Avvikelser Stockholm - Tallinn
Med Baltic Queen & Victoria I 

 
Fartyg Datum Avgång Ankomst / Avgång Ankomst
Victoria I   Inställd trafik på linjen Stockhom-Tallinn tills vidare    


Avvikelser Stockholm - Riga
med Romantika & Isabelle

 
Fartyg Datum Avgång Ankomst
Romantika   All trafik på linjen Sto-Rig är inställd tills vidare  
Isabelle   All trafik på linjen Sto-Rig är inställd tills vidare  


Avvikelser Stockholm - Helsingfors
Med Silja Symphony & Silja Serenade 

 
Fartyg Datum Avgång Ankomst/avgång Ankomst
Silja Symphony 04.09.2022 Avgår från Helsingfors kl 18:00    
Silja Symphony
Christmas cruise
24.12.2022 Sto 15:30 Mhn 22:35/Mhn 22:40 Hel 11:15*
Silja Serenade
Christmas cruise
24.12.2022 Hel 15:30 Mhn 04:15/Mhn 04:20 Sto 11:00*
Silja Serenade
Stockholm Marathon
02.06.2023
03.06.2023
04.06.2023
Hel 17:00
Sto 19:00
 

Mhn 03:35 / Mhn 03:40
Mhn 02:00 / Mhn 02:05

Sto 09:00
Hel 12:00

* Dagen efter 


Avvikelser Stockholm/Kapellskär - Mariehamn/Långnäs - Åbo
Baltic Princess

 
Fartyg Datum Avgång Avgång från Mariehamn Ankomst
Baltic Princess charter 13.01.2023
14.01.2023
Tur 18:30
Kap 07:15
Lns 23:20/23:30
Lns 11:20/11:30
Kap 06:00*
Tur 16:30
Baltic Princess 21.01.2023 Tur 20:00 Lns 00:40*/00:45* Kap 06:00*
Baltic Princess charter 28.01.2023
29.01.2023
Tur 18:30
Kap 07:15
Lns 23:20/23:30
Lns 11:20/11:30
Kap 06:00*
Tur 16:30
Baltic Princess charter 05.02.2023
06.02.2023
Tur 18:30
Kap 07:15
Lns 23:20/23:30
Lns 11:20/11:30
Kap 06:00*
Tur 16:30
Baltic Princess charter 06.02.2023
07.02.2023
Tur 18:30
Kap 07:15
Lns 23:20/23:30
Lns 11:20/11:30
Kap 06:00*
Tur 16:30
Baltic Princess dockning 06.03. – 19.03.2023 05.03. out of service in Turku 16:30
19.03 in service from Turku 18:30
Baltic Princess charter 25.03.2023
26.03.2023
Tur 18:30
Kap 07:15
Lns 23:20/23:30
Lns 11:20/11:30
Kap 06:00*
Tur 16:30
  * Dagen efter

 

 


Avvikelser Helsingfors - Tallinn 

 
Fartyg Datum Avgång Ankomst
MyStar
Första avgång flyttad till 01.09.2022
     
Silja Europa 20.7 2022 Tal 10:00
Hel 15:30
Tal 13:00
Hel 18:30
Megastar/Star 20.7 2022
21.7 2022
Hel 23:30
Tal 01:30
Tal 01:45*
Hel 03:30
Silja Europa 03.08.2022
06.08.2022
Tas ur trafik i Tal 22.00
Åter i trafik från Tal 13.00
 
Star 31.08.2022 Tal 22:30 Hel 00:30*
Star 01.09.2022 Hel 07:30 Tal 09:30
MyStar 01.09.2022 Tal 07:30 Hel 09:30
MyStar 01.09.2022 Tal 07:30 Hel 09:30
Silja Europa charter 06.09.2022 Hel 18:30/Tal 12:30* Tal 22:00/Hel 16:00*
Silja Europa charter 10.09.2022 Hel 18:30/Tal 12:30* Tal 22:00/Hel 16:00*
Silja Europa 13.09.2022 Tal 11:30 Hel 15:00
Silja Europa charter 13.09.2022 Hel 18:30/Tal 12:30* Tal 22:00/Hel 16:00*
Silja Europa charter 13.10.2022 Hel 18:30/Tal 12:30* Tal 22:00/Hel 16:00*
Silja Europa charter 21.01.2023 Hel 18:30/Tal 12:30* Tal 22:00/Hel 16:00*


Kryssningar till Mariehamn och Visby 2022

Fartyg Datum Avgång Ankomst/avgång Ankomst
Silja Europa 16.09 Tal 10:00   Hel 13:00
Silja Europa
Mariehamn Cruises
16.09
17.09
Hel 15:45
Mhn 18:00
Tal 19:00/Tal 20:00
Tal 09:00*/Tal 10:30*
Mhn 10:00*
Hel 13:30 *
Silja Europa 03.07; 10.07;17.07;
24:07; 31.07; 07;08
Tal 10:00   Hel 13:00
Silja Europa
Visby Cruises
03.07; 10.07;17.07;
24:07; 31.07; 07;08
Hel 15:45 Tal 19:00/Tal 20:00 Visby 09:00*
Silja Europa
Visby Cruises
04.07; 11.07; 18.07;
25.07; 01.08; 08.08
Visby 20:30 Tal 11:45*/Tal 12:30* Hel 16:00*


Julkryssningar 2022

Fartyg Datum Avgång Ankomst/avgång Ankomst
Silja Europa 24.12.2022
25.12.2022 – in Tallinn
26.12.2022
Tal 09:00

Tal 12:30
Hel 12:45 / Hel 16:00

Hel 16:00 / Hel 18:30
Tal 19:30

Tal 22:00

* Dagen efter

13.07–30.07.2022 Regal Star, Muuga - Nordjsö

 
Veckodag Avg Muuga Ank/avg Nordsjö Ank Muuga
Mån-fre 07:00 10:30 / 13:00 16:30
Mån-fre, sön 18:30 22:00 / 24:00 03:30*

31.07–30.09.2022 Regal Star, Muuga - Nordjsö

 
Veckodag Avg Muuga1 Ank/avg Nordsjö Ank Muuga1
Mån-tors 22:30 06:00/ 16:30 20:00
Fre   06:00/ 16:30 20:00
Sön 22:30   03:30*

Avvikelse Muuga - Nordsjö
med Regal Star

 
Fartyg Datum    
Regal Star 30.07.2022 04:00 ankomst till Tallinna Vanasadam  

1 Från 31 juli 2022 till dess att byggnadsarbetet av Muuga hamn är färdigt. Under tiden sker avgång och ankomst i Tallinna Vanasadam

* Dagen efter