Tidtabell
Muuga - Nordsjö

 

 

 

1.10–23.12.2022, Regal Star

Tallinn (Muuga) - Helsingfors (Nordsjö)

Datum Avg Muuga Ank/Avg Nordsjö Ank Muuga
 
Mån   avg 13:00 16:30
Tis-fre 07:00 10:30/13:00 16:30
Mån-fre 18:30 22:00/24:00 03:30*
Sön 18:30 22:00  

13.07–30.07.2022 Regal Star, Muuga - Nordjsö

 
Veckodag Avg Muuga Ank/avg Nordsjö Ank Muuga
Mån-fre 07:00 10:30 / 13:00 16:30
Mån-fre, sön 18:30 22:00 / 24:00 03:30*

31.07–30.09.2022 Regal Star, Muuga - Nordjsö

 
Veckodag Avg Muuga1 Ank/avg Nordsjö Ank Muuga1
Mån-tors 22:30 06:00/ 16:30 20:00
Fre   06:00/ 16:30 20:00
Sön 22:30   03:30*

Avvikelse Muuga - Nordsjö
med Regal Star

 
Fartyg Datum    
Regal Star 30.07.2022 04:00 ankomst till Tallinna Vanasadam  

1 Från 31 juli 2022 till dess att byggnadsarbetet av Muuga hamn är färdigt. Under tiden sker avgång och ankomst i Tallinna Vanasadam

* Dagen efter