Åldersregler

Åldersgräns för resor med Tallink Silja Line är 18 år.


Barn/ungdom 0-17 år får resa:

 • I sällskap med förmyndare.
 • I sällskap med familjemedlem* eller övervakare, minst 25 år gammal.
  *Familjemedlem = resenärens förälder eller annan laglig förmyndare, mor- och farföräldrar, moster, faster, morbror, farbror eller syskon.
  Max 2 barn (utöver egna) per familjemedlem/övervakare.
  Minderårig måste bo i samma hytt som familjemedlem/övervakare.
 • Förmyndarintyg för barn 0-17 år undertecknat av förmyndare måste medföras och kunna uppvisas under hela resan.

OBS! Specialkryssningar/ungdomskryssningar kan ha avvikande åldersregler.


Obeledsagad ungdom (15–17 år)

 • Obeledsagad ungdom (15-17 år) får resa ensam på dagskryssning och reguljärresa (dagstur) med förmyndare skriftliga tillstånd. Intyg "obeledsagad ungdom" fylls i på förhand av förmyndare och måste medföras och kunna uppvisas under hela resan.
 • Tallink Silja Line ska kunna kontakta förmyndare per telefon under hela resan.
 •  Ungdomen ska på uppmaning kunna uppvisa giltig ID-handling samt uppge förmyndare kontaktuppgifter.
 • Vuxen ledsagar ungdomen till avgångshamnen och väntar kvar i hamnen fram till avgång. 
 • Vuxen möter ungdomen i ankomsthamnen vid fartygets ankomst.


Intyg


Tallink Silja Line förbehåller sig rätten till ändringar.
Eventuell dispens kan beviljas, vänligen kontakta kundservice för mer information.