blir ofta fullbelagda, speciellt under högsäsong. Förbokning är dessvärre inte möjlig. Vi rekommenderar våra prisvärda transferbussar från Cityterminalen alternativt de kommunala färdmedlen.

Incheckning och övrig service

Separat incheckning för passagerare utan fordon och grupper samt för passagerare med fordon.

Innehavare av Club One's Guldkort och resenärer i Lyx/Svit-klasserna har separat incheckning (gäller ej bil-incheckning).

Self check-in service:
Det finns elektroniska incheckningsterminaler i både Frihamnen och Värtahamnen. Dessa är placerade bredvid kassorna, där du snabbt och enkelt kan göra en self-check in (max 9 personer/bokning)

För passagerare som reser i Commodore – och Svit finns en separat VIP-lounge.

Cafeteria:
Den nya terminalen kommer till en början erbjuda snacks- och dryckesautomater då den nya Bistron först är klar i oktober.

Souvenirbutik:

I terminalen finns en souvenirbutik, öppet alla dagar mellan klockan 07.00–19.00.

Bankomat och gratis wifi finns tillgängligt för samtliga passagerare i terminalen.

Bagageförvaring:
För tillfället finns ingen möjlighet att förvara bagage i den nya terminalen i Värtahamnen. 

Bärartjänster (OBS! Gäller ej Tallinnbåten!)
Bärarservice i terminalen är öppen alla dagar 07.00-10.00 samt 15.00–19.00
Enskilda passagerare kan beställa bärare i fartygets information eller vid incheckningen.
Bärare finns tillgängliga i anslutning till fartygens ankomst och avgång.

Bärarservice priser:
– 40 SEK/väska till hytten
– 34 SEK/väska till fartygets informationsdisk eller bagagerummet

Beställ bärartjänst för grupper senast 2 dagar före avresa
– telefon 08-666 33 78. E-mail: vartanbararservice@gmail.com

Betalning med utländsk valuta:
Vid betalning med utländsk valuta i terminalen på maximalt 1500 SEK tas en serviceavgift på 100 SEK. På belopp över 1500 SEK, dock maximalt 3000 SEK, debiteras dubbel serviceavgift. Vi accepterar följande valutor: SEK och EUR.

Vår huvudvaluta är SEK, men vi tar även emot EUR (endast sedlar).

Följande växlingskurser tillämpas
1 EUR = uppdateras löpande från banken

 

Västra Hamnen, Helsingfors
 

Västra hamnen

Besöksadress:

Tyynenmerenkatu 8,

00220 Helsinki

 

Västra Terminalen

Tel.+358 9180 4729

Fax.+358 9 685 3909

 

Öppettider

 

(incheckning):

Måndag-fredag: 06.15 -23.15

Lördag: 06.30-22.00

Söndag: 09.00 -23.15

 

 

Fartyg som avgår från/till Tallinn:

– Tallink Star, Tallink Superstar och Baltic Princess

 

Från Västra Hamnen till Olympiaterminalen (Stockholm-Helsingfors-linjen) är promenadavståndet cirka 1 timma.  

 

Map

 

 

Trafikförbindelser

 

Kommunala transportmedel:

Spårvagn 9 tar dig till och från Västra Terminalen. (Östra Böle - Järnvägsstationen - Fight - Västra terminalen). 

Besök Helsingfors stads trafikverks (HST) hemsida för tidtabeller, www.hel.fi/hkl/

 

 

Med egen bil:

Helsingfors hamn (pdf)

 

 

Övrigt

 

Bagageförvaring:

Förvaringsboxar mot avgift finns i terminalen.

Oy Renholm Ab

Telefon:  +358 400 462 352

Liten väska 2 € / Stor väska 4 €

 

 

Uttagsautomat/valutaväxling:

Bankomat och växlingskontor finns i terminalen
Bank, Sampo

Telefon: +358 10 513 6315

Måndag-söndag: 06.45 - 20.00

 

Cafeteria

Öppet:

Måndag-lördag: 06.00 - 19.00

Söndag: 07.00 - 19.00

 

Restaurang

Öppet:

Måndag-lördag: 06.30 - 10.30 och 13.00 - 19.00

Söndag: 07.00 - 11.00 och 13.00 - 19.00

 

Kiosk

Öppet:

Måndag-lördag: 06.30 - 11.00 och 13.30 - 21.00

Söndag: 07.30 - 11.00 och 13.30 - 21.30

 

HST:S biljettautomat

Du kan ladda resekort samt köpa enkelbiljetter och gruppbiljetter.

Som betalningsmedel fungerar sedlar, mynt samt resekort med värde.

 

 

Parkering

Korttidsparkering (max. 2 h)

1,60 €/h

 

Långtidsparkering

2 första timmarna 2 €/ h

9 påföljande timmar 1,00 €/h, därefter 0,60 €/h

 

 

 

 

OLYMPIATREMINALEN, HELSINGFORS

Södra hamnen
FIN-00140 Helsingfors
tel +358 9 180 4539
fax +358 9 180 4568

Öppet alla dagar mellan klockan 09.30–17.15

Fartyg som avgår från/till Stockholm:
– Silja Serenade och Silja Symphony

Från Olympiaterminalen till Västra Terminalen (Tallinn- och Riga-linjen) är det 3.5 km och tar cirka 1 timma att promenera. Incheckningen stänger 20 minuter innan avgång.

Trafikförbindelser
Med spårvagn 3T och 3B kommer du direkt till centrum från terminalen.
Du kan köpa biljetter på spårvagnen eller i biljettautomaterna.

Priser:


I biljettautomat:
Vuxen: 2,20 € (enkel väg)
Barn, 7-16 år: 1.10 € (enkel väg)

På spårvagnen:
Vuxen: 2.70 € (enkel väg)
Barn: 1.30 € (enkel väg)

Parkering

Korttidsparkering:
Finns i direkt anslutning till terminalen 2 € / timme, max 4 timmar

Långtidsparkering:
Helsingin Paikoituspalvelu, tel +358(0)50-464 8268

Europark/ P-Tähtitornin vuori (i Observatoriebergets bilhall),
Telefon: +358(0)9-696 930 52. Club One medlemmar har 15% rabatt.

Parkering i Södra Hamnen
Specialparkeringens bevakade parkeringshus finns i terminalens bottenvåning och har öppet mellan klockan 06.30-09.00 + 16.00-22.30. Vid start av AutoExpress-trafik på våren har parkeringen öppet mellan klockan 06.30-22.30. Vid frågor, ring + 358 44 5100840. Pris 30 €/dygn, två dygn (kryssning) 50 € och 2 €/timma för överskjutande timmar.

I hamnområdet finns det dessutom Helsingfors korttids- och långtidsparkeringar.

Långtidsparkeringen ligger ca 600 m från terminalbyggnaden:
– 30 € / dygn
– 50 € / 2 dygn (kryssning)

Q-Park på Kasarmitori
Telefon: +358 20 7812410
http://www.q-park.fi/tabid/1216/qparkParkingLocatorvw2837/parkingDetail/ParkingID/1273/language/fi-FI/Default.aspx

Betalning sker med sedlar, mynt, Mastercard eller Visa. (Obs! automaten ger inte tillbaka växel).
Det finns gratis transport mellan parkeringen och terminalen på morgonen och på tidig eftermiddag.
Incheckning och övrig service

Incheckning:
– Separat incheckning för passagerare utan fordon och grupper samt för passagerare med fordon.
Medlemmar med Club One Guldkort och resenärer i Commodore/Svit hytter har separat incheckning (gäller ej bil-incheckning).

