Barnens sommar med Tallink Silja

Barnens sommar med Tallink Silja

Under sommarmånaderna är det extra roligt för alla barn och ungdomar ombord på Tallink Siljas fartyg. Kidz Club öppnar och konferensavdelningarna förvandlas till stora lekland. På destinationerna Helsingfors, Åbo, Tallinn, Riga eller Åland väntar mer äventyr.

Barnens sommar med Tallink Silja

Under räkenskapsårets andra kvartal transporterade Tallink 1 171 270 passagerare på linjen mellan Finland och Estland, en ökning med 7,2 %. På linjen mellan Sverige och Estland transporterades 239 389 passagerare (+1%) och mellan Sverige och Lettland 202 063 passagerare (+2,3%) På linjen mellan Sverige och Finland var motsvarande siffra 763 794 passagerare (-2,8%).

Dessutom ökade antalet transporterade fordon under det andra kvartalet, då Tallink transporterade 293 267 personbilar (+4,4%). Antal fraktenheter minskade till 72 014 under de senaste tre månaderna, en minskning med 5,2 procent. I juni minskade passagerarvolymerna till 894 282, en minskning med 0,7 %. Antalet personbilar ökade med 2,4 % till 116 776 och antalet transporterade fraktenheter minskade med 4,2 % till 23 367.

Rederiet trafikerar inte längre linjen Finland – Tyskland sedan augusti 2011. Fartygen på denna rutt har chartrats.

AS Tallink Grupp är det ledande passagerarrederiet på Östersjön med 19 fartyg och verkar under varumärkena Tallink och Silja Line som trafikerar sex olika linjer. Tallink har 6800 anställda i Estland, Finland, Sverige, Lettland och Ryssland.

För ytterligare information vänligen kontakta:
AS Tallink Grupp
Luulea Lääne, Kommunikationsdirektör
E-mail: luulea.laane@tallink.ee
www.tallink.com