Kiasma i Helsingfors

 

Fem etasjer med aktuell kunst

Kiasma er Helsingfors største museum for samtidskunst og tilhører Finlands Nasjonalgalleri. Målet er å gjøre samtidskunsten kjent for så mange som mulig – og å tilby opplevelser og nye perspektiver på livet.

 Museet ser seg selv som en samlingsplass og arena for kunnskap og meningsutvekslinger. Samlingen inneholder ca. 8.000 verk og utvides med omkring 100 verk årlig. Museet samler i første rekke verk som representerer samtidskunsten i Finland og de nærliggende regionene, men bestiller også nye verk fra kunstnere.

LES MER: www.kiasma.fi/sv/

 

 

 

 

LES MER OM CRUISE TIL HELSINGFORS MED OVERNATTING PÅ HOTELL