NO SHOW-AVGIFT

Tallink Silja Cargo tar i bruk en sk. no show-avgift fr.o.m. 1 januari 2012.

Med denna åtgärd strävar vi till att få annulleringarna i tid för att kunna erbjuda plats till enheter som står på väntelistan. Genom att utnyttja bildäckskapaciteten maximalt har era enheter bättre chans att bli skeppade på önskade avgångar.

No show-avgiften uppbärs för säker plats som ej utnyttjas eller avbokas i god tid.  För lastbilar eller annat fordon med förare skall avbokning göras senast 1 timme innan fartygets avgångstid, för övriga enheter 1,5timme innan avgångstid. Således samma tider som för sk. closing time, dvs tiden när enheten skall vara färdigt klarerad i hamnen.

Avbokning kan göras till cargo bokningen eller check-in. Vänligen informera även era chaufförer att avbokning bör ske inom utsatt tid.