Café och kiosk:
Roberts Coffee Café är öppet mellan klockan 09.00 till 17.00.
Kiosken har öppet mellan klockan 8.30-17.00

Bankomat:
Det finns bankomat i terminalen

Bärartjänst:
Kontakta terminalvärden
3 €/bagage. Bagage hämtas efter 16.30.
SOL Siivouspalvelut, e-mail: silja.helsinki@sol.fi

Check-In Shop med förvaringsrum 2€ / bagage.
Förvaringsfack 2 x 1 €

Tillbaka upp

 

Frihamnen, Stockholm

Besöksadress:

Frihamnen

Frihamnsgatan 21-23


Tallinks terminal
Frihamnen, Magasin 2
102 53 Stockholm
Telefon: +46 (0)8-22 21 40 (kundservice)

Öppettider:
Varannan dag 10.15-17.00 

Fartyg som avgår till Riga:
Isabelle

Tallinnfartygen Victoria I och Romantika, avgår från Värtahamnen. 

GPS koordinater:
Stockholm/Frihamnen:
Lat: N 59° 20.591´
Lon: E 18° 07.119´

Trafikförbindelser

– Buss
Bussförbindelse till Frihamnen:
Bussen avgår från Vasagatan 16 och tar cirka 20 minuter.
Buss mellan Frihamnen och Värtahamnen tar cirka 5 minuter. 

Linjen trafikeras av Interbus AB, Stockholm. Telefonnummer: 08-727 90 00. www.interbus.se

– Kommunala transportmedel:    
SL-bussarna nummer 1, 72 och 76 går till Frihamnen. Det går även bra att ta tunnelbanans röda linje mot Ropsten och kliva av vid station Gärdet och därifrån ta buss nummer 1 till Frihamnen. Se Storstockholms lokaltrafiks hemsida för tidtabeller, www.sl.se eller ring 08-600 10 00.

– Med eget fordon
Från Norrtull och Roslagstull följer du skyltningen E20 N och sedan skyltningen Frihamnen. På Tegeluddsvägen finns skyltar som visar vägen till Frihamnsterminalen.

– Arlanda Express
Arlanda Express avgår från Centralstationen. Restid: 20 minuter. 1 biljett kostar ca 230 kr.
www.arlandaexpress.com.

 

 

Parkering Frihamnen

Stockholms Stads parkering AB har två långtidsparkeringar i anslutning till Frihamnsterminalen, varav den ena är bevakad två gånger/dag, inhägnad och låst mellan klockan 18.30-07.30. Parkering sker alltid på eget ansvar.
Betalning sker alltid i förväg vid angiven p-automat och betalas med mynt, kontokort eller mobiltelefon. De flesta bensin/kreditkort accepteras, dock ej Electron/Maestro.  

Karta med bilparkeringar (pdf)

Avgifter:
Inhägnad parkering (107 platser): 100 kr / dygn
Ej inhägnad parkering (87 platser): 80 kr / dygn
Frihamnen

GPS koordinater:
Lat: N 59° 20.591´
Lon: E 18° 07.119´

Antalet platser är begränsade och blir ofta fullbelagda, särskilt under högsäsong. Förbokning är dessvärre inte möjlig. Vi rekommenderar våra prisvärda transferbussar från Cityterminalen alternativt de kommunala färdmedlen.  

 

Övrigt

Bagageförvaring:
Det finns förvaringsboxar för bagage i två storlekar, mindre box
2 x 10 SEK och större box 3 x 10 SEK.

Bankomat:
Uttagsautomat finns i terminalen

Incheckning och övrig service:
Separat incheckning för passagerare utan fordon och grupper samt för passagerare med fordon.

Innehavare av Club One's Guldkort och resenärer i Lyx/Svit-klasserna har separat incheckning (gäller ej bil-incheckning).

Self check-in:
Det finns elektroniska incheckningsterminaler i både Frihamnen och Värtahamnen. Dessa är placerade bredvid kassorna, där du snabbt och enkelt kan göra en self-check in (max 9 personer/bokning) 

Cafeteria:
I terminalen finns en cafeteria som bland annat serverar dagens lunch, kaffe, te och smörgåsar. Cafeterian har öppet vardagar mellan klockan 09.00-17.00, helger 12.00-17.00.

Betalning med utländsk valuta:
Vid betalning med utländsk valuta i terminalen på maximalt 1500 SEK tas en serviceavgift på 100 SEK. På belopp över 1500 SEK, dock maximalt 3000 SEK, debiteras dubbel serviceavgift. Vi accepterar följande valutor: SEK, EUR, NOK. 

Tillbaka upp

TERMINAL, RIGA

AS TALLINK LATVIJA
Riga Passenger Port
3a Eksporta Str
LV-1010 Riga

Öppettider
Alla dagar: 08.00-19.00

Rigahamnen Andrejosta

Kafé:
Ligger på första våningen.

Bagageförvaring:
Det finns förvaringsskåp för handbagage, med måtten 82 x 42 x 65 cm. Betalas med 1€-mynt.

Valutaväxling:
I terminalen finns ett växlingskontor

Transport:
det finns taxibilar utanför terminalen. Vi rekommenderar att göra upp priset med chauffören innan resan börjar. Annars är spårvagn ett bra alternativ eller en promenad in till Gamla Stan. Avståndet är cirka 2 km.

Parkering:
Europark, pris 8 LVL/24 h.

Ålandsresor

Särskild information för passagerare som reser till Mariehamn/Långnäs från Stockholm, Åbo, Helsingfors eller Tallinn:

Eftersom hamnstoppet i Mariehamn och Långnäs är mycket kort måste samtliga passagerare som ska stiga av fartyget infinna sig vid fartygets anvisade landgång senast 10 minuter före beräknad ankomst. Samtliga bilresenärer ska infinna sig på bildäck senast 10 minuter före ankomst. Eftersom de flesta ankomsttider till Mariehamn/Långnäs sker nattetid görs det inte högtalarutrop om detta i hytterna. Det är därför passagerarens eget ansvar att vara klar för avstigning i god tid före fartygets ankomst. Väckning i hytten kan beställas via informationsdisken.

Tillbaka upp

Club One-regler

1. ALLMÄNT

1.1. Club One är AS Tallink Grupp och dess dotterbolags ("Tallink") sätt att belöna sina trogna kunder. Företag, föreningar eller organisationer är inte berättigade att delta i Club One-programmet.

1.2. AS Tallink Grupp, Sadama 5/7, 10111 Tallinn, Estland, reg.nr: 10238429 är ansvarigt för Club One stamgästprogram.

1.3. Kontakta ditt Club One-kundservice i ditt geografiska område:

I Finland och Ryssland:
Tallink Silja Oy, Club One, P.O.Box 43, 02151 Esbo, Finland, www.clubone.fi

I Sverige, Danmark och Norge:
Tallink Silja AB, Box 27295, 10253 Stockholm, Sverige, www.clubone.se

I Tyskland:
Tallink Silja GmbH Line, Zeisstrasse 6, 23560 Lübeck, Germany, clubone.eu@tallinksilja.com

I Estland:
AS Tallink Grupp, Sadama 5/7, 10111 Tallinn, Estonia, clubone@tallink.ee

I Lettland och Litauen:
AS Tallink Latvia, Eksporta iela 3A, Riga, Latvia, clubone@tallink.lv

Övriga länder:
Tallink Silja Oy, Club One, P.O.Box 43, 02151 Espoo, Finland, www.tallinksilja.com/clubone

2. MEDLEMSKAP OCH MEDLEMSKORT

2.1. Endast personer som fyllt 18 år och som har en fast adress är berättigade till innehav av medlemskort.

2.2. Club One-medlemskapet och Club One-förmånerna är hushållsbaserade. Med hushåll menas alla personer som tillhör ett och samma hushåll och som bor på samma adress. Alla som har fyllt 18 år och tillhör samma hushåll kan ansöka om ett parallellkort. Alla personer, oavsett ålder som tillhör samma hushåll som huvudkortsinnehavaren kan registreras som Club One-medlemmar. Alla som tillhör hushållet erhåller samma Club One-kontonummer. Endast medlemmar av ett hushåll registrerade på samma kontonummer kan samla poäng till det gemensamma kontot och utnyttja dess stamgästförmåner. Tallink förbehåller sig rätten att neka registrering av personer till Club One-kontot, om det finns rimlig anledning att misstänka att denna person inte tillhör hushållet.

