Aktuell information


Avgångar med Baltic Queen inställda den 23 och 24 november →
Silja Serenade åter i full trafik från Helsingfors den 15 november 2023 →
Avgångar inställda med Silja Serenade på grund av viktig rengöring av vattensystemen i Stockholm →
Tallink Grupp sätter Victoria I i trafik på linjen Tallinn-Helsingfors →
Tallink Silja trafikerar följande linjer →
CO2- och bränsletillägg →
Tallink Grupp tecknar långsiktigt charteravtal för fartyget Isabelle →
Tallink Grupp tecknar långsiktigt charteravtal för fartyget Star →
Skärpt ID-kontroll vid resor till Sverige till och med 31 december 2023 →

 

Avgångar med Baltic Queen inställda 23 och 24 november

Tallink Silja ställer in kommande avgångar med fartyget Baltic Queen som trafikerar linjen Tallinn-Stockholm, ikväll den 23 november från Stockholm och imorgon kväll 24 november från Tallinn. Detta för att utföra nödvändiga reparationer till följd av nattens hårda väderförhållanden.

De utmanande väderförhållanden som rådde natten till den 23 november under resan från Tallinn till Stockholm har gjort att mindre reparationer behöver utföras på fartyget. Efter rutinkontroll som alltid utförs efter resor i hårt väder har företaget beslutat att utföra dessa i Stockholm innan trafiken återupptas.

Passagerare som berörs av avbokningen kontaktas för närvarande av Tallink Siljas kundtjänst, och bokas om till bolagets andra fartyg där det är möjligt, eller erbjuds alternativa lösningar vid behov. Företaget ber om ursäkt för de olägenheter som detta kan medföra.

Enligt nuvarande planer är Baltic Queen tillbaka i normal trafik från Stockholm lördag 25 november.


Publicerad: 23
.11.2023

 

Silja Serenade åter i full trafik från Helsingfors den 15 november 2023

Avgångarna med Silja Serenade den 12-13 november 2023 ställdes in på grund av en kraftig behandling av fartygets vattensystem. Kloreringen av systemet går enligt plan och pågår som bäst i Värtahamnen i Stockholm.

Fartyget skulle ha återvänt i normal trafik från Stockholm den 14 november 2023. Processen med att skölja igenom systemen efter behandlingen och att återinstallera alla apparater som kopplats tar dock något längre tid än beräknat, och därför kommer fartyget att återgå i full trafik igen den 15 november 2023 från Helsingfors. Silja Serenade kommer att avgå från Stockholm till Helsingfors den 14 november 2023 som planerat, men med endast besättning och ett mindre antal lastbilar och frakttransportörer. Fartyget stannar inte heller i Mariehamn under denna resa.

Silja Serenade är därmed tillbaka i full trafik med passagerare från Helsingfors den 15 november 2023 kl. 17:00 enligt normal tidtabell.

Vi ber om ursäkt för de olägenheter detta kan medföra och samtliga berörda passagerare kommer att kontaktas.  


Publicerad: 13
.11.2023

 

Avgångar inställda med Silja Serenade på grund av viktig rengöring av vattensystemen i Stockholm

I samband med de regelbundna rutinkontrollerna av vattenkvaliteten på fartyget Silja Serenade som trafikerar rutten Stockholm-Helsingfors har man i de preliminära resultaten funnit att halterna av legionellabakterier i fartygets vattensystem på några ställen överskrider gränsvärdena. Som en försiktighetsåtgärd har bolaget nu beslutat att ställa in fartygets avgångar den 12-13 november för att genomföra en klorchockbehandling av fartygets system och eliminera bakterierna. Företaget räknar med att slutföra systembehandlingen den 14 november och att fartyget återgår till normal trafik samma dag.

Hytterna med högre gränsvärden än normalt har stängts och för att eliminera legionellabakterien har dessutom temperaturen på fartygets varmvatten höjts och vattenpunkterna har desinficerats och sköljts.

