Avvikelser Stockholm - Tallinn
Med Baltic Queen & Victoria I 

 
Fartyg Datum Avgång Ankomst / Avgång Ankomst
Victoria I   Inställd trafik på linjen Stockhom-Tallinn tills vidare    


Avvikelser Stockholm - Riga
med Romantika & Isabelle

 
Fartyg Datum Avgång Ankomst
Romantika   All trafik på linjen Sto-Rig är inställd tills vidare  
Isabelle   All trafik på linjen Sto-Rig är inställd tills vidare  


Avvikelser Stockholm - Helsingfors
Med Silja Symphony & Silja Serenade 

 
Fartyg Datum Avgång Ankomst/avgång Ankomst
Silja Symphony 04.09.2022 Avgår från Helsingfors kl 18:00    
Silja Symphony
Christmas cruise
24.12.2022 Sto 15:30 Mhn 22:35/Mhn 22:40 Hel 11:15*
Silja Serenade
Christmas cruise
24.12.2022 Hel 15:30 Mhn 04:15/Mhn 04:20 Sto 11:00*
Silja Serenade
Stockholm Marathon
02.06.2023
03.06.2023
04.06.2023
Hel 17:00
Sto 19:00
 

Mhn 03:35 / Mhn 03:40
Mhn 02:00 / Mhn 02:05

Sto 09:00
Hel 12:00

* Dagen efter 


Avvikelser Stockholm - Mariehamn/Långnäs - Åbo
Galaxy & Baltic Princess

 
Fartyg Datum Avgång Avgång från Mariehamn Ankomst
Baltic Princess 17.09.2022 Sto 07:10 Lns 14:25 Åbo 18:30
Baltic Princess
Charter
17.09.2022
18.09.2022
Åbo 19:30
Sto 07:10
Lns 00:45*
Lns 14:25
Sto 06:10*
Åbo 18:30
Galaxy
Servicedagar
19.9 2022
22.9 2022
Tas ur trafik i Åbo kl 07:00
Åter i trafik från Åbo kl 08:20
   
Baltic Princess 24.09.2022 Sto 07:10 Lns 14:25 Åbo 18:30
Baltic Princess
Charter
24.09.2022
25.09.2022
Tur 19:30
Sto 07:10
Lns 00:45*
Lns 14:25
Sto 06:10*
Tur 18:30
Baltic Princess
Servicedagar
2.10 2022
5.10 2022
Tas ur trafik i Åbo kl 19:15
Åter i trafik i Åbo kl 20:15
   
Baltic Princess
Charter
29.10.2022

30.10.2022
Sto 07:10
Åbo 19:30
Sto 07:10
Lns 14:25
Lns 00:45*
Lns 14:25
Åbo 18:30
Sto 06:10*
Åbo18:30
Baltic Princess
Charter
30.10.2022
31.10.2022
Åbo19:30
Sto 07:10
Lns 00:45*
Lns 14:15
Sto 06:10*
Åbo18:30
Baltic Princess 03.11.2022 Sto 07:10 Lns 14:15 Åbo 18:30
Baltic Princess
Charter
03.11.2022
04.11.2022
Åbo 19:30
Sto 07:10
Lns 00:45*
Lns 14:15
Sto 06:10*
Åbo 18:30
Baltic Princess 01.12.2022 Sto 07:10 Lns 14:15/14:20 Åbo 18:30
Baltic Princess
Charter
01.12.2022
02.12.2022
Åbo 19:30
Sto 07:10
Lns 00:40*/00:45*
Lns 14:15/14:20
Sto 06:10*
Åbo 18:30
Baltic Princess 02.12.2022
03.12.2022
Åbo 19:30
Sto 07:10
Lns 00:40*/00:45*
Lns 14:20/14:25
Sto 06:10*
Åbo 18:30
Baltic Princess
Charter
03.12.2022
04.12.2022
Tur 19:30
Sto 07:10
Lns 00:40*/00:45*
Lns 14:20/14:25
Sto 06:10*
Åbo 18:30
Baltic Princess 08.12.2022 Sto 07:10 Lns 14:10/14:15 Åbo 18:30
Baltic Princess
Charter
08.12.2022
09.12.2022
Åbo 19:30
Sto 07:10
Lns 00:40/00:45*
Lns 14:10/14:15
Sto 06:10*
Åbo 18:30
Baltic Princess
Jultabell
24.12.2022
25.12.2022
26.12.2022
26.12.2022
Åbo 15:00
Sto 18:00

