Företagets Historia

AS Tallink Grupp

Även om dagens moderna och expansiva rederi fick sin internationella struktur och starka entreprenörinriktning först under andra hälften av 1990-talet, dvs. ett antal år efter Estlands självständighet, inleddes dess verksamhet redan under den sovjetiska ockupationen av landet. Då grundades ESCO, Estonian Shipping Company, som under 1980-talet drev färjelinjen Tallinn – Helsingfors med det polskbyggda fartyget "Georg Ots", som formellt ägdes av dotterbolaget Hansatee.

Under det avtagande sovjetiska inflytandet under slutet av 1980-talet köpte bolaget färjan "Scandinavian Sky" som chartrades ut till ett nytt rederi som 1989 startades för att bedriva färjesjöfart mellan Estland och grannländerna. Rederiet, liksom färjan fick namnet "Tallink".

ESCO och dess dotterbolag Hansatee fortsatte sin verksamhet även efter Estlands självständighet, nu med den estniska staten som huvudägare och under gradvis privatisering. År 1994 chartrades "Georg Ots" ut till Tallink, som fortfarande hade Hansatee som största ägare, men nu med en aktieandel av mindre än 40 procent. Näst största ägare var Union Bank of Estonia.

Samtidigt som Tallink, liksom övriga delar av landets näringsliv genomgick en snabb privatisering, utvecklades rederiet till ett modernt företag av renodlat västeuropeiskt snitt, med internationellt utbildad ledning och modernast tänkbara finansiella, administrativa och tekniska styrsystem.

Flottan utökas
Parallellt med moderniseringen av rederiets affärssystem inleddes en omfattande nyanskaffning och modernisering av fartygsmaterialet. År 1994 övertogs den före detta DFDS-färjan "Dana Regina", ett av världens vackraste och mest välfungerande färjefartyg, av Tallink och fick namnet "Vana Tallinn". 1996 chartrades Rederi AB Slites tidigare färja "Diana II" och döptes till "Meloodia" och 1997 köpte Tallinn den f.d. Viking Line-färjan "Turella" som döptes om till "Fantaasia". År 2000 chartrades ett annat tidigare Viking Line-fartyg, "Viking Song", som fick namnet "Regina Baltica" och sattes in på linjen Stockholm-Tallinn.

Vid sidan av de ovan nämnda fartygen, som under senare år byggts om och upprustats för att bättre möta kraven från dagens kryssningspassagerare och linjeresenärer, anskaffade Tallink långtradarfärjan Kapella samt de moderna katamaranfärjorna Auto Express. Tallink startade frakttrafik mellan Kapellskär och Paldiski år 1997. I januari 2001 inleddes passagerartrafiken mellan Sverige och Estland.

År 2002 inleddes nästa förnyelseepok i Tallinks historia. Då levererades Östersjöns modernaste passagerarfärja, 40 000-tonnaren "M/S Romantika" direkt från Aker Finnyards i Raumo, en av världens främsta specialister på färjor och kryssningsfartyg, för att sättas in på den populära linjen Helsingfors – Tallinn.

År 2004 fortsatte förnyelsen med leveransen av systerfartyget "M/S Victoria", som började trafikera på linjen Stockholm - Tallinn i slutet av mars.

Den 1 mars 2004 sattes den moderna lastbilsfärjan "Regal Star" i trafik. Fartyget som har en lastlängd av hela 1,7 km trafikerar nu linjen Kapellskär – Paldiski.

Den 10 maj 2004 öppnade Tallink sitt första hotell i centrala Tallinn, Tallink City Hotel, med 349 rum. Den 8 mars 2007 invigde Tallink sitt andra hotell, Tallink Spa & Conference Hotel, med 275 rum, en konferensavdelning för 263 personer och en unik spaavdelning.

I december 2005 sjösatte Tallink Östersjöns längsta och modernaste storfärja,"M/S Galaxy", hos det finska varvet Aker Finnyards. Galaxy togs i trafik i maj 2006 på linjen Tallinn - Helsingfors. "M/S Romantika" som tidigare trafikerade sträckan Tallinn-Helsingfors sattes då in på Stockholm-Tallinnlinjen och ersatte "M/S Regina Baltica".

"M/S Regina Baltica" förflyttades i sin tur till den nya Stockholm-Rigalinjen som startade i april 2006. Den 27 april 2007 sätts även M/S Vana Tallinn in på sträckan Stockholm-Riga och linjen får därmed daglig avgång.

Den 12 april 2007 togs den nybyggda snabbfärjan "M/S Star" i trafik på linjen Helsingfors-Tallinn.