2.3. Varje geografiskt område enligt ovan har sina specialpriser för stamgäster. Kundens permanenta bostadsadress i Club One-databasen anger till vilket Club One-område han/hon tillhör. Vid inköp av biljetter eller för resor som påbörjas i annat geografiskt område än bostadsadressens område gäller dock priserna i det specifika geografiska området.

2.4. Nivåer och definitioner: Club One-korten har tre nivåer (Brons, Silver och Guld). Medlemskortens olika nivåer berättigar till olika förmåner. En Club One-nivå fastställs utifrån antalet bonuspoäng intjänade under de 12 senaste månaderna. Information om kortnivåerna och förmåner finns på internet och fås också via Club One-kundservice.

2.5 Tallink har rätt att ändra Club Ones nivåsystem och förmåner avseende de olika nivåerna.

2.6 En kund kan endast ha ett Club One-kontonummer.

2.7. Club One-medlemskapet är gratis.

2.8. Man kan ansluta sig till Club One-programmet på Tallinks försäljningsställen, på internet, ombord eller genom att skicka en undertecknad ansökningsblankett till Tallink Silja AB, Club One.

2.9. Genom att ansöka om medlemskap accepterar personen (huvudkortsinnehavaren och parallellkortsinnehavaren) villkoren och bestämmelserna för Club One-programmet.

2.10 För att möjliggöra för kund som har anslutit sig till Club One att utnyttja olika tjänster och för att Tallink ska kunna uppfylla sina förpliktelser mot kunden, medger kunden att Tallink Silja skickar information om Lojalitetsprogrammet till honom/henne via e-post, till hemadress eller till mobiltelefon.

2.11. Genom att fylla i sina personuppgifter i ansökan om Club One-medlemskap ger kunden sitt samtycke till att Club One och Tallink Silja behandlar personuppgifterna för att samla information om hans/hennes resor och inköp inom ramen för programmet. Beskrivning av Club One-databasen finns på Club One-hemsidan.

2.12. Ansökan om ett parallellkort kräver alltid ett godkännande av huvudkortsinnehavaren. Ansökan måste alltid undertecknas även av parallellkortsinnehavaren. 

2.13. Club One-medlemskapet och den hushållsbaserade bonusperioden påbörjas när kundens uppgifter har registrerats i Club One-databasen och stamgästkonto har öppnats.

2.14. Som bekräftelse på registreringen skickar Tallink ett Club One-kort som är försett med ett medlemsnummer inom 4 veckor efter registrering. Club One-programmet förutsätter att kunden undertecknar Club One-kortet omedelbart efter att kortet har mottagits. Ett Club One-kort som saknar underskrift är inte giltigt. Vid behov måste kunden kunna styrka sin identitet.

2.15. De nivåspecifika förmånerna börjar gälla direkt efter nivåbyte och kan utnyttjas ombord på fartygen mot uppvisande av det nya kortet.

2.16. Om Club One-kortet förkommer ska detta omedelbart meddelas till Club One-kundservice. Tallink är inte skyldigt att ersätta eventuell skada som förorsakas av ett förkommet Club One-kort. Medlemmen får ett nytt kort inom ca 4 veckor efter att kortet har anmälts förkommet.

2.17. Det är förbjudet att överlåta Club One-kortet eller medlemsnumret till någon annan än medlemmar av hushållet. Club One förbehåller sig rätten att från kontot dra av poäng som har samlats på ett felaktigt eller ohederligt sätt.

2.18. Tallink Silja kan, utan att någon ersättningsskyldighet uppstår, säga upp Club One-medlemskapet och ogiltigförklara poängen vid medvetet missbruk av kortet och/eller annat otillbörligt beteende. Med missbruk avses bland annat brott mot reglerna i dessa villkor, förfalskning, ändring, försäljning eller annan olovlig distribution av handlingar såsom biljetter eller värdekuponger, utlåning av Club One-kort till en tredje person utanför kortinnehavarens hushåll samt övrigt otillbörligt beteende. I sådana fall har Tallink rätt att ogiltigförklara kundens poäng utan att meddela detta i förväg. Club One meddelar i sådant fall medlemmen skriftligen om uppsägning av medlemskapet, orsaken till uppsägningen samt ogiltigförklaringen av poängen.

2.19. Kunden kan när som helst säga upp medlemskapet genom ett skriftligt meddelande till respektive lands Club One-kundservice enligt ovanstående adress. Club One nollställer stamgästkontot och raderar medlemsuppgifterna från databasen när meddelandet har mottagits. Huvudkortsinnehavarens uppsägning gäller automatiskt även alla parallellkort.

2.20. Club One-kortet är inte ett betal- eller kreditkort.

2.21. Huvudkortsinnehavaren är skyldig att meddela Club One-kundservice om eventuella ändringar av namn, adress eller förändringar i hushållet. Medlemmen ska vidare hålla sig underrättad om eventuella ändringar i programmets regler och förmåner.

2.22. Medlemmar kan ta del av eventuella ändringar på Club One-webbplatsen i Club One-tidningen samt i övrigt material som gäller Club One-programmet.

2.23. Club One förbehåller sig rätten att annullera ett medlemsnummer som har felaktiga kontaktuppgifter, om inte kunden har meddelat sina nya kontaktuppgifter inom 12 månader.

3. SAMLA POÄNG OCH NIVÅKRITERIER

3.1. Club One-nivån fastställs av antalet bonuspoäng intjänade under de 12 senaste månaderna (nedan bonusperiod).

3.2. Club One-medlemskap och hushållets bonusperiod påbörjas när kundens uppgifter har registrerats i Club One-databasen och stamgästkontot har öppnats.

3.3. Nivåkriterierna kontrolleras dagligen. När nivån ändras, skickas ett nytt kort med den nya nivån hem till medlemmen. Leveranstid är cirka 4 veckor.   

3.4. Vid nivåbyte eller nivåförnyelse påbörjas ny bonusperiod och intjänande av bonuspoäng enligt nivåkraven börjar om från noll. Tidigare intjänade bonuspoäng på kundens konto påverkas inte av nivåbytet.

3.5. Intjänande av bonuspoäng baseras på inköp av biljetter och tjänster före resan samt inköp av varor och tjänster ombord. Bonuspoäng erhålls på Tallinks tjänster samt på övernattningar på Tallinks hotell som köps i samband med bokning av resa.

3.6 Tallink Silja förbehåller sig rätten att ge olika antal bonuspoäng för olika tjänster och för olika försäljningsställen.

3.7. Användning av bonuspoängen påverkar inte Club One kortnivån.

3.8. Bonuspoängen är giltiga 24 månader räknat från den månad som poängen registrerades.

3.9. Man kan endast samla Club One-poäng efter det att medlemskap aktiverats och efter det att man har fått sitt Club One-medlemskort. Insamlade poäng är hushållsbaserade och har inte något återköpsvärde.