Legionellabakterien sprids inte från person till person eller genom dricksvatten, utan överförs som vattenaerosoler (små partiklar i luften) vid inandning. Symptom på legionellos inkluderar torrhosta, feber, huvudvärk, muskelsmärtor och andnöd. Inkubationstiden från infektion till första symptom är 2–10 dagar. Passagerare uppmanas att vara vaksamma på eventuella symptom och kontakta läkare om några symptom uppstår efter att ha rest med Silja Serenade.

Kunder vars resor berörs av avbokningarna, kommer att kontaktas av och erbjudas alternativa lösningar. Företaget ber om ursäkt för de eventuella besvär som detta medför.

Företaget utför regelbundet och rutinmässigt mätningar av olika bakterienivåer i fartygets system och åtgärder vidtas alltid som en försiktighetsåtgärd om några kontroller skulle visa bakterienivåer som är högre än normalt. Kontrollerna på alla rederiets övriga fartyg är normala och inga andra avgångar är alltså påverkade.


Publicerad: 11
.11.2023

 

Tallink Grupp sätter Victoria I i trafik på linjen Tallinn-Helsingfors

Tallink Grupp meddelar idag att bolaget från och med 12 oktober 2023 åter kommer att erbjuda den populära kryssningsprodukten mellan Tallinn och Helsingfors. Fartyget Victoria I adderas till de dagliga avgångarna mellan de två huvudstäderna, vilka därmed ökar till samma frekvens som innan pandemin med 14 avgångar dagligen mellan Tallinn och Helsingfors.

Victoria I kommer att trafikera enligt följande tidtabell (lokala tider):
12:30 Avresa från Tallinn till Helsingfors
16:00 Ankomst till Helsingfors
18:30 Avresa från Helsingfors till Tallinn
22:00 Ankomst till Tallinn

- Passagersiffrorna på linjen Tallinn-Helsingfors har visat stadig tillväxt och många av våra gäster har önskat att kryssningsprodukten på linjen ska komma tillbaka. Jag är därför mycket glad över att idag meddela att vi nu kan möta den efterfrågan igen, säger Paavo Nõgene, VD för Tallink Grupp.

- Victoria I har genomgått en riktig uppfräschning den senaste månaden och hon står nu redo att erbjuda våra kunder fantastiska upplevelser på Östersjön igen. Med den bästa maten, fantastisk underhållning och en bekväm tidtabell ser fartyget och dess besättning fram emot att välkomna alla gamla och nya gäster ombord, säger Paavo Nõgene.

Biljettförsäljningen öppnar tisdagen den 12 september 2023.


Publicerad: 05
.09.2023

 

Tallink Silja trafikerar följande linjer

SVERIGE - FINLAND

 • Stockholm - Helsingfors (via Mariehamn) med Silja Symphony och Silja Serenade
  Reguljärresor och 40h kryssningar dagligen.
 • Kapellskär - Åbo (via Mariehamn/Långnäs) med Baltic Princess 
  22.8.2023-2.6.2024, 19.8.-22.12.2024 och 26.-31.12.2024.
  Reguljärresor från Kapellskär endast med fordon. Reguljärresor från Åbo med eller utan fordon. Ej möjligt att åka på kryssning från Kapellskär, 22h kryssningar möjliga endast från Åbo.
 • Stockholm - Åbo (via Mariehamn/Långnäs) med Baltic Princess
  3.6.-18.8.2024.
  Reguljärresor och 23h kryssningar dagligen.


SVERIGE - ESTLAND

 • Stockholm - Tallinn (via Mariehamn) med Baltic Queen
  Reguljärresor och 40h kryssningar varannan dag. 
 • Kapellskär - Paldiski (EST) med Sailor och Regal Star
  Endast reguljärresor med fordon, ej kryssningar.


FINLAND - ESTLAND

 • Helsingfors - Tallinn med MyStar och Megastar
  Reguljärresor och 5h kryssningar dagligen.  
 • Helsingfors - Tallinn med Victoria I
  Reguljärresor och 22h kryssningar dagligen.