Den 6 april 2008 levererades nya höghastighetsfärjan M/S Superstar från det italienska varvet Fincantieri. M/S Superstar utgör tillsammans med M/S Star Tallink Shuttle Service som erbjuder mycket komfortabel, snabb och säker trafik mellan Tallinn och Helsingfors oavsett väderförhållanden.

Den 6 mars 2008 döptes och sjösattes M/S Baltic Princess på Aker Yards varv i Helsingfors. Hon är det första av två systerfartyg till M/S Galaxy och sattes in på linjen Tallinn – Helsingfors sommaren 2008, samtidigt som Galaxy flyttades till linjen Stockholm – Åbo. Silja Festival flyttades i sin tur över till Stockholm – Rigalinjen.

Det andra systerfartyget till Galaxy, M/S Baltic Queen, tillverkades på Aker Yards varv i Raumo och levererades i april 2009. Baltic Queen trafikerar linjen Stockholm – Tallinn. M/S Romantika, flyttades i sin tur till linjen Stockholm – Riga.

2014 chartades Silja Europa till Australien och M/S Baltic Queen ersatte Silja Europa på linjen Helsingfors - Tallinn. M/S Romantika flyttades från Stockholm - Rigalinjen och ersatte Baltic Queen på linjen Stockholm Tallinn. M/S Isabelle, som köptes i maj 2013 trafikerar idag som enda fartyg på linjen Stockholm - Riga. 

Ägarförhållanden
I dag ägs Tallink huvudsakligen av privata och institutionella intressenter. Största enskilda ägare är det privatägda estniska investmentföretaget Infortar AS, som innehar 39 procent av aktierna. Näst största aktieägare är ING Luxembourg S.A. med 9,7 procent och därefter kommer Citibank Hong Kong/ Citicorp International Finance Corporation med 7,8 procent.

Den 21 november 2005 introducerades AS Tallink Grupp på Tallinkbörsen.

SILJA LINE

Silja Line grundades år 1957 av tre rederier (Finska Ångfartygs Aktiebolaget FÅA, Ångfartygs Aktiebolaget Bore och Stockholms Rederi AB Svea), som samseglade åren efter första världskriget.

Silja Lines första fartyg var Svea-rederiets gamla S/S Heimdall, som döptes om till S/S Silja. 1960-talets passagerarbilfärjor inledde en ny era i Finlands sjöfartshistoria. Emigrationen till Sverige hade skapat ett behov av turisttrafik och för första gången kunde man tala om massturism. M/S Skandia, som var Silja Lines första nybyggda bilfärja, sattes i trafik år 1961 på linjen Åbo–Åland–Stockholm. Färjan hade plats för 1 000 passagerare och 175 personbilar.

Resandet mellan Finland och Sverige fortsatte att öka, nytt tonnage beställdes och konkurrensen hårdnade. Silja Line koncentrerade verksamheten till rutterna Åbo–Stockholm och Helsingfors–Stockholm. Efter att Bore dragit sig ur samarbetet 1980, ägdes Silja Line fifty-fifty av Effoa och Johnson Line, i vilket bolaget Svea hade uppgått. Effoa och Johnson Line fusionerades 1989 till EffJohn, som sedermera ändrade namn till Silja och alltså var moderbolag till Silja Line.

Passagerarvolymens fortsatta ökning i Östersjötrafiken ledde till att fartygen blev allt större. I början av 1990-talet var Silja Lines största fartyg, Silja Serenade och Silja Symphony på linjen Helsingfors-Stockholm samt Silja Europa på linjen Åbo-Stockholm världens största passagerarbilfärjor, och är det fortfarande.

Silja (dvs. gamla FÅA/Effoa, som hade grundats 1883 och noterats på Helsingforsbörsen sedan 1912 fram till januari år 2003 då aktien avlistades till följd av att bolaget blev ett helägt dotterbolag till Sea Containers-koncernen) och dotterbolaget Silja Line fusionerades i början av 2003. Bolaget hette Silja Oy Ab, men trafiken bedrevs och marknadsfördes under namnet Silja Line.

År 2004 ändras namnet från Silja Oyj Abp till Silja Oy Ab. I november 2005 meddelar Sea Containers att man har för avsikt att sälja Silja. 2006 enas AS Tallink Grupp med Sea Containers Ltd om att köpa Silja Oy Ab. Sedan dess ingår Silja Line i AS Tallink Grupp som då bildar Östersjöns största rederi. Bolagen marknadsförs under båda namnen: Tallink och Silja Line.