3.10. Kunder kan köpa Tallinks tjänster med intjänade bonuspoäng.

3.11. När Club One-medlemskapet upphör, nollställs även alla Club One-poäng utan något ersättningskrav från kunden.

3.12. En tredje parts tjänster som säljs via Tallink genererar inte poäng, om inte annat anges.

3.13. Tallinks tjänster som köps via en återförsäljare ger poäng, om inte annat anges.

3.14. Club One-medlem som betalar för resan eller tjänsten är inte berättigad till poäng eller Club One-medlemspriser, om inte medlemmen själv utnyttjar tjänsten. 

3.15. Club One-medlemmar är inte berättigade till bonuspoäng vid köp av presentkort eller motsvarande produkter. Poängen ges till personen, som använder produkten för inköp av biljetter eller inköp ombord. Detta gäller inte vid köp av ship money/båtpengar, poängen registreras direkt från bokning till medlemskontot.

3.16. Club One förbehåller sig rätten att helt avstå från att bevilja poäng för vissa tjänster eller för tjänster som erbjuds av samarbetspartner eller att bevilja endast en del av den normala poängsumman.

3.17. För registrering av poäng ska kunden uppge sitt kontonummer i anslutning till bokningen av resan och alltid uppvisa sitt Club One-kort vid inköp ombord på fartyget. Club One-kortet ska uppvisas i butikerna innan produkterna slås in i kassan och i restaurangerna genast i samband med beställningen.

3.18. Club One-kortet kan inte användas samtidigt som Cruise Account card (CA).

3.19. Poängen för resebokningar och inköp ombord på fartygen bokförs på kontot senast en vecka efter den sista incheckningen som görs under resan. Poäng ges inte för enbart bokning eller inlösen.

3.20. Inköp ombord på fartygen registreras endast mot uppvisande av Club One-kortet i samband med inköpen. Resor eller inköp registreras inte i efterhand på Club One-kontot.

3.21. För att biljettköp och inköp ombord på fartygen samt förköpta måltidskuponger ska registreras på Club One-kontot måste dessa göras av personer i det egna hushållet som är registrerade som Club One-medlemmar.

3.22. Personer i samma hushåll som är registrerade i Club One samlar poäng till ett gemensamt hushållskonto.

3.23. Huvudkortsinnehavaren äger alla poäng och är som administratör av kontot ansvarig för allt som rör kontots användning.

3.24. Huvudkorts- och parallellkortsinnehavarna har lika rätt att använda poängen som finns på kontot. Poäng som används avräknas i kronologisk följd beräknat på bokningsdatum.

3.25. Club One är inte skyldig att kontakta huvudkortsinnehavaren för förtida godkännande av eller rättelse av någon annan hushållsmedlems användning av poäng. Oenighet beträffande användningen av poäng skall lösas mellan huvudkortsinnehavaren och parallellkortsinnehavaren.

3.26. Poäng kan inte överföras från ett stamgästkonto till ett annat, om inte två eller fler konton kombineras till ett konto för ett hushåll.

3.27. Resor anordnade av researrangörer berättigar till poäng enligt en separat ruttbaserad poängtabell. Med resor anordnade av researrangörer avses resor som anordnas av samarbetspartners, till exempel kryssningspaket, som förutom kryssningen även innehåller busstransport från hemorten till hamnen. I Finland gäller detta även för resor för vilka Tallink Siljas föreningsavtalskort har använts.

3.28. Gruppresor som beviljas grupprabatt berättigar till poäng utifrån en separat ruttbaserad poängtabell.

4. BONUSRESOR

4.1. Bonusresebokningar måste göras under bonuspoängens giltighetstid. Bonuspoängen är giltiga 24 månader från den månad då poängen registrerades. En bonusresa som ska göras för dessa poäng måste bokas inom denna tid. Resan kan göras 3 månader efter att poängen har gått ut, förutsatt att resebokningen har gjorts inom giltighetstiden.

4.2. Outnyttjade och utgående poäng raderas från kontot automatiskt varje månad och kan inte återfås.

4.3 Bonusresorna bokas via Club One-kundservice eller via de kanaler som kundservicen erbjuder. En bonusresa kan bokas först när den poängsumma som krävs för resan finns på kontot.

4.4. Bonusresor kan endast bokas av huvudkorts- och parallellkortsinnehavare som finns registrerade i Club One-registret.

4.5. Antalet poäng som krävs för en bonusresa varierar beroende på säsong. Tallink förbehåller sig rätten att begränsa antalet bonusresor eller inte bevilja bonusresor vid vissa tidpunkter. Återförsäljning av bonusresor är inte tillåtet. Bonusreseprodukterna och information om poängsummorna som krävs för bonusresor finns på internet, www.clubone.se

4.6. Det finns ett begränsat antal bonusresor på varje avgång. Bonuspoängen som krävs för en bokning debiteras endast ett konto.

4.7. I en bonusresa ingår en hytt för maximalt 4 personer såvida inte annat anges. Bonusresor med däckplats gäller för 1 person. Antalet hytter per bonusresa är inte begränsat såvida inte annat anges.

4.8. Vid avbokning av bonusresa senast 7 dygn före resans början återförs de giltiga bonuspoängen till poängkontot. Vid avbokning av bonusresa som görs senare än så eller som inte avbokas alls dras poängen av till fullt belopp från poängkontot. Bonuspoäng som har gått ut returneras inte. Information om poängsituationen samt om utgående bonuspoäng finns på www.clubone.se .

4.9. En ruttbaserad passageraravgift tillkommer för bonusresor (detta gäller för personer som är minst 12 år gamla). Dessutom måste Club One-medlemmen själv betala eventuella avgifter som fastställs av myndigheter eller samarbetspartners (t.ex. flygplatsskatt, serviceavgifter etc.).

4.10. I händelse av bonusförmåner (eller övriga erbjudanden) som erbjuds av våra samarbetspartners, tillämpas det aktuella bolagets avbeställnings- och bokningsvillkor.

5. FÖRETAGS- OCH FÖRENINGSAVTAL

Resebokningar där kundnumret för Tallinks företagsavtal har använts, ger inga bonuspoäng till Club One-kontot. Resebokningar via föreningsavtal berättigar till poäng utifrån en separat researrangörstabell. Företagsavtals- och föreningsavtalskortet kan inte användas samtidigt som Club One-kortet.

6. ÖVRIGA VILLKOR

6.1. Club One har rätt att ge olika Club One-medlemmar olika erbjudanden och förmåner. Detta betyder bland annat att Tallink inte är skyldigt att ge samma förmåner till alla kunder utan att förmåner till exempel kan beviljas enbart Club One-kortinnehavare på en viss kortnivå eller innehavare som bor inom ett visst geografiskt område.

6.2. Club One-förmånsprodukterna kan variera beroende på rutt och fartyg. Medlemmar registrerade som stamgäster och medlemmar av samma hushåll som är registrerade i Club One-registret är berättigade att köpa resor till Club One-priser i enlighet med vad som anges ovan. Resor till Club One-priser kan inte bokas/ges till en person utanför hushållet, såvida inte en medlem av Club One-hushållet också deltar på resan.

