Kundprogramet "Samla och spara" har upphört på grund av undantagstillståndet orsakat av COVID-19.