Aktuell information

Tallink Silja trafikerar följande linjer →
Information för resor från Sverige till Finland →
Information för resor från Sverige till Estland →
Inreserestriktioner för resor till Sverige →
Res med covidbevis från 1 december 2021 →
Åtgärder för din säkerhet och trygghet →

 

Tallink Silja trafikerar följande linjer

Kryssningar från Stockholm utan landstigning
Svenska medborgare och personer folkbokförda i Sverige som åker 11h/23h/40h kryssning från Stockholm utan att gå i land i destinationslandet behöver endast covidbevis och ordinarie resehandlingar.

 

 • SVERIGE - FINLAND

  Stockholm - Åbo (via Mariehamn/Långnäs)
  med Galaxy och Baltic Princess 
  Kryssningar och reguljärresor dagligen. Öppettider och utbud ombord kan variera.

  Stockholm - Helsingfors (via Mariehamn) med Silja Serenade och Silja Symphony
  Kryssningar och reguljärresor utvalda datum under perioden 11.1.-24.3.2022 med Silja Symphony.
  Kryssningar och reguljärresor dagligen fr o m 25.3.2022 med Silja Serenade och Silja Symphony.

  Mer information för dig som reser till Finland finner du här

 • SVERIGE - ESTLAND

  Stockholm - Tallinn (via Mariehamn) med Baltic Queen och Victoria
  Kryssningar och reguljärresor varannan dag fr o m 18.2.2022 med Baltic Queen.
  Kryssningar och reguljärresor dagligen fr o m 8.4.2022 med Baltic Queen och Victoria.

  Kapellskär - Paldiski (EST) med Regal Star och Sailor
  Endast reguljärresor med fordon, ej kryssning.

  Mer information för dig som reser till Estland finner du här

 • SVERIGE - LETTLAND

  Stockholm - Riga med Isabelle fr o m 7.4.2022
  Kryssningar och reguljärresor varannan dag fr o m 7.4.2022.
 • FINLAND - ESTLAND

  Helsingfors - Tallinn
  med MegastarStar och Silja Europa

  Nordsjö (FIN) - Muuga (EST) med Seawind
  Endast frakt.

 


För frågor vänligen kontakta oss på:
https://www.tallinksilja.se/kontakta-oss


Publicerad: 31.03.2020, uppdaterad 11.01.2022

 

Information för resor från Sverige till Finland

OBS! Inre gränskontroll återinförs i trafiken mellan Finland och Schengenländer. Under perioden 28.12.2021–16.01.2022 kräver Finland ett max 48h gammalt negativt covid-19 testintyg utöver vaccinationsintyg eller intyg om tillfrisknande från covid-19. 

För resa till Finland krävs:

 • Vaccinationsintyg efter två doser vaccin (minst 7 dagar måste ha gått sedan vaccinationen) eller
 • Intyg om tillfrisknande från covid-19 (inom de senaste 6 månaderna) OCH
 • Negativt covid-19 PCR eller antigen testresultat (max 48h gammalt)

Ovanstående krav gäller inte finska medborgare, utländska medborgare som bor permanent i Finland eller personer vars inresa beror på en nödvändig orsak, till exempel tvingande familjeskäl eller andra tvingande personliga skäl.
Ovanstående krav gäller personer som är födda 2006 eller tidigare.

Covid-19 antigentest i Värtaterminalen
Antigentestning finns tillgänglig i Värtaterminalen t o m 10.01.2022.

Förbokningsbart för avresande från Stockholm via länken nedan.
api.certify.health/s/brSvPIqlTxAVWOmpzuSfgzM/en
Begränsat antal platser. Pris 350 sek, betalning på plats med kort.
Antigentest för ankommande till Stockholm: föranmälan och betalning ombord vid fartygets information.
Testningsprocess tar ca 20-30 min och man får ett testintyg med QR-kod via email. Testet utförs av företaget Medicinska Intyg AB.
Kryssning utan landstigning i Finland
Svenska medborgare och personer folkbokförda i Sverige som åker 11h/23h/40h kryssning från Stockholm utan att gå i land i Finland behöver endast covidbevis och ordinarie resehandlingar.


Med reservation för ändringar, kontrollera alltid på Finlands officiella informationssidor:

Finlands Statsråd →

Finlands gränsbevakningsväsendet - corona info →
Finlands gränsbevakningsväsendet - anvisningar om gränsovergång corona →

THL (Finlands hälsomyndighet Institutet för hälsa och välfärd) →

Finentry →

Reseinformation från Sveriges ambassader →


För frågor vänligen kontakta oss på:
https://www.tallinksilja.se/kontakta-oss

Publicerad: 18.02.2021, uppdaterad 05.01.2022

 

Information för resor från Sverige till Estland


För resa till Estland vid incidenssiffra (antal smittade per 100 000 invånare under de senaste 14 dagarna) över 200 krävs:

 • Vaccinationsintyg efter två doser vaccin (minst 7 dagar Pfizer-BioNTech vaccin / minst 14 dagar Moderna och Janssen vaccin / minst 15 dagar AstraZeneca vaccin måste ha gått sedan vaccinationen) eller
 • Intyg om tillfrisknande från covid-19 (inom de senaste 6 månaderna) eller
 • Negativt covid-19 PCR testresultat (max 72h gammalt) eller negativt covid-19 antigen testresultat (max 48h gammalt).*

Om resenären inte har något av ovanstående intyg, krävs ett obligatoriskt covid-19 test vid ankomst till Estland. 
*För resenärer som saknar vaccinationsintyg eller intyg om tillfrisknande från covid-19 och stannar mer än 24 h i landet krävs självisolering. Det är möjligt att förkorta den 10 dagar långa självisoleringen med ytterligare ett test taget tidigast 6 dagar efter det första testet, med negativt resultat.