6.3. Gällande Club One regler och bestämmelser finns på Club Ones hemsida, www.clubone.se. Tallink har rätt att när som helst efter eget gottfinnande göra ändringar i Club One-stamgästprogrammet, t.ex. i dess regler, avseende grunderna för hur poäng beviljas eller prissättning av bonusprodukter. Ändringar börjar gälla genast utan föregående meddelande såvida inte Tallink anger annat. Club One-medlemmarna meddelas om ändringarna på Tallinks hemsida. Man eftersträvar dessutom att meddela ändringar i Club One-tidningen förutsatt att meddelandet fortfarande är aktuellt när tidningen väl publiceras.

6.4. Tallink ansvarar inte för eventuella förluster till följd av ändringar som har gjorts (inklusive förlust av poäng, förlust av förmåner eller minskning av förmåner). Club One är inte heller på något sätt skyldig att ersätta några förluster.

6.5. Tallink ansvarar inte för tjänster och produkter eller för eventuella reklamationer i anslutning till dessa vilka tillhandahålls av samarbetspartners såvida inte Tallink i enlighet med lagstiftning rörande paketresor är researrangören. Varje bolag ansvarar själv för sina produkter och tjänster.

6.6. Om inte något annat särskilt anges i denna guide, ska kunden alltid följa reglerna för passagerarbefordran och bekanta sig med dessa vilka återfinns på webbplatsen www.tallinksilja.com/sv/mainMenu/usefulInformation

6.7. Eventuella tvister gällande stamgästprogrammet som inte kan lösas genom förhandlingar mellan parterna ska avgöras i någon av de lokala tingsrätterna vid något av Club One Service-kontoren. Konsumenten har även möjlighet att i förekommande fall hänskjuta tvisten till handläggning av lokal konsumentombudsman.

Tillbaka upp

kjæledyr

For informasjon gjeldende transport og registrering av kjæledyr:

Vi anbefaler at veterinær oppsøkes i god tid før reisen for å sikre at de nødvendige vilkårene for inn-/utførsel av kjæledyr er oppfylt. Det er verd å merke seg at alle hunder, katter og ildere må ha egne reisepapirer til/fra EU/EØS land og nærmere opplysninger får du ved henvendelse til Mattilsynet.

I Sverige:
Jordbruksverket
551 82 Jönköping
Telefon: 036-15 50 00 vx
Fax: 036-19 05 46
E-post: jordbruksverket@sjv.se
Internet: www.jordbruksverket.se

I Finland:
Livsmedelssäkerhetsverket
(Maa- ja metsätalousministeriön elintarvike- ja terveysosasto)
Mariankatu 23
PL 30, 00023 Valtioneuvosto
Puh. +358 (0) 9 1605 3387
Fax +358 (0) 9 1605 3338
Internet: http://www.evira.fi

Å reise med et kjæledyr
Den som reiser med dyr må selv skaffe alle dokumenter som kreves for å ta med seg husdyr eller blindehund ut av/inn i landet.

Tallink Silja tilbakebetaler ikke kostnaden for reisen om det skulle visa seg at alle nødvendige dokumenter ikke er i orden da reisen begynnes.

Om bord
Kjæledyr er tillatt på vanlig reise/cruise i spesielle lugarer forbeholdt reisende med kjæledyr. Gjelder ikke specialcruise.

Kjæledyr i lugar forbeholdt for reisende med kjæledyr:
Hele lugaren må reserveres uavhengig av antall reisende i selskapet. Avgiften for kjæledyr betales per vei utover lugarprisen. Kjæledyr får ikke være i offentlige rom og heller ikke i øvrige passasjerlugarer, med unntak av synsskaddes lederhunder. Kjæledyrets sikkerhet og hygiene er eierens ansvar. Det er dyreeierens ansvar at lugar holdes i god stand. Skader belastes i henhold til egen tariff. Det er dyreeierens plikt å passe på at dyret ikke forstyrrer andre passasjerer eller besetningen. Dyr skal på ingen måte true skipets sikkerhet

Dyr på bildekk
Dørene til bildekk låses rett etter avgang og åpnes før ankomst til havnen. Besøk på bildekk under reisen er ikke tillatt med unntak av nødstilfeller med kapteinens tillatelse. Ingen Kjæledyr skal settes igjen i bil under sjøreisen.

Ved ankomst
Reisende med kjæledyr kan forlate skipet tidligst 15 minutter etter ankomst.
Bildekket åpnes 30 minutter før ankomst, da må også reisende med kjæledyr gå dit.

Allment
Ved innsjekking gis praktiske anvisninger om transport av kjæledyr om bord på skipet. Reisende bør ta hensyn til de offisielle reglene om transport av dyr og bør ha med dokumenter som kreves av myndighetene. Hvis et slikt dokument ikke er korrekt og myndigheter avviser dyret står reisende selv ansvarlig for kostnader som oppstår.

Alle hotell aksepterer ikke kjæledyr, sjekk dette før du reiser.

Det er forbudt å ta med farlige dyr ombord.

NB! For lederhunder tas ingen transportavgift på Tallink Siljas skip. Dokumentasjon vedrørende hunden skal være korrekt.

Tillbaka upp

Hittegods

Behandling av hittegods fra skipene som trafikkerer til:

Riga
kontakt Tallink Siljas kundservice i Stockholm; +46 (0) 8-22 21 40

Helsingfors, Åbo och Tallinn
Kontakt kundservice i Finland

Besøksadresse:
Backasgatan/Mäkelankatu 56
00510 Helsingfors
öppet må-fr 09.00-18.00 (fi tid)

Kontakt:
 +358 600 41006 (1.97 €/min), E-mail: www.hittegods.com

Gjenglemte ting blir oppbevart 1 måned. Alkohol og tobakk utleveres ikke p.g.a. tollregler. Rederiet er ikke ansvarlig for gjenglemte eller bortkomne eiendeler. Rederiet ansvarar ej för värdeföremål som förvaras i hytten. Vi rekommenderar att dessa deponeras i fartygets information.

Tillbaka upp

Fotografi som souvenir

På en del av Tallink Siljas skip har reisende mulighet til å kjøpe et fotografi tatt ved ombordstigningen eller under oppholdet om bord. Fotografiene brukes ikke til andre formål. Fotografier som ikke selges under reisen makuleres umiddelbart deretter.

Tillbaka upp

Familielugarer

Familielugarene er først og fremst for større familier eller reisefølge med mange barn. For å booke disse lugarene kreves det at minst to av passasjerene er under 18 år. Utover de eksisterende sengene kan ett barn (0-5 år) bookes uten egen sengeplass. For barn opp til 2 år kan en reiseseng bestilles til lugaren uten ekstra kostnad.

Tillbaka upp

Barneseng

Barnseng til lugar
For barn opp til 2 år kan en reiseseng bestilles til lugaren. Bestilles via kundeservice; 815 33 250 (Tallink Silja GSA Trondheim)

Tillbaka upp

Barn uten egen sengeplass

Barn uten egen sengeplass
Et barn mellom 0-11 år kan bookes uten egen sengeplass i alle lugarkategorier.
0-5 år gratis
6-11 år kan bare bestilles via kundeservice, 815 33 250 (Tallink Silja GSA Norge)

Tillbaka upp

 

Ungdomsgrupper

For at Tallink Silja skal gi reisetillatelse til ungdomsgrupper kreves det at gruppen har minst 1 voksen person (minst 25 år og kjenner gruppemedlemmene) per 10 ungdommer. Denne personen skal fungere som gruppeleder og ta skriftlig ansvar for gruppen gjennom å undertegne Tallink Silja sine gruppelederinstruksjoner. Tallink Silja har rett til å kreve flere voksne som reiser med gruppen etter de forutsetninger som gjelder for avgangen. Etter behandlingen av denne søknaden får du et svar om dispensasjonen er godkjent eller ikke.

