Tallink Silja varslar 58 personer i Kalix

Tallink Silja varslar 58 personer i Kalix

Tallink Silja AB planerar att flytta samtliga delar av Call Centre verksamheten i Kalix till Stockholm. Sammanlagt varslas 58 personer. Målet är att samla företagets verksamhet till en plats för att kunna dra nytta av de synergieffekter som uppstår när bolagets enheter koncentreras. Samtliga tjänster och funktioner som ryms inom Call Centre enheten i Kalix kommer även efter flytten att bestå. Samtliga anställda i Kalix kommer att behålla nuvarande tjänster i det fall man väljer att flytta med till Stockholm.

Tallink Silja varslar 58 personer i Kalix

‐ Vi ser flera fördelar med att koncentrera företagets verksamhet på en och samma plats i Stockholm. Call Centre verksamheten i Kalix har sedan etableringen där 1994 under årens lopp ändrat karaktär. Andelen inkommande telefonsamtal minskar stadigt till förmån får bokningar via Internet. Flera av Call Centre enhetens tjänster har samtidigt utvecklats till att mer och mer bestå av supportfunktioner till säljavdelningen i Stockholm vilket kräver tätare och effektivare kontakter mellan avdelningarna, säger Kadri Land, VD på Tallink Silja AB

Under gårdagen (2012-03-20) informerades fackförbunden och de berörda personerna om företagets planer. Verksamhetsflytten är planerad att ske etappvis under 2012 och 2013.

‐ Call Centret i Kalix har varit en god tillgång för företaget och vår personal där har alltid gjort ett mycket bra jobb. Vi hoppas därför att så många som möjligt har möjlighet att följa med verksamhetsflytten till Stockholm, säger Kadri Land.

För mer information, vänligen kontakta:

Janis Pavuls 
Kommunikationschef 
Tallink Silja AB 
Mobil. 073-978 60 48