EXTRA KAPACITET OCH IMO-TRANSPORTER PÅ TALLINN-HELSINGFORS –LINJEN

Fraktfartyget Kapella insätts i trafik mellan Tallinn och Helsingfors efter midsommaren

I och med detta får vi önskad extra fraktkapacitet mellan Estland och Finland och dessutom kan vi svara på marknadens behov att transportera IMO-gods på rutten. Kapella inleder sin trafik 24.6.2012 med avgång från Tallinn och trafikerar på linjen tillsvidare med fem avgångar i veckan från respektive hamn, från Tallinn D-terminalen söndag-torsdag kl. 23.55 och från Helsingfors Nordsjö hamn måndag-fredag kl. 17.00. Kapella är byggd 1974 och renoverad år 1999 och har senast trafikerat 2011 på linjen Kapellskär-Åbo som sommarbåt.

Tilläggsuppgifter om IMO-transporter kan sändas till cargo.booking@tallinksilja.com.