Ettersom antallet plasser er begrenset bør det allerede ved bestilling fremgå at bookingen gjelder en ungdomsgruppe. Ledere av ungdomsgrupper er ansvarlige for gruppen om bord. Gruppelederen må samarbeide med mannskapet og følge deres instruksjoner ved ordensforstyrrelse.

Tillbaka upp

 

Reisedokumenter

Ulike land og regioner kan kreve ulike typer reisedokumenter avhengig av hvilket statsborgerskap du har. Du er selv ansvarlig for at samtlige reisedokumenter du har med deg er gyldige og korrekte.

Rederier og havnemyndigheter følger ISPS-koden (International Ship and Port Facility Security Code) som krever regelbundet kontroll av reisedokumenter.

Tallink SIlja har rett til å nekte ombordstigning for personer som mangler gyldige reisedokumenter eller ikke vil oppgi disse.

Du står selv for alle kostnader som medføres på grunn av ugyldige eller manglende reisedokumenter.

Reisedokumenter til Estland og Latvia

Nordiske statsborgere:
- Gyldig pass eller nasjonalt ID-kort med foto utsendt av politiet (gjelder også barn)*.
- Pass eller ID-kort skal være gyldige under hele reisens gang og skal medbringes for samtlige reisende.

Statsborgere andre EU/EØS-land:
- Gyldig pass eller nasjonalt ID-kort med foto utsendt av politiet

Statsborgere fra øvrige land
- Pass og visum, om det behøves.
Kontakt landets ambassade eller konsulat og kontroller pass- eller visumbestemmelser som gjelder ved reise. Reisende som er visum- eller oppholdstillatelsespliktige må ha med seg pass. Denne regelen gjelder også for personer under 18 år. Mer informasjon om visumbestemmelser i Estland (på engelsk)

Førerkort, ID-kort utsendt fra skattevesenet og banker samt LMA-kort godkjennes IKKE som reisedokumenter.

Reisedokumenter til Finland

Nordiske statsborgere:
- De nordiske landenes statsborgere (Finland, Sverige, Danmark, Norge og Island) har passfrihet, det vil si de kan røre seg i de nordiske landene uten pass.
- Identitet er allikevel nødvendig å kunne bevise ved anmodning, med gyldige ID-papirer.
- Barn under 16 år som reiser med sin foresatte mellom Sverige og Finland omfattes ikke av kravet om å ha med seg ID-papirer.
Vi anbefaler familier som reiser ofte til å ha gyldig ID-dokument også for barn.
- Mindreårige som reiser alene må alltid kunne oppvise et gyldig ID-dokument.

Statsborgere i andre EU/EØS-land:
-Gyldig pass eller nasjonalt ID-kort med foto utsendt av politiet, dette gjelder også barn.

Statsborgere i øvrige land:
- Pass og visum, om det behøves. Kontakt landets ambassade eller konsulat og kontroller pass- eller visumbestemmelser som gjelder ved reise.
- Førerkort, ID-kort utsendt fra skattevesenet og banker samt LMA-kort godkjennes ikke som reisedokumenter.

Finlands ambassade i Oslo: www.finland.no/no
Estlands ambassade i Oslo: www.estemb.no/no
Latvias ambassade i Oslo: http://www.mfa.gov.lv/no

REISE I SCHENGEN-OMRÅDET

Ved reiser mellom land som tilhører Schengenavtalen kontrollerer myndighetene vanligvis ikke reisedokumenter. Ved forespørsel må reisende allikevel inneha og kunne oppvise gyldige reisedokumenter.
Reisende i Schengenområdet* må alltid ha et gyldig reisedokument i hvert medlemsland. Les mer om dette på Utenriksdepartementets hjemmeside.

*Schengenlandene er: Belgia, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Hellas, Island, Italia, Latvia, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Sveits, Slovakia, Slovenia, Spania, Sverige, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn og Østerrike.

Tallink Silja har rett til å nekte ombordstigning for personer som savner gyldige reisedokumenter eller ikke vil vise frem disse. Rederiet er ikke tilbakebetalingspliktig om reisen ikke kan gjennomføres på grunn av ugyldige reisedokumenter.
 

Tillbaka upp

 

LÅNGTIDSPARKERING VÄRTAHAMNEN

Koordinater till parkering nära Tallink och Silja Line, Värtahamnen
Coordinates to parking lots near Tallink and Silja Line, Värtahamnen

18.1063836082418, 59.3570098795758, "ROPSTEN INFARTSPARKERING"

KARTA ÖVER HAMNEN OCH PARKERINGAR »

Vi rekommenderar följande parkeringar:

Q-PARK P-HUS - Tegeluddsvägen 27 
63 platser i parkeringshus. Bevakad av parkeringsvakt 2 gånger/dag. 
Kunder som vill använda sig av parkeringshuset ta sig till Tegeluddsvägen 27, via Lindarängsvägen söderifrån eller via Valhallavägen och vidare in på Lidingövägen norrifrån. Parkeringshuset ligger ca 900 m från terminalen. Vägen mellan garaget och terminalen är helt fri från trappor och andra hinder som kan vara ett problem för barnfamiljer och funktionshindrade.
Telefon: 0771-96 90 00

Pris
För Tallink och Silja Lines resenärer finns speciella parkeringsbiljetter som har anpassats efter kryssningens längd,
26-timmarsbiljett kostar 120 SEK, 38-timmarsbiljett kostar 180 SEK och 42-timmarsbiljett kostar 210 SEK. Ord.pris är 25 SEK/timme.
Om ni önskar stå längre än 4 dygn, kontakta Q-Park innan avresa. Q-Park har försett garaget med förbättrad belysning och ett nytt betalsystem som gör att kunden kan betala sin parkering i efterskott.
ClubOne - förmån:
Gold-medlemmar får 10% rabatt, dra ditt medlemskort innan betalkortet vid infart.

Bristol
88 obevakade parkeringsplatser. 
Malmvägen, 115 41 Stockholm.
100 kr / 24-timmar, max p-tid: 4 dygn.

Hamburg
90 obevakade parkeringsplatser. 
Hamburgsvägen, 115 41 Stockholm.
100 kr / 24-timmar, max p-tid: 4 dygn.

Magasin 1
115 obevakade parkeringsplatser. 
Frihamnen, Stockholm.
80 kr / 24-timmar, max p-tid: 5 dygn.

Kiel
62 obevakade parkeringsplatser. 
Fjärde bassängvägen, Stockholm.
100 kr / 24-timmar, max p-tid: 5 dygn.

Ropstens infartsparkering
545 parkeringsplatser. 
Norra kajvägen, Stockholm.
50 kr / 24-timmar, max p-tid: 16 dygn.

Parkering sker alltid på egen risk.

 

Legitimationskrav vid resa med fartyg

Enligt ISPS (International Ship & Port Facility Security Code) regelverk skall samtliga personer som avser att resa med ett fartyg i internationell trafik kunna identifiera sig. Denna bestämmelse gäller sedan den 1 juli 2004. Skyldigheten att legitimera sig gäller för samtliga passagerare, även för barn. De personer som inte vill eller kan legitimera sig eller inte kan bevisa sin identitet vid anmodan vid säkerhetskontroll, tas inte ombord.

Pass & visum vid resa till Estland, Lettland och Finland

Medborgare inom Schengenområdet

Du ska alltid ha med ditt pass eller ett av polisen utfärdat, giltigt, fotoförsett, nationellt ID-kort (där nationalitet framgår) när du reser till ett annat Schengenland. Detta behövs för att kunna styrka din identitet och ditt medborgarskap vid vistelse inom Schengen. Detta gäller även barn.