Inga hälsointyg krävs av barn under 12 år. 

OBS! Vad incidenssiffran ligger på vid givet resedatum måste varje resenär själv kontrollera. Den aktuella incidenssiffran som Estland följer finns här och uppdateras varje fredag →

Restriktioner i Estland
På hotell, restauranger och övriga turismtjänster i Estland krävs ett vaccinationsintyg eller ett intyg som bekräftar genomgången covid-19. Negativt covid-19 intyg godkänns inte för vuxna från 18 år. För barn 12-17 år godkänns även negativt covid-19 intyg. I Estland är det obligatoriskt att använda munskydd i allmänna utrymmen.
Inreseformulär
Fr o m 1.12.2021 inför Estland ett inreseformulär som ska fyllas i tidigast 72 h före ankomst till Estland. 
OBS! Inreseformuläret behöver inte fyllas i av passagerare som har vaccinationsintyg eller intyg om tillfrisknande från covid-19.
Inte heller passagerare som stannar max 24h i Estland och har negativt covid-19 PCR testresultat (max 72h gammalt) eller negativt covid-19 antigen testresultat (max 48h gammalt) behöver fylla i inreseformuläret i förväg.
Klicka här för att komma till onlineformuläret    |    Klicka här för att skriva ut pappersversion
https://www.terviseamet.ee/en/coronavirus/travelling-and-covid-19
Covid-19 antigentest i Värtaterminalen
Antigentestning finns tillgänglig i Värtaterminalen t o m 10.01.2022.

Förbokningsbart för avresande från Stockholm via länken nedan.
api.certify.health/s/brSvPIqlTxAVWOmpzuSfgzM/en
Begränsat antal platser. Pris 350 sek, betalning på plats med kort.
Antigentest för ankommande till Stockholm: föranmälan och betalning ombord vid fartygets information.
Testningsprocess tar ca 20-30 min och man får ett testintyg med QR-kod via email. Testet utförs av företaget Medicinska Intyg AB.
Kryssning utan landstigning i Estland
Svenska medborgare och personer folkbokförda i Sverige som åker 40h kryssning från Stockholm utan att gå i land i Estland behöver endast covidbevis och ordinarie resehandlingar.


Med reservation för ändringar, kontrollera alltid på Estlands officiella informationssidor:

Estlands hälsomyndighet Terviseamet →

Estlands polis- och gränsbevaknings hemsida →

Estlands officiella informationssida om covid-19 →

Estlands officiella hemsida för turistinformation →

Reseinformation från Sveriges ambassader →


För frågor vänligen kontakta oss på:
https://www.tallinksilja.se/kontakta-oss

Publicerad: 08.07.2021, uppdaterad 05.01.2022

 

Inreserestriktioner för resor till Sverige fram till 31 januari 2022

OBS! För inresor till Sverige från och med den 28 december 2021 krävs ett max 48h gammalt negativt covid-19 testintyg för utländska medborgare över 12 år. Negativt testintyg krävs oavsett om man kan visa upp vaccinationsintyg eller intyg om tillfrisknande. Både antigen och PCR test godkänns.

Krav på negativt covid-19 testintyg vid ankomst till Sverige gäller med vissa undantag

Undantagna från kravet på negativt covid-19 testintyg vid ankomst till Sverige
 • Svenska medborgare
 • Personer under 12 år
 • Personal som transporterar gods och annan personal inom transportsektorn
 • Personer som utför, deltar i eller är föremål för hälso- och sjukvårdstransporter
 • Personer som i Sverige ska genomgå operation eller annan vård som inte kan anstå
 • Sjömän
 • Personal inom ramen för internationellt polis- eller tullsamarbete eller samarbete inom räddningstjänsten
 • Diplomatiska tjänstemän och avlönade konsulära tjänstemän som är anställda i Sverige av främmande stater samt deras familjer och deras anställda
Det finns en särskild regel för arbetspendlare och gränsstudenter, dvs. personer som återkommande passerar gränsen för att utföra arbete eller studera i Sverige eller en annan stat. De kan även visa upp ett vaccinationsintyg eller ett intyg om negativt provsvar som har utförts inom en vecka före ankomsten till Sverige.
Covid-19 antigentest i Värtaterminalen
Antigentestning finns tillgänglig i Värtaterminalen t o m 10.01.2022.