Kontakta vår kundtjänst för frågor


Publicerad: 31.03.2020, uppdaterad 12.10
.2023

 

Bränsletillägg på grund av kraftigt höjda bränslepriser

Den 14 mars 2022 infördes ett bränsletillägg på biljetter för resor med Tallink Grupp på samtliga linjer, på grund av att bränslepriserna ökade kraftigt på väldigt kort tid. Då vi upphört att köpa in ryskt bränsle är kostnaden fortsatt betydligt högre än tidigare, inte minst transportkostnaden då alternativt bränsle måste köpas in från långväga producenter. Vi har lagt tilläggsavgiften på lägsta möjliga nivå för att säkerställa att vi kan fortsätta vår verksamhet men samtidigt göra allt vi kan för att våra passagerare inte ska drabbas alltför hårt. Tillägget tas inte ut på biljetter för barn mellan 0–5 år.
 

EU:s system för handel med utsläppsrätter (EU ETS) kommer att omfatta sjöfarten från 2024 – påverkan på Tallink Siljas kunder

Vad är EU ETS?
EU ETS grundades 2005 och var det första systemet för handel med utsläppsrätter i världen. Det är fortfarande det största systemet för att reglera utsläpp av växthusgaser och spänner över många länder och sektorer. Det är en hörnsten i EU:s politik för att bekämpa klimatförändringar och dess nyckelverktyg för att kostnadseffektivt minska utsläppen av växthusgaser.

Hittills har sjöfarten inte inkluderats i de sektorer som ETS omfattar och därmed har rederier fram tills nu inte betalat för sina koldioxidutsläpp. Även om sjötransporter spelar en viktig roll i EU:s ekonomi och är ett av de mest energieffektiva transportsätten, är det dock en stor och växande källa till utsläpp av växthusgaser. På EU-nivå står sjötransporter för betydande CO2-utsläpp, cirka 3-4 % av EU:s totala CO2-utsläpp eller över 144 miljoner ton koldioxid 2019.

Läs mer om minskning av utsläpp i sjöfartsbranschen på EU-kommissionens hemsida
Hitta mer information på Internationella energirådets hemsida

För att säkerställa att sjötransportsektorn bidrar till EU:s ökade klimatambition föreslog EU-kommissionen att EU:s system för handel med utsläppsrätter skulle utökas till att omfatta CO2-utsläpp från stora fartyg (över 5 000 bruttotonnage), oavsett vilken flagg fartyget verkar under. Denna utökade omfattning har nu bekräftats vilket innebär att från 2024 och framåt omfattas även sjöfarten av ETS. Systemet kommer att omfatta alla utsläpp från fartyg som anlöper en EU-hamn för resor inom EU samt 50 % av utsläppen från resor som börjar eller slutar utanför EU, och alla utsläpp som sker när fartyg ligger vid kaj i EU-hamnar.
 

Hur fungerar EU ETS?
EU ETS är ett "cap and trade"-system där en gräns (cap) sätts på mängden specificerade föroreningar som får släppas ut och ålägger oss som företag att köpa en utsläppsrätt för varje ton CO2 eller andra CO2-ekivalenta gaser vi släpper ut. Pengarna som EU får in från försäljningen av utsläppsrätter kommer att användas till EU:s gröna fond.

EU ETS täcker för närvarande CO2 och kommer så småningom även att omfatta utsläpp av lustgas, sot och metan – dessa kommer att inkluderas i ETS-systemet utifrån en speciell beräkningsmetod.

Det kommer inte att finnas någon fast prislista för dessa utsläppsrätter – istället kommer priset att definieras av utbud och efterfrågan på marknaden. Eftersom utbudssidan av dessa utsläppsrätter gradvis kommer att minskas för att stödja 2050-målet om nettonollutsläpp, kommer utsläppsrätterna att bli allt dyrare, vilket kommer att sätta en ännu högre press på alla sektorer som ingår att påskynda arbetet med att minska sitt miljöavtryck. Detta gäller alltså nu i hög grad även rederier.

När det gäller omfattningen av EU ETS kommer den nya lagstiftningen att omfatta 100 % av utsläppen för resor inom EU, 50 % av utsläppen från resor som börjar eller slutar utanför EU, och alla utsläpp som sker när fartyg ligger vid kaj i hamnar inom EU.