 

Inget visumkrav föreligger medborgare inom Schengenområdet.

Svenska och finska pass är giltiga i fem år. Estniska och lettiska pass är giltiga i 10 år. Res inte med ett pass med kort giltighetstid kvar. Många länder kräver att passet är giltigt minst 3-6 månader från den dag då du lämnar det aktuella landet.

För resor till Estland och Lettland skall man ha ett pass eller nationellt ID som är giltigt under resans gång.

Vid resor från Sverige till Finland krävs inte pass eller visum för svenska och finska medborgare. Du ska dock ha med en giltig legitimation för att kunna styrka din identitet vid anmodan. Detta gäller även barn.

Medborgare i övriga länder

Kontakta det aktuella landets ambassad eller konsulat och kontrollera pass- eller visumbestämmelser som gäller vid resa.

Finlands ambassad i Stockholm: www.finland.se/sv

Estlands ambassad i Stockholm: www.estemb.se/swe

Lettlands ambassad i Stockholm: www.mfa.gov.lv/se/stockholm/

 

 

Innsjekking

Passasjerer uten kjøretøy
Passasjerer uten kjøretøy sjekker inn i terminalen. Boardingkortet er også lugarnøkkel.

Innsjekking av passasjerer avsluttes 30 minutter før avgang. Tallink Silja forbeholder seg retten til å avvise passasjerer som ankommer til innsjekkingen etter angitt frist. Tallink Silja refunderer ikke betalt billett ved for sent fremmøte. Husk å ta med gyldig legitimasjon.

Värtahamn;
Ombordstigningen til Helsingfors begynner 15.15 og avsluttes 16.30
Ombordstigningen til Riga begynner 15.15 og avsluttes 16.45
Ombordstigningen til Tallinn begynner 15.15 og avsluttes 17.00
Ombordstigningen til Åbo begynner 20 minutter før avgang.

Reisende med Suite eller Commodore lugar / Värtahamn
Prioritert innsjekk for passasjerer med Suite eller Commodore lugar

Passasjerer med kjøretøy
Passasjerer med kjøretøy kan kjøre direkte til bilinnsjekking. Bilinnsjekking avsluttes 1 time før avgang. Unntak; bilinnsjekking for passasjerer kl.1700 fra Stockholm til Mariehamn og fra Tallinn til Mariehamn stenges 1,5 time før avreise.  I Mariehamn og Långnäs skal man være ved bilinnsjekking senest 30 minutter før avgang. Långnäs ligger i Lumparland ca 30 km øst fra Mariehamn.

Billett for passasjerer og kjøretøy som kommer for sent er ikke lenger gyldige (kjøretøyet innføres på venteliste). Tallink Silja refunderer ikke betalt billett ved for sent fremmøte.

Tillbaka upp

Helse og REISEFORSIKRING

Alle våre skip har førstehjelpsutstyr om bord. På de fleste skip finnes også en sykepleier som hjelper til om sykdom eller ulykke inntreffer om bord.

På Tallink Shuttle-skipene (Star/Megastar) mellom Helsingfors og Tallinn finnes ingen sykepleier om bord, ettersom reisen bare varer i to timer. Styrmannen er førstehjelpstrent.

Reiseforsikring
Vi anbefaler å tegne en reiseforsikring.

EU-kortet
Vi anbefaler å skaffe et EU-kort (europeisk helsetrygdkort). Når du reiser til et EU-land berettiger kortet deg til å få den medisinske hjelpen som behøves på samme måte som lokalbefolkningen. Mer informasjon om kortet kan du lese på Helsenorge.no.

Helsetilstand
Personer med helseproblemer bør før reisen rådføre med lege for å finne ut av eventuelle hinder før reisen.

Medisiner på reisen
Ved anmodning må du kunne forklare for tollen at du har rett til å medbringe reseptbelagte legemidler på reisen. Ta derfor med deg resept på reisen.

Graviditet
Vi anbefaler at man ikke reiser i graviditetens sluttfase. Fram til 1 måned før beregnet fødsel finnes det ingen særskilte bestemmelser for gravide kvinner ved reise med Tallink Silja. Før reise senere enn 1 måned før beregnet fødsel forbeholder Tallink Silja seg retten å nekte ombordstigning.

Spesielle behov
Personer med nedsatt funksjonsevne bør under planlegging av reisen ta i betraktning de begrensinger som sjøreisen forårsaker samt de krav som eventuelle nødstilfeller stiller. Om en person har behov for ledsager skal han eller hun selv finne egnet ledsager før reisen. I terminalen i Frihamn og i Värtahamn finnes det heiser fra bakkeplan til innsjekking/ombordstigningen. Fortauene utenfor terminalene er forberedt etter EU-norm. Tallink Silja AB har ikke ansvar for ytterligere spesialhjelp utenfor terminalene.  

Personer med nedsatt funksjonsevne, bør meddele dette ved bookingen av reisen, samt ved ombordstigningen gi nødvendig person- og lugarinformasjon til Informasjonsdisken ombord

Tillbaka upp

reiseforsikring

Den reisende må selv sørge for å være tilstrekkelig forsikret og vi anbefaler at alle har reiseforsikring.

Tillbaka upp

KJØRETØY (Fordon)

Bilinnsjekking avsluttes 1 time før avgang (1,5 time på ruten Stockholm-Mariehamn). Tallink Silja forbeholder seg retten til å avvise passasjerer som ankommer til innsjekkingen etter angitt frist. Tallink Silja refunderer ikke betalt billett ved for sent fremmøte.

Ved bestilling av bilplass må opplysninger om registreringsnummer, lengde og høyde inkludert eventuell takboks oppgis. For tilhengere oppgis lengde inkludert drag. Kun biler med sjåfør transporteres. Alle kjøretøy bør ha nasjonalitetsmerke.

Kjøretøyets høyde måles i havnen. Om høyden overskrider den som er bestilt debiteres en tilleggspris for ny plass. OBS! Ny plass kan ikke garanteres.

Kjøretøyet skal alltid kjøres i land rett etter ankomst til havnen (også på natten). Gjelder også om bilen bookes på cruise (tur/retur med samme skip). Det er ikke mulig å booke kjøretøy kun én vei på cruise.

Av sikkerhetsgrunner er bildekket stengt under reisen. Bildekket låses rett etter avgang og åpnes ca 30 minutter før ankomst. Pass derfor på å ta med deg det du trenger under reisen når du går fra bilen på bildekk.  

Ved reise til Estland og Latvia med kjøretøy kreves originalt registreringsbevis samt nasjonalitetsmerke. Kjøretøy som ikke er registrert i EU-land behøver et grønt kort. Ved reise med tjeneste- eller leiebil eller om kjøretøyets eiere ikke medfølger på reisen kreves en fullmakt skrevet på engelsk. For leiebiler kreves leieavtalen i original.

Strøm på bildekk
Av sikkerhetsmessige hensyn er det ikke tillatt for El-biler/bobiler o.l. å koble seg til eksterne strømkilder på bildekk.

