Club One begränsningar

Man kan endast tjäna in Club One-poäng efter att medlemskapet aktiverats och man har fått sitt Club One-kort. Intjänande poäng är hushållsbaserade och gäller per hushåll och har inte något återköpsvärde. När Club One-medlemskapet upphör, nollställs även alla Club One-poäng.

Club One medlemmen som betalar för resan eller tjänsten är inte berättigad till poäng eller Club One-förmånspriser, om inte medlemmen själv utnyttjar tjänsten. Club One förbehåller sig rätten att helt avstå från att bevilja poäng för vissa tjänster eller för tjänster som erbjuds av samarbetspartner eller att bevilja endast en del av den normala poängsumman.

Poängen ges inte för endast bokning eller betalning, utan först efter en genomförd resa. Inköp på fartygen registreras endast genom att Club One- kortet uppvisas i samband med inköpen. Resor eller inköp registreras inte i efterskott på Club One-kontot. För att biljettköpen och inköpen på fartygen samt förköpta måltidskuponger ska registreras på Club One-numret måste dessa göras av personer i det egna hushållet som är registrerade som Club One-medlemmar.

Resor anordnade av researrangörer berättigar till poäng enligt en separat ruttbasserad poängtabell. Med resor som anordnas av researrangörer avses resor som anordnas av samarbetspartners, t ex kryssningspaket, som förutom kryssningen även innehåller busstransport från hemorten till hamnen och tillbaka.

Gruppresor som beviljas grupprabatt berättigar till ruttspecifika poäng utifrån en separat poängtabell. För resor där Siljas företagsnummer har använts ges inga poäng.

Poängintjäning gruppresor

Gruppresor som beviljas grupprabatt berättigar till ruttspecifika poäng utifrån en separat poängtabell. Kom ihåg att uppge ditt medlemsnummer vid bokning.

Poängintjäning gruppresor:

Silver och Bronze medlemmar Poäng för enkel väg/bokning
Stockholm-Helsingfors 2,300p, Kryssning 4,500p
Stockholm-Tallinn 2,300p, Kryssning 4,500p
Stockholm-Mariehamn 650p
Stockholm-Åbo 650p, Kryssning 1,500p
Stockholm-Riga 1,500p, Kryssning 3,800p

 

Guld medlemmar Poäng för enkel väg/bokning
Stockholm-Helsingfors 2,750p, Kryssning 5,400p
Stockholm-Tallinn 2,750p, Kryssning 5,400p
Stockholm-Mariehamn 800p
Stockholm-Åbo 800p, Kryssning 1,800p
Stockholm-Riga 1,800p, Kryssning 4,550p