För att möjliggöra en smidig övergång till ETS kommer rederier under en inledande infasningsperiod att köpa utsläppsrätter för en del av sina totala utsläpp; 40 % under 2024, 70 % under 2025 och 100% år 2026.
 

Vad har Tallink Grupp gjort för att minska utsläppen hittills?
Tallink Grupp har arbetat med att minska vår flottas totala utsläpp sedan början av 2000-talet. Detta genom alltifrån att använda bränslen med lägre svavelhalt till att bygga nya fartyg som använder alternativ till traditionella bränslen såsom LNG och öka våra fartygs energieffektivitet och därmed minska deras bränsleförbrukning och utsläpp.

Sedan vi började övervaka våra fartygs CO2-utsläpp mer noggrant år 2009 har vi, genom ett antal åtgärder, minskat våra fartygs koldioxidutsläpp i absoluta tal med mer än 51 %. Den största effekten har kommit av tillskottet av de två LNG-drivna fartygen Megastar och MyStar till vår flotta, men en betydande effekt har också uppnåtts genom att koppla in våra fartyg till landström så att de inte behöver använda bränsle för att få energi under längre hamnuppehåll, samt flera andra projekt för energieffektivisering.

Tallink har åtagit sig att öka sina fartygs energieffektivitet med minst 2% per år och att även minska sina CO2-utsläpp med minst 2% per år. Detta är realistiska mål som hjälper oss att komma närmare de globalt uppsatta målen för koldioxidutsläpp, och gör det möjligt att också behöva betala mindre för våra utsläpp i takt med de framsteg vi gör.

För att dra nytta av de tekniska lösningar och den expertis som finns tillgänglig globalt och inom olika branscher gällande energieffektivitet och utsläppsfrågor har Tallink nyligen gått med i Energy Efficiency Movement som etablerats av den globala teknikjätten ABB.

Hitta mer information om Energy Efficiency Movement


Vilken påverkan har EU ETS på våra kunder?
Eftersom rederier kommer att behöva köpa utsläppsrätter för att täcka de utsläpp som resor med fartyg ger upphov till från och med 1 januari 2024, samtidigt som man också behöver göra betydande investeringar i teknik och alternativa bränslen som gör att vi kan minska utsläppen, är det uppenbart att rederierna ensamma inte kommer att kunna absorbera alla kostnader. En del av kostnaderna kommer att behöva delas med våra kunder.

Eftersom våra bokningar för 2024 öppnar den 13 juni 2023 kommer vi därför att införa ett nytt tillägg från detta datum på alla bokningar som görs för resor under 2024. Det nya utsläppstillägget kommer till en början att införas för alla passagerarbokningar som görs för resor under 2024, och från hösten 2023 och framåt införs även ett tillägg för våra fraktkunder.

Eftersom priset på utsläppsrätterna kommer att fluktuera på marknaden till följd av varierande utbud och efterfrågan, kommer även utsläppstillägget att spegla detta och förändras över tiden.

Hitta mer information om EU ETS på EU-kommissionens hemsida


Publicerad: 13
.06.2023, uppdaterad 16.08.2023

 

Tallink Grupp tecknar långsiktigt charteravtal för fartyget Isabelle

Tallink Grupp tecknade i slutet av förra veckan avtal med det kanadensiska företaget Bridgemans Floatel LP/Bridgemans Services Group LP om en flerårig charter av företagets fartyg Isabelle, inkluderande en köpoption. Avtalet gäller en bareboat-charter, vilket innebär att fartyget kommer att hyras ut utan besättning från Tallink Grupp.

Det lettiskflaggade fartyget Isabelle, som innan covid-19-pandemin trafikerade rutten Stockholm-Riga och sedan april 2022 huserar ukrainska flyktingar i Tallinn som en del av ett charteravtal med den estniska regeringen, kommer att chartras till Bridgemans från den 1 juli 2023.