Frakt
For bestilling av kjøretøy med nettovekt over 3,5 tonn (unntatt kjøretøy som frakter passasjerer som er bil, buss, bobil eller campingvogn) eller bredere enn 2,6 meter kontaktes vår fraktavdeling. Dette gjelder også for kjøretøy uten sjåfør eller som frakter gods. Kontakt vår fraktavdeling for pris; 

E-mail; cargo.booking@tallinksilja.com

Sverige, tel. +46(0)8-666 35 55, Man-Søn 06.15 - 20.00 (svensk tid)
Finland, tel. +358(0)203-742 66, Man-Søn 06.15 - 20.00 (svensk tid)

Tillbaka upp

 

 

D-terminalen, Tallinn
 

D-terminal

Lootsi 13
10151 Tallinn
Tel. +372 6 318 320

Öppettider:
Varje dag klockan: 06.00-22.30

Fartyg från/till Stockholm:
Baltic Queen och Victoria I

Fartyg från/till Helsingfors:
Tallink Star, Tallink Superstar och Baltic Princess 

Bagageförvaring:
Förvaringsboxar mot avgift samt en bemannad garderob/väskinlämning mot avgift finns i D-terminalen.

Bagageförvaring i A-terminalen, pris enligt väskans storlek:
– handväska 20 EEK
– liten kärra 30 EEK
– stor kärra 100 EEK
Öppettider 09.00-20.30  

Bärartjänster
Pris vid förbeställning ca 41 EEK/väska. Om man anlitar bärare utan förbeställning, kommer man överens om priset med bäraren.
– telefon: +372(0)6-31 83 33 eller +372(0)6-31 83 88.
– e-mail: d-info@ts.ee

Uttagsautomat/valutaväxling:
Uttagsautomat samt växlingskontor finns i D-terminalen.

Övrigt:
I D-terminalen finns ett café, kiosk, blomsteraffär och souvenir/alkoholbutik.
Caféet är öppet alla dagar mellan klockan: 09.00-18.30

Karta

Trafikförbindelser
– Taxi
Det mesta i Tallinn ligger på bekvämt gångavstånd, men om du vill ta en taxi så kostar en resa inom city inte mer än 30-40 kronor. Vi rekommenderar Tallink Siljas egna gula taxibilar med de senaste bilarna och ett modernt servicecenter.

Club One-kort ger 10 % rabatt, vänligen visa kortet innan resan.
Läs mer om denna tjänst www.tallinktakso.ee

- Buss
Precis utanför D-terminalen finns en busstation. Buss nummer 2 går från hamnen till flygplatsen, via centrum. Tidtabell och övrig information hittar du på: http://soiduplaan.tallinn.ee/#bus/2/b-a/10606-1/en    

Parkering
Det finns både kort- och långtidsparkering i närheten av terminalen. Biljettkassan på parkeringsplatsen är bemannad dygnet runt

Priser:
1 € (1 timme)
3,90 € (2,1-24 timmar)
40 € (1 månad)

Incheckning
Passagerare med/utan fordon har separat incheckning.

Self check-in
Det finns elektroniska incheckningsterminaler. Dessa är placerade bredvid kassorna, där du snabbt och enkelt kan göra en self-check in. 

Seaport Shop
I A-terminalen på tredje våningen (efter passkontrollen) finns Seaport Shop för passagerare utan bil. Shopen öppnar 1 timma före fartygets avgång.
För passagerare med bil finns Seaport Shop på bilplan (efter passkontrollen). Preorder-produkter tas emot där. Bilpassagerarnas Seaport Shop öppnas 1 timma före fartygets avgång. 

Tillbaka upp

BESTILLING / BILLETTER

Plassbestilling kan gjøres online, via Tallink Silja GSAs kundesenter i Trondheim på telefonnummer 73 88 41 40, eller via reisebyrå. Vi gjør oppmerksom på at dersom reisen bestilles via telefon påløper et administrasjonsgebyr på kr 100,- pr bestilling

Navneregistrering
Navn, nasjonalitet, fødselsdato og eventuell nedsatt funksjonsevne på samtlige personer i reisefølget må oppgis ved bestilling. Eventuelle endringer etter bestilling må registreres før avreise.

Kryssning/Cruise
Kryssning/cruise er en tur- returreise med samme skip. Hvis du ikke benytter deg av utreisen, vil dette resultere i kansellering av hele reisen. Cruise kan ikke benyttes som enveis reiser.

Hotellpakke
Båtreise tur/retur med overnatting på hotellet. Må bookes senest 2 døgn før avreise. Man får god pris både på båtreisen og på hotellet når man bestiller en pakkereise.

Endring av tidspunkt for reisen
Endring av avreise- og ankomstdato blir regnet som avbestilling av gjeldende booking, og booking av en ny reise. Cruise kan kun starte fra det landet som er beskrevet på reisebekreftelsen. Hvis du ikke benytter deg av utreisen, vil dette resultere i kansellering av hele reisen. Cruise kan ikke benyttes som enveis reiser.

Mistede reisebilletter
Tallink og Silja Line erstatter ikke reisebilletter som er blitt mistet (gjelder også vouchere, måltidskuponger, sightseeing etc.) Skulle billettene finnes etter nytt billettkjøp for samme avreisedato kan Tallink Silja innløse den mot oppvisning av kvittering. Vi anbefaler en reiseforsikring som også dekker skade av mistet billett.

Ubrukte billetter
En ubrukt billett tilbakebetales bare om bookingen er behørig avbestilt og annulleringen gjort i bookingen. Før tilbakebetaling trekkes en avgift etter avbestillingsvilkårene.

Informasjon om kjøretøy
Ved booking av kjøretøy skal kjøretøyets høyde og lengde oppgis med eventuell last (f.eks. skiboks). Om det ved innsjekkingen viser seg at høyden/lengden overskrider de mål som har blitt oppgitt under bookingen, er vi tvunget til å anvise eier av kjøretøyet en annen plass om bord mot et pristillegg. Plass kan i disse tilfeller ikke alltid garanteres.

Gavekort
Ved booking skal man oppgi om reisen betales med gavekort. Oppgi eventuell kode. Gavekortet gjelder kun reisen nevnt i kortet under gyldighetstiden.

Forbehold
Tallink Silja forbeholder seg retten til å endre arrangement, priser og tidtabell på grunn av pris- og valutaforandringer eller andre omstendigheter utenfor rederiets kontroll.

Tillbaka upp

Bussanslutningar

Vi har bussar som går till/från flera orter med anslutning till Värtaterminalen i Stockholm. Våra förmånliga anslutningsalternativ bokar du samtidigt som du bokar din båtresa. 

Läs mer om bussanslutning här →


 

DamE- og herreplasser

Aldersgrense: 18 år for dame- og herreplasser
Dame-/herreplasser kan bookes i standardlugarkategorier C til B med to eller fire senger.
Gjelder ikke ved booking av allergi- eller handikapplugarer, cruise eller hotelpakke   

 

Tillbaka upp

Betalingsmiddel og valuta

Betaling med kontanter i terminalene i Stockholm
SEK og EUR. All veksel gis alltid i SEK.

Valutaveksling om bord
Om bord kan du veksle sedler til EUR eller SEK. Du kan ikke bruke kort når du vil veksle penger om bord, kun kontanter (sedler)

Betalingsmiddel som aksepteres ombord.
På skipene mellom Finland og Sverige kan du betale kontant i EUR og SEK. Ombord på linjen Helsingfors-Tallinn kan du betale i EUR. Butikkene ombord aksepterer også andre valuta i sedler.

Betalinger på skip mellom Finland/Estland/Latvia og Sverige er mulige med følgende kort:
- Visa Debit, Visa Electron, VPAY (om satellittforbindelse er tilgjengelig)
- Debit Mastercard, Maestro (om satellittforbindelse er tilgjengelig)
- Visa (kredittkort)
- Mastercard (kredittkort)
- American Express

- Diners Club International (bare på skip mellom Finland og Sverige)

Minibanker finnes i terminalen.

Tillbaka upp