Varmt tack för er återkoppling. Vi besvarar ärenden i ankomstordning och strävar till kortaste möjliga svarstid. Under vissa perioder kan dock svarstiden bli upp emot fyra veckor.