"Vi är glada över att slutit detta avtal för vårt fartyg Isabelle, det är ett avtal som utan tvekan kommer ha en positiv inverkan på vårt företag. Tallink Grupp har genom åren genomfört många charteravtal där våra fartyg bland annat tillhandahållit tillfälligt boende eller transporter i Marocko, Kanada och Australien, för att nämna några. Under de senaste åren med reserestriktioner och ekonomisk osäkerhet har charteravtalen utgjort en bra alternativ intäktskälla som givit en viktig buffert för företaget. Det har blivit tydligt att charteravtal kommer att fortsätta vara en del av vår affärsmodell även framöver”, säger Tallink Grupps VD Paavo Nõgene i en kommentar.

Tallink Grupps pågående charteravtal med den estniska regeringen för Isabelle löper ut i juni 2023. För närvarande bor cirka 900 ukrainska flyktingar ombord på fartyget och de estniska myndigheterna har alternativa boenden på plats för dessa efter att avtalet löper ut. Isabelle förväntas stanna i Tallinn för renovering innan hon åker till Kanada senare i år.


Publicerad: 11
.04.2023

 

Tallink Grupp tecknar långsiktigt charteravtal för fartyget Star

Tallink Grupp har idag tecknat ett avtal med Irish Continental Group plc. om en långtidscharter av företagets shuttle-fartyg Star. Fartyget kommer att hyras ut i 20 månader med möjlighet till förlängning med 2+2 år, inklusive en köpoption. Avtalet gäller en bareboat-charter, vilket innebär att fartyget kommer att hyras ut utan besättning från Tallink Grupp.

Det estniskflaggade shuttle-fartyget Star, som sjösattes på linjen Tallinn-Helsingfors år 2007 och har trafikerat rutten sedan dess, förändrade spelplanen på rutten mellan Estland och Finland och var en pionjär för denna typ av fartyg på Östersjön. I mer än ett decennium har hon trafikerat på rutten tillsammans med företagets efterföljande shuttle-fartyg Superstar, Megastar och MyStar. Ända sedan företagets nyaste tillskott MyStar levererades i december förra året, har Star tillhandahållit en ”shuttle light”-produkt mellan Tallinn och Helsingfors, med färre dagliga avgångar och något minskad service ombord.

Star är chartrad till Irish Continental Group plc. från 5 maj 2023 och förväntas börja tillhandahålla transporter mellan Irland och Storbritannien.

"Vi har letat efter alternativ verksamhet för vårt fartyg Star under en tid nu, och än mer fokuserat när ankomsten av vår nya shuttle-fartyg MyStar närmade sig förra året. Det har funnits ett stort intresse för genom åren och jag är glad att vi har säkrat ett bra avtal för henne nu med Irish Continental Group plc. Den här typen av alternativ verksamhet för våra fartyg har varit och fortsätter att vara en bra lösning som stärker såväl vårt företag som intäkterna efter en lång krisperiod”, säger Tallink Grupps VD Paavo Nõgene.

Den sista avgången för Star mellan Helsingfors och Tallinn kommer att ske kvällen den 1 maj 2023. Samtliga inbokade kunder kommer att kontaktas. 


Publicerad: 06
.04.2023

 

Skärpt ID-kontroll vid resor till Sverige till och med 31 december 2023

Den svenska regeringen har beslutat att förlänga skärpta ID-kontroller vid resor till Sverige till och med 31 december 2023 för alla resenärer över 18 år. Detta för att såväl säkerställa korrekta personuppgifter på de som reser till Sverige som underlätta mottagandet av människor på flykt.

Redan idag är det obligatoriskt att bära med sig och kunna uppvisa giltig resehandling på begäran när du reser med oss, och nu finns även en skärpt ID-kontroll vid ombordstigning vid resor till Sverige. Kom alltid ihåg att ta med giltig resehandling på din resa.

Läs mer via länkarna nedan:

Obligatorisk identitetskontroll vid resa med passagerarfartyg →

Information om giltiga resehandlingar →


Kontakta vår kundtjänst för frågor

 


Publicerad: 25.03.2022, uppdaterad 29.06.2023