Tidtabell
Muuga - Nordsjö

 

 

 

1.10–23.12.2022, Regal Star

Tallinn (Muuga) - Helsingfors (Nordsjö)

Datum Avg Muuga Ank/Avg Nordsjö Ank Muuga
 
Mån   avg 13:00 16:30
Tis-fre 07:00 10:30/13:00 16:30
Mån-fre 18:30 22:00/24:00 03:30*
Sön 18:30 22:00  

Avvikelse Muuga–Nordsjö
med Regal Star

 
Fartyg   Avg/Ank Avg/Ank
Regal Star Sista ankomst till Paldiski 21.12.2023, nästa avgång 02.01.2024    
Sailor Sista ankomst till Paldiski 22.12.2023, nästa avgång 03.01.2024