Åbo 18:30
Lns 20:25/20:30

Mhn 08:00/11:00
Lns 23:30/23:35
Sto 10:00*

Åbo 16:30
Sto 06:10*
Baltic Princess 14.01.2023 Sto 07:10 Lns 14:20/14:25 Åbo 18:30
Baltic Princess
Charter
14.01.2023
15.01.2023
Åbo 19:30
Sto 07:10
Lns 00:40*/00:45*
Lns 14:10/14:15
Åbo 18:30 / Sto 06:10*
Åbo18:30

* Dagen efter


Avvikelser Helsingfors - Tallinn 

 
Fartyg Datum Avgång Ankomst
MyStar
Första avgång flyttad till 01.09.2022
     
Silja Europa 20.7 2022 Tal 10:00
Hel 15:30
Tal 13:00
Hel 18:30
Megastar/Star 20.7 2022
21.7 2022
Hel 23:30
Tal 01:30
Tal 01:45*
Hel 03:30
Silja Europa 03.08.2022
06.08.2022
Tas ur trafik i Tal 22.00
Åter i trafik från Tal 13.00
 
Star 31.08.2022 Tal 22:30 Hel 00:30*
Star 01.09.2022 Hel 07:30 Tal 09:30
MyStar 01.09.2022 Tal 07:30 Hel 09:30
MyStar 01.09.2022 Tal 07:30 Hel 09:30
Silja Europa charter 06.09.2022 Hel 18:30/Tal 12:30* Tal 22:00/Hel 16:00*
Silja Europa charter 10.09.2022 Hel 18:30/Tal 12:30* Tal 22:00/Hel 16:00*
Silja Europa 13.09.2022 Tal 11:30 Hel 15:00
Silja Europa charter 13.09.2022 Hel 18:30/Tal 12:30* Tal 22:00/Hel 16:00*
Silja Europa charter 13.10.2022 Hel 18:30/Tal 12:30* Tal 22:00/Hel 16:00*
Silja Europa charter 21.01.2023 Hel 18:30/Tal 12:30* Tal 22:00/Hel 16:00*


Kryssningar till Mariehamn och Visby 2022

Fartyg Datum Avgång Ankomst/avgång Ankomst
Silja Europa 16.09 Tal 10:00   Hel 13:00
Silja Europa
Mariehamn Cruises
16.09
17.09
Hel 15:45
Mhn 18:00
Tal 19:00/Tal 20:00
Tal 09:00*/Tal 10:30*
Mhn 10:00*
Hel 13:30 *
Silja Europa 03.07; 10.07;17.07;
24:07; 31.07; 07;08
Tal 10:00   Hel 13:00
Silja Europa
Visby Cruises
03.07; 10.07;17.07;
24:07; 31.07; 07;08
Hel 15:45 Tal 19:00/Tal 20:00 Visby 09:00*
Silja Europa
Visby Cruises
04.07; 11.07; 18.07;
25.07; 01.08; 08.08
Visby 20:30 Tal 11:45*/Tal 12:30* Hel 16:00*


Julkryssningar 2022

Fartyg Datum Avgång Ankomst/avgång Ankomst
Silja Europa 24.12.2022
25.12.2022 – in Tallinn
26.12.2022
Tal 09:00

Tal 12:30
Hel 12:45 / Hel 16:00

Hel 16:00 / Hel 18:30
Tal 19:30

Tal 22:00

* Dagen efter

13.07–30.07.2022 Regal Star, Muuga - Nordjsö

 
Veckodag Avg Muuga Ank/avg Nordsjö Ank Muuga
Mån-fre 07:00 10:30 / 13:00 16:30
Mån-fre, sön 18:30 22:00 / 24:00 03:30*

31.07–30.09.2022 Regal Star, Muuga - Nordjsö

 
Veckodag Avg Muuga1 Ank/avg Nordsjö Ank Muuga1
Mån-tors 22:30 06:00/ 16:30 20:00
Fre   06:00/ 16:30 20:00
Sön 22:30   03:30*

Avvikelse Muuga - Nordsjö
med Regal Star

 
Fartyg Datum    
Regal Star 30.07.2022 04:00 ankomst till Tallinna Vanasadam  

1 Från 31 juli 2022 till dess att byggnadsarbetet av Muuga hamn är färdigt. Under tiden sker avgång och ankomst i Tallinna Vanasadam

* Dagen efter