01.01-01.03.2014 SILJA SERENADE, SILJA SYMPHONY

Stockholm - Helsingfors

Stockholm Mariehamn  Helsingfors
 
17.00 23.45/23.55 10.30

Avgång från Stockholm:

Silja Serenade jämna datum: Feb, Mar, Jun, Jul, Sep, Okt
Silja Symphony jämna datum: Jan, Apr, Maj, Aug, Nov, Dec

helsingfors - Stockholm

Helsingfors Mariehamn Stockholm
 
17.00 04.15/04.25 09.30

 

02.03-09.11.2014 SILJA SERENADE, SILJA SYMPHONY

Stockholm - Helsingfors

Stockholm Mariehamn  Helsingfors
 
17.00 23.45/23.55 9.55

Avresa från Stockholm

Jämna dagar från Stockholm:

Silja Serenade: Feb, Mar, juni, juli, september, oktober
Silja Symphony: Jan, april, maj, augusti, november, december

Alla tider är lokala. Rätt till ändringar förbehålls.

helsingfors - Stockholm

Helsingfors Mariehamn Stockholm
 
17.00 04.15/04.25 09.30

 

02.03-09.11.2014 SILJA SERENADE, SILJA SYMPHONY

Stockholm - Helsingfors

Stockholm Mariehamn  Helsingfors
 
17:00 23.45/23.55 09:55

Jämna dagar från Helsingfors:
Silja Serenade: feb, mar, jun, jul, sept, okt
Silja Symphony: jan, apr, maj, aug, nov, dec

Jämna dagar från Stockholm:
Silja serenade: jan, apr, maj, aug, nov, dec
Silja Symphony: feb, mar, jun, jul, sept, okt

helsingfors - Stockholm

Helsingfors Mariehamn Stockholm
 
17.00 04.15/04.25 09.30