Förbokningsbart för avresande från Stockholm via länken nedan.
api.certify.health/s/brSvPIqlTxAVWOmpzuSfgzM/en
Begränsat antal platser. Pris 350 sek, betalning på plats med kort.
Antigentest för ankommande till Stockholm: föranmälan och betalning ombord vid fartygets information.
Testningsprocess tar ca 20-30 min och man får ett testintyg med QR-kod via email. Testet utförs av företaget Medicinska Intyg AB.


Med reservation för ändringar, kontrollera alltid på Sveriges officiella informationssidor:

Folkhälsomyndigheten →

Svenska regeringen →

Government of Sweden entry into Sweden →
Government of Sweden Q&A →

Polisen →

The Swedish Police →


För frågor vänligen kontakta oss på:
https://www.tallinksilja.se/kontakta-oss

Publicerad: 28.05.2021, uppdaterad 28.12.2021

 

Res med covidbevis från 1 december 2021

Från och med 1 december behöver passagerare över 18 år som reser med Tallink Silja från Stockholm kunna uppvisa covidbevis på begäran. Detta för att bidra till att stoppa smittspridningen av covid-19 som nu ökar igen i många länder, bland annat i Sverige. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Passagerare som åker med något av Tallink Siljas fartyg från Stockholm behöver på begäran kunna uppvisa något av följande covidbevis:

 • Vaccinationsintyg efter två doser vaccin (minst 14 dagar måste ha gått sedan vaccinationen) eller
 • Intyg om tillfrisknande från covid-19 (inom de senaste 6 månaderna) eller
 • Negativt covid-19 PCR testresultat (max 72h gammalt) eller negativt covid-19 antigen testresultat (max 48h gammalt)

Hemtest för självprovtagning godkänns ej.

Mer information om covidbevis på E-hälsomyndigheten:

Övergripande information om covidbevis →

Vanliga frågor och svar om covidbevis →

Lista över vårdgivare som är anslutna till tjänsten covidbevis →


För frågor vänligen kontakta oss på:
https://www.tallinksilja.se/kontakta-oss

Publicerad: 26.11.2021, uppdaterad 13.12.2021

 

 

 

 

Åtgärder för din säkerhet och trygghet

Trygga resor för våra gäster och en trygg arbetsmiljö för vår personal är vår högsta prioritet. För att kunna välkomna resenärer på ett tryggt och säkert sätt under Covid-19-pandemin har vi ständigt anpassat verksamheten ombord utifrån myndigheternas rekommendationer. Hösten 2021 röstades vi, för andra året i rad, fram till vinnare för vår hantering av Covid-19 i Swedish Brand Award, Sveriges största varumärkesmätning.

Exempel på säkerhetsåtgärder är:

 • Vi har ett begränsat antal passagerare ombord, det finns gott om plats att hålla avstånd.
 • "Håll avståndet-skyltar" och tydliga markeringar på golven finns i såväl terminalen som ombord.
 • För de passagerare som önskar bära munskydd finns detta att köpa i butiker och vid informationsdisken ombord på fartygen.
 • Vissa områden ombord på fartygen kan tillfälligtvis hålla stängt. Detta kan variera mellan fartyg. För aktuell information om vad som är öppet ombord, se respektive fartygssida:

Galaxy
Silja Symphony
Silja Serenade
Baltic Queen

 • Handdesinficeringsstationer finns utplacerade i alla publika områden ombord och i terminalen.
 • Utökad rengöring i terminal och ombord har införts. Noggrann och frekvent rengöring och desinfektion av hytter samt i restauranger, butiker och övriga allmänna ytor utförs.
 • Skyddsskärmar finns uppsatta vid informationsdisk och i alla kassor för att hålla avstånd mellan resenärer och personal.
 • Ingen återcirkulerande luft finns ombord eller mellan hytter. All luft ombord är frisk utomhusluft.

 

Några allmänna råd och riktlinjer när du reser:

 • Om du känner några sjukdomssymptom (feber, hosta, snuva, andningssvårigheter) före resan, stanna hemma. Vi ser fram emot att välkomna dig ombord igen när du blivit frisk.
 • Kom till hamnen i god tid, senast en timme före fartygets avgång.
 • Håll avstånd till andra i terminalen samt vid ombord- och landstigning. 
 • När du vistas i allmänna utrymmen ombord (butiker, caféer, restauranger), kom ihåg att hålla ett rimligt avstånd till andra.
 • Tvätta händerna ofta och noggrant, använd gärna handdesinficering däremellan.
 • Undvik att skapa trängsel i lobby, hissar, vid trappor och utgångar.
 • Om du måste hosta och nysa, gör det i armvecket.
 • Om du blir sjuk ombord, kontakta personalen men kom ihåg att hålla ett säkert avstånd.
 • Tänk också på att hålla avstånd även iland och följ de myndighetsrekommendationer som gäller på destinationen. Håll dig uppdaterad om vad som gäller på våra destinationer genom Sweden Abroad.
 • Vill du känna dig extra trygg inför din resa? Lägg till vårt avbeställningsskydd för 52:-/vuxen så kan du avboka fram till fyra timmar före avresan, ifall något oförutsett skulle hända. Läs mer om vårt avbeställningsskydd här.


Publicerad: 05.11.2020, uppdaterad 19.10.2021